پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

فهرست :

* تعریف
* ۱- جستجو و اندازه گیری بیکرمات دوپتاس
* معرفهای لازم برای آزمایش
* دقت آزمایش
* معرفهای لازم برای آزمایش
* طرز عمل
* نتیجه گیری
* ۲- جستجوی فرمول
* اصول آزمایش
* معرفهای لازم
* طرز عمل
* دقت آزمایش
* ۳- جستجوی آب اکـسیژنه
* معرفهای لازم
* دقت آزمایش
* ۴- جستجوی اسید بوریک
* معرفهای لازم
* دقت آزمایش
* ۵-جستجوی اسیدسالیسیلیک(وسالیسیلاتها)
* معرفهای لازم
* ۶- اندازه گیری کربناتها و بیکربناتهای قلیایی
* معرفهای لازم برای آزمایش
* طرز عمل
* نتیجه گیری
* ۷-جستجوی هیپوکلریت ها
* معرفهای لازم برای آزمایش
* طرزعمل

نوشته پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.