پروژه روش تولید بخار در دیگهای بخار ۱۲۳ ص

Word2007777

 

تاریخچه دیگ بخار :

هدف از دیگ ، تولید بخار به وسیله حرارت دادن به آب است . اصلی ترین هزینه عملیاتی دیگ های با سوخت فسیلی ( زغال ، نفت و گاز طبیعی ) . همان سوخت مصرف شده است و به هیمن دلیل بازده حرارتی اهمیت فراوانی دارد. تهیه بخار جهت مصارف تولید الکتریسیته ، واحدهای عملیاتی ، یا تهیه آب جوش جهت مصارف عملیاتی و گرمایشی از اساسی ترین وظایف دیگ ها است به طوری که تأمین مستمر این خدمات ضروری می باشد .

لازم به یادآوری است که بسیاری از سازندگان دیگ ها ، از نظر اقتصادی و سهولت حمل ، دیگ های استانداردی با ظرفیت های مختلف ساخته اند و گاه این مسأله مطرح می شود که به جای طراحی دیگ موردنیاز هر پروژه ، از میان تولیدات استاندارد موجود ، دیگ مناسبی برای پروژه ها انتخاب شود .

هرون ( قهرمان اسکندریه ) دانشمند یونانی نوعی توربین واکنشی ترکیبی و دیگ بخار، را حدود یکصد سال قبل از میلاد اختراع کرد ، و در شهر بمبئی در اوایل قرن یکم میلادی از دیگ های بخار خانگی مطلع بوند . همان طور که در رساله PNEUMATICA هرون استفاده از نیروی مکانییک بحث شده ، در آغاز صنعتی شدن انگلیسی ، در اوایل قرن هیجدهم نیز جایگزین تلاش انسانی با نیروی ماشین احساس گردید .اسامی نظیر ماکیزازورستر،ساوری، نیوکامن و وات درارتباط با گسترش نیروی بخارودیگ های بخارمعروفیت دارند .

انتخاب نوع دیگ :

انتخاب نوع دیگ موردنیاز جهت کاربری خاص بستگی به عوامل زیادی دارد که از آن جمله می توان از محدودیت عمده طرح های موجود از نظر ظرفیت ، فشار و دمای بخار نام برد . این محدودیت ها در سطح گسترده ای در بین سازنده ها متفاوت است و بستگی به تخصص آنها در تولید انواع دیگ های بخار دارد . به طور نمونه ممکن است سازنده ای برای مورد خاصی ، دیگ بخار لوله – آبی کوچی را معرفی نماید . هزینه ها نیز ممکن است بین یک سازنده و سازنده دیگر فرق کند و امر انتخاب را مشکل سازد . شاید عامل عمده در تأسیس یک کارخانه ، هزینه اولیه آن است . با رسیدن پیشنهادات مختلف قیمتها و تولیدات یکسان ، بایستی به ارزیابی شاخصه های مهندسی پرداخت و بهترین طرح را انتخاب نمود و به نکات زیر توجه نمود :

مصرف نیروی برق لوازم کمکی ، سهولت پاک کردن دیگ ، مقدار انتقال حرارت قطعات  مختلف دیگ ، کیفیت آب تغذیه موردنیاز و توانایی کارکنان عملیات موجود کارخانه .

انواع دیگ های موجود موردنیاز صنایع از این قرار است :

* لوله آتشی یا شل (Shell)

* لوله – آبی (Water – Tube)

* ترکیبی ( ترکیب لوله – آتشی و لوله آبی )

 

فهرست مطالب

عناوین——————————————– صفحه

فصل اول- دیگهای بخار و فرایند تولید بخار در آنها

تاریخچه دیگ بخار———————————————- ۲

دیگ لوله – آتشی یا شل (Shell)———————————- 4

دیگ لوله – آبی (Water-tube boiler)—————————- 10

دیگ های بخار چند مخزنی————————————— ۱۶

دیگ های تک مخزنی——————————————– ۲۰

دیگ های با چرخش اجباری آب———————————— ۲۱

دیگ های یک سویه (Once-Through Boilers)——————- 22

دیگ های تصفیه قابل حمل و مونتاژ در کارگاه یا کارخانه—————- ۲۴

دیگ های مدولار (Modular)———————————— 27

دیگ های مونتاژ در محل—————————————– ۲۸

دیگ های ترکیبی (Composite boiler)————————– 29

مشخصات لوله های دیگ ها————————————— ۳۲

چرخش آب در دیگ و تولید بخار———————————– ۳۴

سوخت کوره دیگ ها——————————————– ۴۴

فرایند احتراق در دیگها——————————————- ۵۰

 

فصل دوم- دستگاه های مرتبط با دیگ بخار

کوره———————————————————- ۵۷

تجهیزات کمکی دیگ های بخار———————————— ۶۱

تلمبه ها——————————————————- ۶۱

تلمبه دیگ های مولد آب جوش (Hot-Water boilers)————— 64

دودکشها—————————————————— ۶۷

پیش گرم کن ها ( مبدل ها )————————————– ۷۰

پیش گرم کن های آب تغذیه ( اکونومیزرها )————————– ۷۳

پیش گرم کردن هوا (Air preheat)——————————- 76

گرم کننده های لوله ای هوا (Tubular airheaters)—————— 77

گرم کننده های صفحه ای هوا————————————– ۷۸

داغ کننده های بخار———————————————- ۸۰

ابزارهای دقیق و کنترل کننده ها———————————— ۸۴

فصل سوم- تصفیه آب دیگ بخار و تولید آب DM

لزوم تصفیه آب دیگ بخار—————————————– ۸۸

مکانیسم تشکیل رسوب——————————————- ۸۹

مشکلات حاصل از تشکیل  رسوب در دیگ های بخار——————– ۹۱

عوامل مؤثر در رسوب گذاری————————————— ۹۳

جلوگیری از تشکیل رسوب—————————————- ۹۵

خوردگی در دیگ های بخار .

خوردگی آهن در آب در شرایط عدم حضور اکسیژن——————— ۱۰۳

خوردگی آهن در آب در شرایط حضور اکسیژن————————- ۱۰۴

چگونگی جلوگیری از خوردگی دیگ های بخار————————- ۱۰۶

شکنندگی قلیایی فلز با دیگ بخار (Caustic embrittlement)——— 116

حمل قطرات مایع توسط بخار (Carry over)———————— 117

غلیان (Priming)———————————————- 119

کف کردن (Foaming)—————————————— 120

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ————————————– ۱۲۱

دمیدن بخار (Steam blowing)———————————- 122

منابع و مآخذ————————————————— ۱۲۳

 

نوشته پروژه روش تولید بخار در دیگهای بخار ۱۲۳ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.