سوالات دوره بازرسی جوش به روش MT سازمان فنی و حرفه ای کشور (بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی)

سوالات دوره بازرسی جوش به روش MT سازمان فنی و حرفه ای کشور (بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی)

 

 

1818192

با سلام خدمت دوستان گرامی

فایل پیش رو سوالات آزمون نهایی دوره بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی MT سازمان فنی و حرفه ای کشور میباشدکه بصورت کامل و دقیق ضمینه شده است ، درون فایل  ۳۰ سوال وجود دارد.

لازم به ذکر است سوالات پیش رو نمونه سوال آزمون MT سازمان فنی و حرفه ای نبوده!!! و در اصل خود سوالات آزمون سازمان فنی و حرفه ای کشور است!!! که عینا در هر آزمون تکرار میشود به عبارت بهتر یعنی خود خود سوالات!!!

نوشته سوالات دوره بازرسی جوش به روش MT سازمان فنی و حرفه ای کشور (بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه اصول مهندسی انواع سیستم های تعلیق و محرک خودرو

پروژه اصول مهندسی انواع سیستم های تعلیق و محرک خودرو

 

دانلود رایگان پروژه

عنوان : اصول مهندسی انواع سیستم های تعلیق و محرک

تعداد صفحه : ۳۱۳

فرمت فایل : Word

 

در این پروژه که ترجمه فصل یک و سه کتاب لاتین شاسی اتومبیل (اصول مهندسی) تالیف پروفسور جانسن ریمپل و هلمت استول می باشد، به بررسی انواع سیستمهای تعلیق با توجه به جلو محرک، عقب محرک و چهار چرخ محرک بودن آنها پرداخته می شود و مزایا و معایب هریک بیان می گردد. سپس هندسه مرکز و محورهای غلتش بیان می گردد.

 

در پایان حرکت چرخ ها و زوایای چرخ و فرمان و همچنین تاثیر نیروهای مختلف روی تغییرات زوایا و موقعیت چرخ ها بررسی می گردد.

 

 

 

فهرست

 

فصل اول : انواع سیستمهای تعلیق و محرک

 • : اکسل های عقب و جلو…………………………………………..۸
 • : سیستم تعلیق مستقل………………………………………………۱۳
  • : نیازمندی های سیستم تعلیق……………………………………..۱۳
  • : سیستم تعلیق طبق دار دوبل……………………………………..۱۶
  • : سیستم تعلیق مک فرسون استرات و استرات دمپر…………….۱۸
  • : سیستم تعلیق بازوی کشنده اکسل عقب………………………….۲۴
  • : سیستم تعلیق شبه بازوی کشنده اکسل عقب…………………….۲۷
 • : اکسل یکپارچه……………………………………………………۲۷
 • : طراحی استاندارد موتور جلو ………………………………….۳۹
  • : مزایا و معایب طراحی استاندارد……………………………….۴۳
  • : اکسل غیر محرک جلو…………………………………………..۴۵
  • : اکسل متحرک عقب………………………………………………۴۹
 • : موتور عقب و مرکزی ………………………………………….۵۴
 • : محرک جلو………………………………………………………۶۰

۱٫۶٫۱: انواع طراحی ……………………………………………………۶۳

۱٫۶٫۲: مزایا ومعایب محرک جلو ………………………………………۶۵

۱٫۶٫۳: اکسل جلو محرک………………………………………………..۶۹

۱٫۶٫۴: اکسل عقب محرک……………………………………………….۷۳

۱٫۷   : چهار چرخ محرک………………………………………………۸۷

۱٫۷٫۱: مزایا ومعایب چهار چرخ محرک………………………………۸۷

۱٫۷٫۲: انتخاب دستی چهار چرخ محرک در خودروهای شهری ومسافری………..۹۴

۱٫۷٫۳: انتخاب دستی چهار چرخ محرک در خودرو های باری و سنگین…………..۹۹

۱٫۷٫۴ : چهار چرخ محرک دائمی؛ خودروی سواری در اصل جلو محرک……………….۹۹

۱٫۷٫۵: چهار چرخ محرک دائمی؛ خودروی سواری بر اساس طراحی استاندارد………….۱۰۷

 

 

فصل دوم

 

سینماتیک والاستو سینماتیک اکسل

۲٫۱   : اهداف تنظیمات اکسل…………………………………….۱۱۱

۲٫۲   : فاصله بین محورعقب وجلو(wheel base)…………….114

۲٫۳   : فاصله بین دوچرخ یک محور (پهنای tread )…………..116

۲٫۴   : مرکز غلتش ومحور غلتش……………………………….۱۳۰

۲٫۴٫۱: تعاریف…………………………………………………..۱۳۳

۲٫۴٫۲: محور غلتش بدنه…………………………………………۱۳۸

۲٫۴٫۳: مرکز غلتش بدنه در سیستم های تعلیق مستقل…………….۱۴۰

۲٫۴٫۴: مرکز غلتش بدنه در اکسل های لنگی مرکب……………..۱۵۲

۲٫۴٫۵: مرکز غلتش بدنه دراکسل های یکپارچه………………….۱۵۳

۲٫۵   : کمبر………………… ………………………………….۱۶۰

۲٫۵٫۱: مقادیر وداده های کمبر…………………………………..۱۶۰

۲٫۵٫۲: تغییرات سینماتیکی کمبر…………………………………۱۶۳

۲٫۵٫۳: محاسبه تغییرات کمبر توسط طراحی…………………….۱۶۴

۲٫۵٫۴: کمبر غلتشی هنگام دور زدن…………………………….۱۷۱

۲٫۵٫۵: کمبر الاستیکی…………………………………………..۱۷۶

۲٫۶   : زاویه سر کجی ( toe-in ) وخود فرمانی……………….۱۷۶

۲٫۶٫۱: زاویه سرکجی وزاویه حرکت عرضی،داده ها وتلرانس ها………..۱۷۶

۲٫۶٫۲: تغییرات سینماتیکی سرکجی ( toe-in )…………………186

۲٫۶٫۳: تغییرات toe-in  توسط فرمان دهی غلتشی……………..۱۹۲

۲٫۶٫۴ : تغییرات toe-in توسط نیروهای جانبی…………………۲۰۲

۲٫۶٫۵: تغییرات toe-in  توسط نیروهای طولی…………………۲۰۴

۲٫۷   : نسبت فرمان پذیری وزاویه فرمان پذیری………………..۲۱۱

۲٫۷٫۱: زاویه فرمان پذیری………………………………………۲۱۱

۲٫۷٫۲: track ودایره های گردش……………………………….۲۱۸

۲٫۷٫۳: نسب سینماتیکی فرمان…………………………………..۲۲۳

۲٫۷٫۴: نسب دینامیکی فرمان……………………………………۲۲۷

۲٫۸   : راست کننده فرمان………………………………………۲۳۲

۲٫۹   : انحراف وآفست کینگ پین روی زمین…………………..۲۳۶

۲٫۹٫۱: رابطه بین انحراف وآفست کینگ پین روی زمین (شعاع دوران)………۲۳۶

۲٫۹٫۲: اهرم نیروی ترمزی…………………………………….۲۴۳

۲٫۹٫۳: اهرم نیروی طولی………………………………………۲۴۹

۲٫۹٫۴: تغییرات درآفست کینگ پین……………………………..۲۵۲

۲٫۱۰ : کستر……………………………………………………۲۵۲

۲٫۱۰٫۱: زاویه وکشش کستر……………………………………۲۵۲

۲٫۱۰٫۲: کستر وحرکت مستقیم………………………………….۲۶۰

۲٫۱۰٫۳: گشتاورهای راست کننده هنگام دور زدن………………۲۶۴

۲٫۱۰٫۴: انحراف کینگ پین، تغییرات کمبر و کستر در ورودی فرمان……..۲۶۹

۲٫۱۰٫۵: تغییرات کستر در مسیر حرکت چرخ جلو…………….۲۷۴

۲٫۱۰٫۶: مسیر حرکت چرخ وابسته به چرخش شغال دست فرمان عقب………….۲۸۷

۲٫۱۰٫۷: تجزیه نیروی عمودی چرخ روی کستر……………….۲۸۸

۲٫۱۰٫۸: تنظیمات و تلرانس ها…………………………………۲۹۷

۲٫۱۰٫۹: اندازه گیری کستر، انحراف کینگ پین ، کمبر و   تغییرات toe-in…………298

۲٫۱۱   : مکانیزم ضد شیرجه وضد سقوط……………………..۳۰۲

۲٫۱۱٫۱: توصیف مفهوم……………………………………….۳۰۲

۲٫۱۱٫۲: قطب  pitch جلوی خودرو………………………….۳۰۴

۲٫۱۱٫۳: قطب pitch عقب خودرو……………………………۳۰۸

 

 

 

 

 

فصل یک

 

این فصل به طور مستقیم به جنبه های مختلف سیستم تعلیق ومحرک می پردازد.

 

۱٫۱: اکسل جلو وعقب

 

بین سیستم تعلیق اکسل جلو که فرمان پذیر است وممکن است محرک هم باشد وسیستم تعلیق اکسل عقب تفاوت وجود دارد.

همچنین بین اکسل یکپارچه یعنی سیستم تعلیق ثابت و سیستم تعلیق مستقل تمایزی آشکار وجود دارد . سیستم تعلیق طبق دار دوبل و سیستم تعلیق مک فرسون استرات دو نوع سیستم تعلیق مستقل می باشند که نیاز به فضای کمی در کناره ها و وسط خودرو ( فضای لازم برای موتور یا محور محرک، شکل ۱٫۰) دارد.

در سیستم تعلیق مستقل زاویه فرمان هم مانند اکسل های رابط کشنده واکسل های شبه رابط کشنده به خوبی امکان پذیر است.

همچنین فضای عمودی کمی اشغال می کند که امکان داشتن یک صندوق بزرگتر با سطح هموار را به وجود می آ ورد.

در همه اکسل های یکپارچه جداره خود اکسل هم در طول مسیر فنر حرکت کرده و بنابراین فضای بالای این اکسل کاهش می یابد و صندوق عقب کوچک می شود وجا دادن زاپاس با مشکل رو برو می شود.

در جلو هم جداره اکسل زیر موتور قرار می گیرد و برای دست یافتن به مسیر رفت وبرگشت کافی برای اکسل باید موتور بالاتر یا کمی عقب تر قرار گیرد.

به همین دلیل اکسل یکپارچه بیشتر در خودرو های باری، چهار چرخ محرک ومسافربری یافت می شود.

نوشته پروژه اصول مهندسی انواع سیستم های تعلیق و محرک خودرو اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه کامپوزیت الیاف طبیعی در تولید قطعات خودرو

پایان نامه کامپوزیت الیاف طبیعی در تولید قطعات خودرو

 

projeha.net

فرمت : word

تعداد صفحات : ۸۴

 

کامپوزیتهای الیاف طبیعی مصرفی درتولیدقطعات خودرو

چکیده:

امروزه باتوجه به نیازبه کاهش مصرف سوخت خودروها ،کاهش وزن معیارمهمی درطراحی شکل وموادمصرفی درتولیدقطعات خودرواست.یکی ازبهترین راه کاهش وزن خودروها،استفاده از مواد و ورقهای کامپوزیتی به جای قطعات سنگین فلزی است.هم اکنون کامپوزیتها دردنیای خودرو اهمیت ویژهای پیدا کرده اندومصرف آنها درتولیدقطعات خودرو ،روبه افزایش است.خصوصاًدرمورد قطعات تزئینی داخل اتاق سرنشین خودرو .مسأله بازیافت قطعات نیز مد نظربوده وجهت گیری به سمت استفاده ازکامپوزیتهای بارزین ترموپلاستیک والیاف طبیعی است دراین مقاله،کامپوزیتهای الیاف طبیعی و ویژگیها وانواع آنها بررسی شده اندونتایج عملی که ازنمونه های تولیدشده با الیاف طبیعی وماتریکس ترموپلاستیک بدست آمده اند، نشان داده میشوند.

کلیدواژه ها

قطعات تزئینی داخل خودرو،کامپوزیتهای الیاف طبیعی،ترموفرمینگ ،رزین ترموپلاستیک،فیلر.

فصل اول

مقدمه :

باورود به قرن بیست ویکم وبا افزایش جمعیت وبهبود سطح زندگی،تأمین مواداولیه یکی ازدغدغه های مهم بشری است به نحوی که علاوه برکاهش منابع اولیه موردنیازبه واسطه افزایش مصرف،عدم مصرف متوازن وصحیح ازمنابع ،باعث افزایش خسارت به محیط زیست گردیده است.لذایکی از گزینه هایی که موردتوجه خاصی قرارگرفته است،استفاده ازضایعات الیاف طبیعی است.

ازطرفی قطعات داخلی تزئینی خودرو، ترکیبی ازرزینها(ترموپلاستیک یا ترموست)وفیلرهای ارزان قیمت است.درکل رزین به عنوان بستری برای حضور فیلرعمل کرده وبه کامپوزیت امکان شکل پذیری وفرم گیری می دهد.

زمانی که ازکامپوزیت های  ترموپلاستیک تقویت شده استفاده میشود،رزین دردرصدهای پایین فیلرنقش ماتریس رابازی کرده ودردرصدهای بالای فیلر،نقش رزین مانندچسبی است که الیاف رابه هم می چسباند.

فیلرهای این دسته ازکامپوزیت ها را موادی مانندمنسوجات(Textiles & textile scrim)الیاف چوب(wood fiber)آرد چوب(wood flour)،وسلولز تشکیل می دهند.تمام این مواد ارزان قیمت بوده وبه سهولت نیزقابل دسترسی هستند.استفاده ازفیلرهای فوق منجربه کاهش قیمت ووزن قطعه ونیزپایداری آن درشرایط عملکردی میشود.

کامپوزیتهای الیاف طبیعی:

اساس این کامپوزیت ها ،براستفاده از ضایعات الیاف طبیعی گذاشته شده است.آمیختن الیاف طبیعی باسایر مواد ،یک استراتژی مهم درساخت قطعات پیشرفته کامپوزیت به حساب می آیدوفواید اینکار،یکی ازگزینه های موردتوجه کارشناسان می باشد.امروزه مهندسین ،درطراحی یک قطعه به پارامترهایی ازجمله هزینه،سهولت دسترسی،بازیافت پذیری،میزان مصرف انرژی وملاحظات زیست محیطی توجه ویژه ای مبذول می دارند.

الیاف طبیعی دارای دانسیته پایین بوده وضمن آنکه با هزینه بسیارپایین قابل حصول هستند،دربرابرسایش مقاوم بوده ومدول پیچشی(flexural)وکششی(Tensile)ویژه ای دارند.این الیاف رابه سادگی میتوان درقالبگیری فشاری مورد استفاده قرارداد.این الیاف دارای مشخصاتی مانند جهت گیری،تنوع زیاد،ساختار متخلخل،ویسکوالاستیک،قابل تجزیه در طبیعت و ترکیب پذیر می باشند.همچنین نسبت طول به قطرآنها بالا بوده ،نسبت استحکام به وزن بالایی دارند.ونیزعایقهای خوبی برای حرارت وصوت هستند.

با توجه به مواردفوق الذکر ، این کامپوزیت ها میتوانند رقیبی برای ورقهای کامپوزیتی تقویت شده باالیاف شیشه،چوب ونیز ABSباشند.این مواد۳۰-۲۰%محکمتربوده اند ودرهنگام شکست این امتیازرادارندکه رفتاری غیرشکننده ازخود نشان می دهند.

اصولاً،ترکیب الیاف طبیعی بارزینهای ترموپلاستیک یاترموست ،به میزان قابل توجهی استحکام شکست عرضی ومقاومت دربرابر رطوبت رابالا می برد.استفاده ازضایعات پلاستیکها دراین کامپوزیت ها نیز منجر به بهبود خواص ضربه ای میشود.درجدول زیر،درصد ترکیب ،چگونگی تولیدوخواص فیزیکی ومکانیکی چند نوع ازاین کامپوزیت ها دیده میشود.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 

 

چکیده:………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱-کامپوزیتهای الیاف طبیعی:………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-  ویژگیهای کامپوزیتهای مصرفی درتولیدقطعات تزئینی ……………………………………………… ۴

۱-۳-انواع کامپوزیت های مصرفی درتولید قطعات تزئینی داخل خودرو:………………………………… ۵

۱-۳-۱- کامپوزیتهای الیاف چوب:……………………………………………………………………………… ۵

۱-۳-۲- PPپرشده باآب………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳-۳- پرشده با منسوجات:………………………………………………………………………………… ۶

۱-۳-۴-ppوسلولز………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴-کامپوزیتهای الیاف سلولزی مصرفی درطول قطعات خودرو:…………………………………………. ۶

۱-۵-ساخت قطعات ونتایج عملی:……………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶- نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم:

۲-۱-کامپوزیت……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲- ویژگیهای اصلی کامپوزیت ها……………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳- نقش الیاف درساختار مواد کامپوزیتی(کامپوزیتهای لیفی)………………………………………….. ۱۲

۲-۴- رزین (ماتریس)ونقش آن درکامپوزیت:………………………………………………………………… ۱۲

۲-۵- انواع رزینهای پلیمری عبارتنداز:…………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۵-۱-رزینهای گرما سخت شامل:……………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۵-۲- رزینهای گرمانرم شامل:………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۶- طبقه بندی روشهای مختلف شکل دهی کامپوزیتها:………………………………………………….. ۱۳

۲-۶-۱-روش قالب بسته:………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۶-۲- روش قالب باز:…………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۷- طبقه بندی موادافزودنی در کامپوزیتها…………………………………………………………………… ۱۴

۲-۷-۱-پرکننده ها………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۷-۲-سایر موادافزودنی در کامپوزیت ها……………………………………………………………………. ۱۵

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 

فصل سوم:انواع کامپوزیتهای الیاف طبیعی ساختاروخواص

۳-۱-انواع کامپوزیتهای الیاف طبیعی ساختاروخواص……………………………………………………….. ۱۷

۳-۲- اثررزین و پخت آن بر خواص کامپوزیت:……………………………………………………………… ۱۹

۳-۳- خواص ترمو الاستیک الیاف طبیعی……………………………………………………………………… ۲۴

۳-۴- ریز ساختارالیاف……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۳-۵- الاستیک غیر ایزوتروپی…………………………………………………………………………………… ۲۶

۳-۶-انبساط حرارتی……………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۳-۷-بررسی اثر پارامترهای بین الیاف وسطح مشترک برخستگی کامپوزیت الیاف طبیعی:………….. ۳۱

۳-۸-تأثیر ساختارمنسوجات:……………………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۹-اثرچسبندگی ماتریس/ الیاف………………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۱۰-اثر استحکام الیاف ومدول………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۱۱- اثر مقدارالیاف……………………………………………………………………………………………… ۳۶

فصل چهارم :مروری بر قطعات تزئینی خودرو

۴-۱- سقف :   ……………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۴-۲- ساختار سقف  :……………………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۳-رودری  ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۴-طاقچه عقب ………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۵- دیگر قطعات تزئینی داخلی :……………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۵-۱-جلو داشبورد………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۵-۲-آفتابگیر…………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۵-۳-روکش های روگلگیری و صندوق عقب :…………………………………………………………… ۴۴

فصل پنجم:کامپوزیت های مصرفی در تولید قطعات خودرو

۵-۱-کامپوزیت های مصرفی در تولید قطعات خودرو………………………………………………………. ۴۷

۵-۲-لوزم مصرف کامپوزیت ها در خودرو:…………………………………………………………………… ۴۸

۵-۲-۱- اس.ام.سی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۵-۲-۲-جی.ام.تی………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۵-۳-کامپوزیت های مصرفی در تولید قطعات داخلی خودرو :  ………………………………………….. ۵۳

۵-۳- انواع مواد کامپوزیتی مصرفی در تولید قطعات تزئینی : ……………………………………………… ۵۳

عنوان                                                                                                                                             صفحه

۵-۳-۱-کامپوزیت های الیاف چوب:…………………………………………………………………………… ۵۴

۵-۳-۲-پلی پروپیلن پر شده با آرد چوب :……………………………………………………………………. ۵۴

۵-۳-۳-پلی پرو پلین پرشده با منسوجات:…………………………………………………………………….. ۵۴

۵-۳-۴- پلی پروپیلن و سلولز  …………………………………………………………………………………… ۵۴

۵-۳-۵- ویژگی های کامپوزیت مصرفی در تولید قطعات تزئینی :……………………………………….. ۵۵

فصل ششم :کامپوزیت های الیاف طبیعی در قطعات تزئینی خودرو

۶-۱- الیاف سلولزی……………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۶-۲- روش تولید کامپوزیت های الیاف طبیعی :……………………………………………………………… ۶۰

۶-۳-معایب و مزایای کامپوزیت های الیاف طبیعی در مقایسه با مواد متداول مصرفی :………………… ۶۳

۶-۴-بازیافت قطعات تزئینی :……………………………………………………………………………………. ۶۴

 

 

نوشته پایان نامه کامپوزیت الیاف طبیعی در تولید قطعات خودرو اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه اصول کار سنسورهای خودرو

پروژه اصول کار سنسورهای خودرو

دانلود رایگان پروژه

فرمت : word     صفحات : ۱۳۹

 

 • مقدمه

در چند سال اخیر تمام خودروها مجهز به سیستم سوخت رسانی انژکتوری شدند.سیستم انژکتوری کارآیی بیشتری داشته و آلاینده کمتری نسبت به سیستم کاربراتوری تولید می کند.اساس کار سیستم سوخترسانی انژکتوری بر پایه سنسورها و عملگرها می باشد.اما اطلاعات کمی در مورد این مبحث موجود می باشد.در این مجموعه بر آن شدیم که اطلاعاتی در مورد سنسورهای موتور پراید ، پژو ۲۰۶ و پارس جمع آوری کنیم.ابتدا به توضیح نحوه عملکرد سنسورها می پردازیم و سپس به معرفی سنسور موتورهای مربوطه می پردازیم.در پایان از اساتید گرانقدر آقایان دکتر علیاری و مهندس نصیری کمال تشکر و قدردانی را دارم و از خداوند متعال برای تمامی اساتید و دانشجویان سلامتی و توفیقات روزافزون را خواستارم.

 

 

فهرست

سنسور موقعیت دریچه گاز …………………………………………………………………. ۱

سنسورهای MAP/MAF ………………………………………………………………… 7

سنسور اکسیژن ………………………………………………………………………………… ۱۷

سنسور ضربه ……………………………………………………………………………………. ۳۰

سنسور های دما………………………………………………………………………………….۳۷

سنسور دمای مایع خنک کننده …………………………………………………….. ۳۸

سنسور دمای هوای ورودی …………………………………………………………..۴۳

سنسورهای اثر هال …………………………………………………………………………… ۴۷

سنسور موقعیت میل لنگ ………………………………………………………………….. ۶۳

سنسور موقعیت میل بادامک ……………………………………………………………… ۷۲

سنسور سرعت خودرو …………………………………………………………………….. ۷۶

موتور پله ای …………………………………………………………………………………۷۹

انژکتور …………………………………………………………………………………………۸۳

رگلاتور فشار…………………………………………………………………………………۸۵

معرفی سنسورهای موتور پراید ………………………………………………………….۸۶

معرفی سنسورهای موتورپژو ۲۰۶ …………………………………………………..۱۰۹

معرفی سنسورهای موتورپژو پارس ……………………………………………………۱۲۰

منابع ……………………………………………………………………………………………۱۳۱

 

 

نوشته پروژه اصول کار سنسورهای خودرو اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود پروژه سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل

دانلود پروژه سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل

mot-turbo-diesel_2-300x273

فرمت : word           صفحات : ۱۸۹

 

 

اصطلاح کوبیدن (Knocking) در موتور دیزل یک عبارت رایج است، اگر چه امروزه موتورهای کامیونها آرام و بدون لرزش کار می‌کنند اصولاً مشخصات احتراق موتور دیزل ایجاب می‌کند که موتور ضربه‌دار کار کند زیرا از شروع پاشش سوخت تا ایجاد بخار و اختلاط با هوا که تأخیر احتراق نامیده شده و بین  تا  ثانیه طول می‌کشد در موتور هیچ عملی صورت نمی‌گیرد و پس از سپری شدن مرحله اول ناگهان احتراق ظاهر می‌شود. در موتورهای سرد با بار کم مقدار تأخیر احتراق از مقدار فوق‌الذکر بیشتر بوده و حالت کوبیدن شدیدتر می‌گردد.راه تقلیل دادن تأخیر احتراق – با اختلاط کاملتر هوا و سوخت می‌توان تأخیر احتراق سوخت را کاهش داد. به این منظور نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد.

پروژه سیستم سوخت رسانی موتوهای دیزل یکی از نایاب ترین نمونه پروژه هایی است که در سطح اینترنت وجود دارد این پروژه شامل ۱۸۹ صفحه است که وجود دارد این پروژه در قالب فرمت ورد است در فایل زیپ برای دانلود راحت تر شما گنجانده شده است این تحقیق از منابع بیشمار خارجی و ایرانی تهیه شده است و کاملا به زبان پارسی و مورد تایید اساتید برتر دانشگاه قرار گرفته است

فصل اول…………………………………. ۱

احتراق Combustion ………………………… 2

موتورهای احتراقی (Combustion engines)……………. 2

۱- موتورهای احتراق خارجی …………………. ۳

۲- موتورهای احتراق داخلی …………………. ۳

موتورهای احتراق تراکمی دیزل……………….. ۳

تعریف چند اصطلاح …………………………. ۵

هوای ایده‌آل Theore tical Air ……………………. 6

هوای اضافی Excess Air ……………………….. 6

نسبت هوا به سوخت (AF) و نسبت سوخت به هوا (FA): … 6

احتراق با هوای کم ……………………….. ۸

مراحل احتراق در موتورهای دیزل……………… ۹

عواملی که روی کاهش تأخیر در احتراق تأثیر دارد.. ۱۱

چرا موتور دیزل دود می‌کند و می‌کوبد؟ ………… ۱۱

فصل دوم…………………………………. ۱۹

سوخت‌ها (fuels) …………………………….. 20

نفت (Petroleum) …………………………….. 21

تولید نفت خام …………………………… ۲۱

ترکیبات شیمیائی نفت خام ………………….. ۲۲

تصفیه نفت:………………………………. ۲۳

تقطیر و تجزیه Fractional Distillation ……………… 24

تحول کراکنیک (Cracking Process) ………………… 25

پلی‌مریزاسیون (Polymerization) …………………. 26

تحول جذب (Absorption process) ………………….. 27

هیدروژناسیون Hydrogenation ………………….. 27

طبقه‌بندی سوخت مشعل‌ها …………………….. ۲۸

طبقه‌بندی سوخت دیزل……………………….. ۲۹

انواع سوخت دیزل …………………………. ۲۶

سوختهای جت یا توربین وسائط هوایی ………….. ۳۱

نقطه جاری شدن Pour point ……………………. 32

آب و رسوب در سوخت (Water and sediment) ………….. 33

کربن باقی مانده …………………………. ۳۴

خصوصیات ویژه تقطیر Distillation characteristics ………. 35

خاکستر Ash ………………………………. 35

اثر فراریت سوخت در افزایش راندمان حرارتی موتور. ۳۶

طریقه اندازه‌ گرفتن عدد اکتان (در موتورهای بنزینی) ۳۶

عوامل افزودنی بالا برنده عدد اکتان………….. ۳۷

سوخت موتورهای دیزل……………………….. ۳۷

کیفیت احتراق سوخت دیزل……………………. ۳۸

قابلیت اشتعال……………………………. ۳۹

قابلیت تبخیر…………………………….. ۳۹

ویسکوزیته مناسب و پیش‌بینی شده……………… ۳۹

عدد ستان ……………………………….. ۴۱

مواد افزودنی بالا برنده عدد ستان……………. ۴۲

انتخاب سوخت باستان مشخص برای نسبت تراکم‌های متفاوت ۴۳

مخزن سوخت fuel tank ………………………… 44

لوله‌‌های هدایت سوخت ………………………. ۴۶

انتقال سوخت …………………………….. ۴۸

درجه سوخت ………………………………. ۴۸

فصل سوم…………………………………. ۵۱

فیلتر سوخت‌رسانی fuel filter …………………… 52

فیلتر اولیه……………………………… ۵۳

فیلتر ثانویه یا فیلتر اصلی………………… ۵۳

انواع فیلتر……………………………… ۵۷

مورد مصرف فیلتر …………………………. ۶۱

دستگاه سوخت‌رسان در موتور دیزل……………… ۶۷

مسیر سوخت……………………………….. ۶۷

ب: مسیر سوخت در موتورهای مجهز به پمپ انژکتور نوع PT (موتور کومنز) ۶۹

فصل چهارم……………………………….. ۷۰

سیستم سوخت‌رسانی بوش………………………. ۷۱

پمپ انژکتور …………………………….. ۷۲

۲- ساختمان و عملکرد پمپ انژکتور …………… ۷۳

۳- عملکرد پلانجر …………………………. ۷۵

۴- اندازه‌گیری مقدار سوخت تزریقی……………. ۷۶

۶- عملکرد سوپاپ تحویل…………………….. ۷۹

۷- زمان پاشش سوخت………………………… ۸۱

پمپ انژکتور مدل PE(S)-PD……………………. 82

۹- قطعات متشکله پمپچه…………………….. ۸۳

۱۰- شناسایی انواع پمپ‌ها و طرز خواندن پلاک پمپ‌ها (ردیفی)   ۸۴

۱۱- روش پمپ نصب پمپ انژکتور بر روی موتور……. ۸۵

۱۲- چگونگی تنظیم زمان پا شش سوخت بر روی موتور.. ۸۶

فصل پنجم………………………………… ۸۸

۲- اصول کار گاورنر……………………….. ۸۹

۱- اهرم راهنما  ………………………….. ۹۰

۲- اهرم شناوی floating lever ………………….. 90

۳- عملکرد گاورنر در مرحله استارت (Governor at ingine starting)     ۹۲

۴- عملکرد گاورنر در مرحله دوم ارام (موتور درجا) Governor engine idling   ۹۳

۵- چگونگی کنترل دور ماکزیمم……………….. ۹۴

۶- عملکرد گاورنر در مرحله خاموش شدن موتور…… ۹۵

۷- نقش فنر انگلیش بر روی عملکرد موتور (Angleich spring)   ۹۶

۸- نقش فنر تورک در گاورنر (Torgue spring) ………. 97

۱۰- نقش فنر گشتاور بر روی عملکرد موتور……… ۹۹

۱۱- چگونگی عملکرد گاورنر در بررسی منحنی کار گاورنر  ۱۰۰

پمپ سه گوش………………………………. ۱۰۳

۱- اصطلاحات مربوط به پمپ سه‌گوش …………….. ۱۰۵

چگونگی عملکرد پمپ سه گوش (مقدماتی)…………. ۱۰۵

تنظیم کننده اتوماتیک  ……………………. ۱۰۷

۲- عملکرد تنظیم کننده اتوماتیک ……………. ۱۰۸

بوستر پمپ انژکتور………………………… ۱۰۹

نازل یا سوخت پاش…………………………. ۱۱۱

انواع نازل در کوماتسو…………………….. ۱۱۳

نازل نوع مجرائی سوراخدار………………….. ۱۱۴

نازل نوع گلوگاهی…………………………. ۱۱۵

نحوه پا شش ریز یا درشت سوخت بوسیله سوخت پاشها . ۱۱۸

سوخت پاش خنک شونده ………………………. ۱۱۹

علامت اختصاری سوخت پاشها…………………… ۱۱۹

پنتوکس نازل …………………………….. ۱۲۰

فصل ششم…………………………………. ۱۲۲

سیستم سوخت رسانی کامینز…………………… ۱۲۳

الف- انژکتور…………………………….. ۱۲۴

مفهوم اعداد نوشته شده بر روی انژکتور……….. ۱۲۸

میترینگ اریفیس (سوراخ مقدار سوخت)………….. ۱۲۹

چگونگی عبور سوخت از انژکتور……………….. ۱۲۹

مکانیز حرکت پلانجر………………………… ۱۳۴

طرز کار و مکانیزم حرکت انژکتور:……………. ۱۳۵

فصل هفتمم   ۱۴۰

پمپ ……………………………………. ۱۴۱

PT پمپ…………………………………… ۱۴۲

ساختمان  pt پمپ…………………………… ۱۴۲

پمپ دنده‌ای………………………………. ۱۴۳

صافی سیمی (فیلتر)………………………… ۱۴۴

P.T.G گاورنر………………………………. ۱۴۴

ترانل (شیر)……………………………… ۱۴۴

M.V.S گاورنر……………………………… ۱۴۵

شیرخفه‌کن………………………………… ۱۴۵

P.T.G گاورنر………………………………. ۱۴۵

دستگاههای مجهز برای آزمایش پمپ انژکتور……… ۱۵۳

پایه گردان پمپ انژکتور …………………… ۱۵۵

دستگاه جدید تنظیم پمپ انژکتور بوش………….. ۱۵۵

مزایای دستگاههای جدید…………………….. ۱۵۶

احتیاط  در آزمایش پمپ انژکتور……………… ۱۵۷

عملیات مقدماتی در عیب‌یابی پمپ……………… ۱۵۸

نتایج…………………………………… ۱۶۰

طرز سوار کردن پمپ انژکتور روی موتور ……….. ۱۶۰

فصل هشتم ……………………………….. ۱۶۲

پمپ  انژکتورهای دوار یا آسیابی…………….. ۱۶۳

پمپ انژکتورهای نوع گاورنر (رگلاتور) هیدرولیکی… ۱۶۶

طرز کار فشار تحویل……………………….. ۱۶۹

فشار انتقال……………………………… ۱۶۹

فشار اندازه‌گیری …………………………. ۱۷۰

فشار تزریق ……………………………… ۱۷۰

فشار بدون بار …………………………… ۱۷۲

گاورنر (رگلاتور) …………………………. ۱۷۳

طرز کار…………………………………. ۱۷۵

ضربه‌گیر ………………………………… ۱۷۵

کنترل توقف یا خاموش کن موتور ……………… ۱۷۶

سوپاپ تنظیم……………………………… ۱۷۶

هواگیری ………………………………… ۱۷۸

روغنکاری………………………………… ۱۷۹

بادامک و پیستونها………………………… ۱۷۹

آوانس و ریتارد ………………………….. ۱۸۰

پمپ انژکتورهای نوع گاورنر مکانیکی (وزنه‌ای) …. ۱۸۱

گاورنر نوع مکانیکی ………………………. ۱۸۲

طرز کار ………………………………… ۱۸۴

دور آرام ……………………………….. ۱۸۶

شتاب دادن ………………………………. ۱۸۶

کنترل ………………………………….. ۱۸۶

میزان کردن پمپ نسبت به موتور ……………… ۱۸۷

مراحل عمل ………………………………. ۱۸۷

هواگیری ………………………………… ۱۸۹

دقت: …………………………………… ۱۹۰

مفهوم پلاک پمپیهای آسیابی …………………. ۱۹۰

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ……………………. ۱۹۳

فهرست منابع …………………………….. ۱۹۴

نوشته دانلود پروژه سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود پروژه پایان نامه ارشد سیستم خنک سازی اجزای توربین گازی تجزیه تحلیل

دانلود پروژه پایان نامه ارشد سیستم خنک سازی اجزای توربین گازی تجزیه تحلیل

دانلود رایگان پروژه

تعداد صفحات:۳۵۶

فرمت : word

جم فایل پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد رشته مکانیک سیستم های خنک سازی توربین های گازی تجزیه و تحلیل کامل نحوه خنک سازی اجزا و بخش های مختلف دستگاه های توربین گازی و … : ۵۰ مگایابت و در ۳۵۶ صفحه با فرمت word به زبان فارسی به همراه عکس های پروژه

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک سیستم های خنک سازی توربین های گازی تجزیه و تحلیل کامل نحوه خنک سازی اجزا و بخش های مختلف دستگاه های توربین گازی

خنک سازی توربین بعنوان یک تکنولوژی کلیدی برای بهینه سازی موتورهای توربین گازی

عملکرد یک موتور توربین گازی تا حد زیادی تحت تاثیر دمای ورودی توربین می باشد و افزایش عملکرد قابل توجهی را می توان با حداکثر دمای ورودی مجاز توربین بدست آورد. از نقطه نظر عملکردی، احتراق با دمای ورودی توربین در حدود  می تواند یک ایده ال به شمار آید چون هیچ کاری برای کمپرس کردن هوای مورد نیاز برای رقیق کردن محصولات احتراقی به هدر نمی رود. بنابراین روند صنعتی جاری, دمای ورودی توربین را به دمای استوکیومتری سوخت  بخصوص برای موتورهای نظامی, نزدیکتر می کند. با این وجود دمای مجاز اجزای فلزی نمی تواند از  تخطی کند. برای کارکردن در دماهای بالای این حد, یک سیستم موثر خنک سازی اجزا مورد نیاز است. پیشرفت در خنک سازی, یکی از ابزار اصلی برای رسیدن به دماهای ورودی توربین بالاتر می‌باشد و این امر به اصلاح عملکرد و بهبود عمر توربین منتهی می شود. انتقال حرارت یک عامل مهم طراحی برای همه بخش های یک توربین گاز پیشرفته بخصوص در بخش های توربین و محفظه احتراق می باشد. در بحث وضعیت خنک سازی مصنوعی بخش داغ، باید به خاطر داشته باشید که طراح توربین مرتباً تحت فشارهای شدید برنامه زمانبدی توسعه, قابلیت پرداخت, دوام و انواع دیگر محدودیت های درون نظامی می باشد و همه اینها قویاً انتخاب یک طرح خنک سازی را تحت تاثیر قرار میدهند.
چالش های خنک سازی برای دماهای پیوسته در حال افزایش گاز و نسبت فشار کمپرسور
پیشرفت در موتورهای توربین گاز دارای توان ویژه بالا و بازده بالای پیشرفته نوعاً با افزایش در دمای عملکرد و نسبت فشار کل کمپرسور ارزیابی می شود. رایجترین موتورهای تک چرخه ای با نسبت‌های فشار بالاتر و دماهای گاز بالاتر به شکل متناسب می تواند توان بیشتری را با همان اندازه و وزن و بازده سوخت موتور کلی بهتر بدست آورد. موتورهای دارای بهبود دهنده ها از لحاظ ترمودینامیکی از نسبت های فشار بالای کمپرسور, بهره نمی برند. آلیاژهای پیشرفته برای ایرفویل های توربین می تواند به شکلی ایمن در دماهای فلز کمتر از      عمل کرده و آلیاژها برای صفحات و ساختارهای ساکن به   محدود می شوند. ولی توربین های گازی مدرن در دماهای ورودی توربین عمل می کنند که بالای این محدوده هاست. همچنین یک تفاوت قابل توجه در دمای عملکردی بین توربین های هواپیمای پیشرفته و توربین های صنعتی وجود دارد. این نتیجه تفاوتهای اصلی در عمر, وزن, کیفیت سوخت به هوا و محدودیت های مربوط به بیرون دهی هامی باشد.
برای موتورهای هوازی پیشرفته, دماهای ورودی روتور توربین نزدیک به   و نسبت های فشار کمپرسور در حدود ۴۰:۱ تبدیل به یک واقعیت شده است. توان ویژه بالا که برای این نوع از موتورها, هدف عمده می باشد, در راستای بازده ی بالا بدست می‌آید. چنین شرایط اجرایی بطور ذاتی نیازمند نظارت های مرتب از موتور و نظارت برای سلامت پیوسته آن می باشد

 

نوشته دانلود پروژه پایان نامه ارشد سیستم خنک سازی اجزای توربین گازی تجزیه تحلیل اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود مقاله خط مونتاژ موتور نیسان

 

دانلود مقاله خط مونتاژ موتور نیسان

 

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۸۸     فرمت :   word

 

 

مقدمه:
شرکت نامکو مونتاژ کننده انواع موتور مورد نیاز شرکت مگاموتور می‌باشد که اقدام به استقرار استاندارد ۱۶۹۴۹ ISO/TS جهت محصولات خود نموده است لذا مدیریت محترم عامل شرکت نامکو استقرار و پیاده سازی این استاندارد را از برنامه‌های استراتژیکی شرکت معرفی نموده‌اند.
استقرار این استاندارد بعهده نماینده مدیریت می‌باشد.
۲- معرفی استاندارد ۱۶۹۴۹ ISO/TS:
این استاندارد، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و خاص صنایع خودروسازی است.
الزامات این استاندارد مکمل الزامات و یا خواسته‌های مشخص شده برای محصول است هدف از این استاندارد تکوین یک سیستم مدیریت کیفیت به منظور ایجاد بهبود مداوم تاکید بر جلوگیری از شکست، کاهش انحرافات و تلفات در زنجیره تامین است. این استاندارد دیدگاه فرآیند گرایی دارد، بدین معنا که برای کارکرد اثر بخش یک سازمان فعالیت‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند فعالیتی که با استفاده از منابع و با مدیریت آن ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌کند به عنوان فرآیند در نظر گرفته می‌شود. بکارگیری سیستمی از فرآیندها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن و تعامل این فرآیندها و مدیریت نمودن آنها رویکرد فرآیندگرا نامیده می‌شود.
استاندارد ۲۰۰۲: ۱۶۹۴۹ ISO/TS شامل هشت بند اصلی می‌باشد که عبارتند از:
۱- هدف و دامنه کاربرد.
۲- مراجع قانونی.
۳- اصطلاحات و تعاریف.
۴- سیستم مدیریت و کیفیت.
۵- مسئولیت مدیریت.
۶- مدیریت منابع.
۷- پدیدآوری محصول.
۸- اندازه‌گیری و تحلیل و بهبود.
۳- خلاصه‌ای از گزارش:
گزارش فوق برای خط مونتاژ موتور نیسان نوشته شده است که متشکل از چندین ایستگاه اصلی و فرعی می‌باشد.
بدین صورت که در هر کدام از ایستگا‌ه‌ها قطعه‌ای از موتور مونتاژ شده و در پایام خط تولید موتور تکمیل و به اتاق تست برده می‌شود.
یادآوری می‌شود که موتور نیسان برای مدل‌های متفاوتی مونتاژ می‌شود مانند ۱۴۰٫ ۱۶۰ . ARIC .

ایستگاه: شستشو و بادگیری
دستورالعمل
۱) باز کردن شمع پلاستیکی پالت بلوک سیلندر
توجه:
۱- کنترل بلوک از نظر زنگ زدگی
۲) برداشتن بلوک سیلندر توسط بالا بر و فیکسچر مخصوص و استقرار بر روی رولر خط تولید
توجه:
۱- کنترل سطوح دیگر بلوک از نظر زنگ زدگی .
۲- کنترل بلوک از نظر شکستگی و کامل بودن مجموعه و عدم شکستگی قلاویز در رزوه‌های سطح محل نصب سینی جلو.
۳- کنترل پیستون از نظر داشتن گریدپیستون وگرید میل لنگ.
۴- کنترل فیکسچر بلند کردن بلوک.
۳) جازدن جت روغن زنجیر موتور و کورکن روغن (با ابزار مخصوص) جلوی سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)

توجه:
۱- اطمینان از سوراخ بودن جت روغن زنجیر موتور.
۲- جت روغن زنجیر موتور و کورکن جلوی سیلندر پس از مونتاژ باید هم سطح بلوک یا یک میلی متر داخل تر از سطح بلوک سیلندر باشد( mm1-0)
۳- کنترل ابزار جازدن کورکن روغن
۴- جازدن دو عدد پین موقعیت سینی جلوی سیلندر در جلوی سیلندر (با ابزار مخصوص)
توجه:
۱- اطمینان از صحت جازدن پین موقعیت بطوریکه پین به اندازه mm 7-4 از سطح بلوک بیرون قرار گیرد.
۲- کنترل ابزار جازدن پین موقعیت جلوی سیلندر
تذکر:
جهت آماده سازی مجموعه پیستون مطابق با گرید سیلندر گرید پیستون های بلوک در برگه ثبت گرید پیستون نوشته و به ایستگاه فرعی پیستون داده می شود.
۵) برگرداندن بلوک سیلندر بطوریکه سطح کارتل به سمت بالا قرار گیرد. (سمت عقب بلوک به سمت دستگاه شستشو باشد.)
۶) قرار دادن فاصله اندازه بلوک در قست کپه ۱ (کپه جلوی بلوک)
۷) انتقال دادن بلوک سیلندر به داخل دستگاه شستشو.
توجه:
۱- قبل از اینکه بلوک سیلندر و قطعات دیگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است که دمای مایع شستشو باشد.
تذکر: جهت تمیز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زیر محلول و مایع شستشو باید تهیه شود.
مواد مصرفی مقدار مصرف
LUNOXMA2%3 SOLUTION 45kg 1200 دستگاه
با مواد مصرفی مطابق با لیست اعلام شده واحد مهندسی
۸) بعد از شستشوی بلوک باید آن را باد گرفت
توجه:
۱- قطعات باید کاملا خشک و تمیز شود.
۹) جازدن مجموعه ساچمه ای روغن با (ابزار مخصوص) در محفظه فیلتر روی بلوک سیلندر ( در صورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)
توجه:
۱- اطمینان از صحت مونتاژ مجموعه ساچمه روغن
۲- کنترل ابزار مخصوص جازدن مجموعه ساچمه روغن
۱۰) مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر (ابزار مخصوص) با گشتاور kgm5/2 -1/2( درصورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)
توجه:
۱- اطمینان از صحت مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن
۲- کنترل ابزار مخصوص مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن
۱۱) مونتاژ لوله رابط بخاری بر روی بلوک سیلندر ( ابزار مخصوص) با گشتاور kgm 2/5-4/3 (در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد.)
تذکر: لازم است که هنگام مونتاژ باید رزوه لوله رابط آب را لاکتایدازد.
نوع مواد مصرف واحد مصرف
TB1215 gr2/0
توجه:
۱- اطمینان از صحت مونتاژ لوله رابط آب
۱۲) جازدن کورکن عقب (ابزار مخصوص) در سمت عقب سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)
توجه:
۱- اطمینان از صحت مونتاژ کورکن عقب بطوریکه کورکن به اندازه mm 1-0 از سطح بلوک داخل تر باشد.
۲- کنترل ابزار جازدن کورکن عقب
** در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه کامل باشد لازم است کلیه پارامترهای کنترلی اعلام شده بندهای ۳-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳- توسط اپراتور چک و بازبینی گردد.
۱۳) بازکردن شمع پلاستیکی پالت میل لنگ
توجه:
۱- کنترل میل لنگ از نظر زنگ زدگی
۱۴) گذاشتن پالت حمل میل لنگ بر روی رولر
۱۵) برداشتن میل لنگ وگذاشتن در داخل حمل میل لنگ
توجه:
۱- کنترل دقیق میل لنگ از نظر زنگ زدگی و در صورت مجموعه بودن کنترل قطعات مونتاژ شده.
۱۶) انتقال پالت حمل میل لنگ به داخل دستگاه شستشو
۱۷) پس از شستشو بادگیری میل لنگ ها
توجه:
۱- میل لنگ باید کاملاً خشک و تمیز باشد.
۱۸) برداشتن مانیفولد دود و در دو گذاشتن بر روی رولر دستگاه شستشو
۱۹) پس از شستشو برداشتن ماینفولد دود از رولر شستشو و انتقال به پالت
۲۰) بادگیری مانیفولد دود پس از شستشو
توجه:
۱- کنترل قطعه از نظر زنگ زدگی
۲- در موقع گذاشتن مانیفولد دود در پالت و یا رولر شستشو باید دقت شود که پیچ های دو سر رزوه دفرمه نگردد.
۳- در موقع گذاشتن مانیفولد دود پالت لازم است در لابلای مانیفولدها مقوا و یا جدا ساز قرار داده شود.
۴- کنترل مانیفولد دود از نظر تمیزی و خشک بودن
** شستشوی قطعات ذیل قبل از مونتاژ الزامی می باشد.
۱- مجموعه پیستون و رینگها (در صورتیکه پیستون CKD باشد)
۲- مجموعه فلایویل (در صورتیکه که فلایویک قطعات CKD باشد.) قطعات منفصله خرید
خارجی
توجه:
۱- کنترل میل لنگ از نظر کثیف بودن رور نالها و زنگ زدگی در قسمت ژور نالها، در صورت کثیف بودن سریعاً به اپراتور ایستگاه شستشو اطلاع و قطعه کثیف با کهنه تمیز و یا به ایستگاه شستشو منتقل شود.
۱) مونتاژ نمودن بوش مسی ته میل لنگ با ابزار مخصوص

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه: ۵
ایستگاه: شستشو و بادگیری ۷
ایستگاه: فرعی پیش مونتاژ ۱۵
ایستگاه: فرعی سرسیلندر ۱۵
مرحله: فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه ۲۱
نکات کنترلی: ۲۲
ایستگاه: میل لنگ و یاتاقان‌گذاری ۲۲
مرحله: یاتاقان‌گذاری کپه‌های ثابت و بلوک سیلندر ۲۲
مرحله مونتاژ: نگهدارنده صافی روغن (ضربه گیر) ۲۴
مرحله مونتاژ: میل لنگ و کاسه نمد بر روی بلوک سیلندر ۲۵
ایستگاه: حکاکی ۲۸
مرحله مونتاژ: حکاکی ۳۰
مرحله مونتاژ: ثبت اطلاعات ۳۰
ایستگاه: پیستون ۳۱
مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون روی بلوک ۳۱
ایستگاه: کپه شاتون ۳۲
مرحله مونتاژ: کپه شاتون ۳۲
ایستگاه: پایه دینام ۳۴
مرحله مونتاژ: پین قرار  سینی عقب و کورکن روغن عقب سیلندر ۳۴
مرحله مونتاژ: لوله مکنده فیلتر روغن ۳۴
مرحله مونتاژ: پایه دینام ۳۵
مرحله مونتاژ: دسته موتور راست ۳۵
ایستگاه: سر سیلندر ۳۶
مرحله مونتاژ : سر سیلندر و پین موقعیت بر روی بلوک سیلندر ۳۶
مرحله مونتاژ: لوله بخار روغن -لوله راهنمای گیج روغن ۳۸
ایستگاه: زنجیر سفت کن ۳۹
مرحله مونتاژ : انتقال بلوک به ایستگاه زنجیر سفت کن ۳۹
مرحله مونتاژ : قاب زنجیر راست و چپ – مجموعه زنجیر سفت کن ۴۰
مرحله مونتاژ : واشر روغن برگرداندن، بوش خارج از مرکز پمپ بنزین ۴۳
مرحله مونتاژ: واشر سینی جلو ۴۴
ایستگاه : سینی جلو ۴۴
مرحله مونتاژ : درپوش جلو – پایه تنظیم دینام – لوله وکیوم ۴۴
ایستگاه: کارتل روغن – صافی روغن ۴۸
مرحله مونتاژ: پولی واتر پمپ – پولی میل لنگ ۴۸
مرحله مونتاژ : صافی روغن ۴۸
مرحله مونتاژ: بستن پیچ پولی واتر پمپ ۴۹
مرحله مونتاژ : کارتل ۴۹
مرحله مونتاژ: گوشواره ای جلو ۵۰
ایستگاه : پمپ بنزین ۵۱
مرحله مونتاژ : واشرگذاری ۵۱
مرحله مونتاژ : مجموعه پمپ بنزین ۵۲
مرحله مونتاژ : مونتاژ فیلتر روغن ۵۲
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب ۵۳
ایستگاه: سینی عقب – فلایویل ۵۴
مرحله مونتاژ : سینی عقب – فلایویل ۵۴
ایستگاه : مانیفولد هوا ۵۵
ایستگاه: مانیفولد دود ۵۶
مرحله مونتاژ : درپوش مانیفولد دود ۵۷
مرحله مونتاژ : شیلنگ بنزین ۵۹
ایستگاه: دلکو ۶۰
مرحله مونتاژ : ترک گیری پیچهای سرسیلندر ۶۰
مرحله مونتاژ : دلکو ۶۰
مرحله مونتاژ: ایمنی سینی عقب – فلایویل – دلکو ۶۱
مرحله مونتاژ: شیلنگ پمپ بنزین ۶۱
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب ۶۲
مرحله مونتاژ : مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام ۶۲
مرحله مونتاژ : مونتاژ اویل پمپ ۶۳
مرحله مونتاژ: مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام ۶۴
مرحله مونتاژ :‌پیچ مجموعه لوله بخار روغن ۶۵
ایستگاه : دیسک و صفحه کلاچ ۶۵
مرحله مونتاژ : مجموعه صفحه و پوسته کلاچ و اندازه گیری ترک پیچها ۶۵
مرحله مونتاژ : گوشواره ای جلو ۶۶
ایستگاه: درب سوپاپ ۶۷
مرحله مونتاژ: در پوش سوپاپ ۶۷
مرحله مونتاژ: وایر چینی ۶۸
ایستگاه: تغذیه روغن ۶۸
مرحله مونتاژ: شارژ روغن ۶۹
ایستگاه: فرعی سینی جلو ۷۰
مرحله مونتاژ: کاسه نمد و قطعه تنظیم تایم و پایه دلکو بر روی در پوش جلو ۷۱
مرحله مونتاژ: پین موقعیت واتر پمپ و واتر پمپ بر روی در پوش جلو ۷۲
مرحله مونتاژ: لوله ورودی آب به سینی جلو ۷۳
ایستگاه: فرعی مانیفولد هوا ۷۳
مرحله مونتاژ: (مجموعه مانیفرلد) ۷۳
ایستگاه : تست و تعمیرات ۷۹
مرحله مونتاژ : تست نهایی ۷۹
مرحله مونتاژ: تعمیرات ۸۳

 

نوشته دانلود مقاله خط مونتاژ موتور نیسان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.