همه چیز درباره زبان بدن

همه چیز درباره زبان بدن

 

دانلود رایگان پروژه

دسته: مدیریت
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۱۸۱۱ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۶۸

کتاب خوب سرمایه ای جاویدان بدلیل اینکه مبحث زبان بدن طرفدار بسیارزیادی دارد برای جلب رضایت شما عزیزان قیمت این کتاب با ۷۰درصد تخفیف ارائه شده است زبان بدن رازهای ناگفته آیا می خواهید بدانید در ذهن طرف مقابل شما چه می گذرد؟ آیا می خواهید بدانید کسی در حال دروغ گفتن است یا نه؟ آیا می خواهید رفتار خود را نسبت به دیگران بهبود ببخشید؟ آیا

 

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان

خرید

لباس قدیمی بپوشید اما کتاب نو بخرید..

بدن ما حرف میزند..
همه ما دوست داریم ، روابطی مؤثر و کارآمد برقرار کنیم. همه ما مشتاق آنیم که در تعامل با همراهانمان، زنگ خطرهایی را پیش از آنی که دیر شده باشد بشنویم و زودتر بدانیم که عزیزانمان آزرده اند ونیز همه ما نیازمند آنیم که در برابر معدود کسان فریب کار و ناصادق اطرافمان از مهارت هایی برخوردار باشیم که در تشخیص راستی از دروغ، بکارمان آید.
اهمیت زبان بدن زمانی آشکار می شود که بدانیم حدود ۹۳% از تأثیر و پیام در حالات بدنی، حرکات اندامی، لحن و آوا، نشانه ها و سمبل ها و نوع بهره مندی ما از اشیاء نهفته است و کلام صرفاً از ۷% امتیاز برخوردار است. و نیز بدانیم که زبان بدن برخلاف کلام، خاستگاهی روحی و روانی دارد و کاملاً غیر ارادی است. از همین روی در مشاغلی از جمله پلیس، قضاوت، مصاحبه های حرفه ای کاری و امثال شان، چنانچه تضادی میان پیام های صادره از زبان بدن و کلام مشاهده شود، آنچه ملاک تشخیص قرار می گیرد زبان غیرارادی بدن است.

با ما همراه باشید..

در زبان بدن زبان سر فصل های هم از این قرار هستند:

مقدمه

زبان بدن مثبت

زبان بدن منفی

تشخیص آدم دروغگو

مصاحبه شغلی و استفاده از زبان بدن

معاشرت کردن

عدم استفاده از ضمیر  ما

عدم برقراری ارتباط چشمی

وسط حرف پریدن

استفاده از زبان بدن نامناسب (دو صد گفته چون نیم کردار نیست)

عدم تأیید گرفتن از طرف مقابل

زود نتیجه گیری کردن

عدم کنجکاوی

نشانه های غیرزبانی چه کمکی به ما می کنند؟

نشانه های غیرزبانی برای تشخیص دروغهای احتمالی

زبان بدن عشاق را از رفتار شان می شود تشخیص داد

۹روش آسان برای زبان بدن موثر در مصاحبه شغلی بعدی شما

و اما در مصاحبه های پشت تلفن

پنج تکنیک ساده «زبان بدن» که شما را قدرتمند نشان می‌دهند

زبان بدن زنان را بدانید

از چشم‌ها کمک بگیریم چطور

در مصاحبه کاری چه زبان بدنی باید داشته باشیم ؟

چه کسی اول دست می‌دهد؟

۱۵راز زبان بدن افراد موفق

رازهای دست دادن

دست دادن با شغل افراد نیز ارتباط دارد

الفبای زبان بدن

نشانه بستن چشم در حین حرف زدن در زبان بدن

اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن

اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن که باید از آن دوری کرد:

تاثیر زبان بدن روی ارتباط با مشتری

تشخیص درست زبان بدن مشتری

ده نکته در مورد استفاده از زبان غیر کلامی

به پیشنهادات زیر در این زمینه توجه کنید

چگونه کارت ویزیت خود را ارایه دهیم؟

گزیدن لب ها = یا اشتباه کرده یا می ترسد

زبان بدن “فرستادن دود سیگار به بالا یا پایین” به چه معناست؟

زبان بدن “افرادی که پیپ می کشند” به چه معناست؟

 

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان

خرید

 

نوشته همه چیز درباره زبان بدن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی

دانلود رایگان پروژه

پایان نامه تاثیراتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی
در شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر)


چکیده:

از آن‌جا که تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر گذاشته، سازمان‌ها باید با استفاده از راهکارهای مناسب خود را به‌صورت پویا با تغییرات محیطی وفق دهند تا قادر به بقای خود شوند. یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن می‌باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیرات اجرای اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی در شرکت متانیر می باشد . در این پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده و برای تایید روایی و پایایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و آلفای کرونباخ استفاده گردید، جامعه پژوهش، کلیه کارکنان دفتر مرکزی شرکت متانیر مستقر در شهر تهران می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه  تعداد ۸۱ نفر پرسنل آن به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به دست آمده نشان دادکه  اجرای اتوماسیون اداری به طور معناداری با چابکی سازمان رابطه مثبت دارد . همچنین اجرای اتواسیون اداری به طور معناداری  با مولفه های چابکی سازمانی (سرعت انجام کار ، انعطاف پذیری ، پاسخگویی و شایستگی) در ارتباط است و بدین صورت تمام فرضیه ها مورد تایید واقع شدند.


واژگان کلیدی: اتوماسیون اداری، چابکی سازمانی، شرکت متانیر

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۵- تبیین فرضیه های تحقیق
۱-۶-  متغیر های تحقیق
۱-۶-۲-  متغیر مستقل
۱-۶-۲-  متغیر وابسته
۱-۷ – تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات تحقیق
۱-۸- ساختار تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱- اتوماسیون اداری
۲-۱-۱-  مزایا و معایب اتوماسیون اداری
۲-۱-۱-۱- مزایای مستقیم
۲-۱-۱-۲- مزایای غیر مستقیم
۲ -۱-۱-۳- معایب سیستم اتوماسیون اداری
۲-۱-۲ – ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری
۲-۱-۴- بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
۲-۱-۵- مجموعه نرم فزار های اتوماسیون
۲-۱-۶- دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست
۲-۱-۷-  سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری
۲-۱-۸- نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
۲-۱ -۹ – جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
۲-۱- ۱۰-  نکات برجسته درباره اتوماسیون   و بهسازی روشهای کار
۲-۱-۱۱- خودکارسازی
۲-۱-۱۲- ضرورت تفکر برای آینده
۲-۱-۱۳- بهبود کار و اتوماسیون
۲-۱-۱۴- اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی
۲-۱-۱۵- اتوماسیون فعالیتهای عمومی
۲-۲- چابکی
۲-۲-۱- مرور تاریخی چابکی
۲-۲-۲- تعریف و تشریح چابکی
۲-۲-۳- تولید چابک
۲-۲-۴- رویکردهای اصلی و مفاهیم اساسی در چابکی شرکت ها
۲-۲-۵- ابعاد چابکی
۲-۲-۶- انعطاف پذیری، انطباق پذیری و چابکی
۲-۲-۷- مدلهای چابکی
۲-۲-۸- طبقه بندی محرکهای چابکی
۲-۲-۱۰- تواناییهای چابکی
۲-۲-۱۱- فراهم کننده های چابکی
۲-۲-۱۲-استراتژیها
۲-۲-۱۱-۲- تکنولوژی ها
۲-۲-۱۲- اصول چابکی در بخش دولتی
۲-۲-۱۳- چابکی کارکنان در سازمان
۲-۳-سابقه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
۳-۱- روش‌شناسی تحقیق
۳- ۲- جامعه آماری
۳-۳- نمونه آماری
۳-۴- روش نمونه-گیری
۳-۵- روش جمع آوری دادهها
۳-۶- ابزار سنجش تحقیق
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۷-۱- روایی
۳-۷-۲-پایایی
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۹- روش‌ها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در این تحقیق
۳-۹-۱-آمار توصیفی
۳-۹-۲-آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
۴-۱- یافته‏های توصیفی
۴-۲- بررسی استنباطی داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه
۲-۵ نتایج تحقیق
۳-۵ پیشنهادات
محدودیت  ها
منابع فارسی
منابع انگلیسی

 

 

نوشته بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی

 

دانلود رایگان پروژه

چکیده:

همزمان با شروع قرن ۲۱ دستیابی به موفقیت و بقا سازمان مشکل تر می شود و این واقعیت ناشی از ظهور عصر سازمان جدیدی است که تغییر یکی از خصوصیات اصلی آن است. این وضعیت موجب بازنگری اساسی در اولویتهای سازمان ، دیدگاه استراتژیک، قابلیت بقا و روشها شده است. این تحقیق پیرامون بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در بانک ملی شهرستان زاهدان صورت گرفته است که از دسته پژوهش های کاربردی، توصیفی-  میدانی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک ملی شهرستان زاهدان  بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۲۳ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های روا و پایا (آلفای کرونباخ برای پرسشنامه یادگیری سازمانی برابر ۰٫۸۱۲ و برای پرسشنامه چابکی سازمانی برابر ۰٫۸۶۵) استفاده گردیده است. برای تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردید که افزایش در هریک از شاخص های یادگیری سازمانی منجر به افزایش چابکی در بانک ملی شهرستان زاهدان می گردد.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴ اهداف تحقیق:
۱-۵ سوالات تحقیق
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱-۷٫   روش شناسی تحقیق
۱-۸٫   روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۹٫   جامعه آماری و روش نمونه گیری
۱-۱۰٫ قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۱٫ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۲ تعاریف متغیر های تحقیق:
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: یادگیری سازمانی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مفهوم یادگیری
۲-۳- مفهوم یادگیری سازمانی و اشکال یادگیری سازمانی:
۱- یادگیری برای بقاء:
۲- یادگیری انطباقی
۳- یادگیری تعمیمی(مولد)
شکل ۲-۱- روشهای مورد استفاده در حالتهای مختلف یادگیری
یادگیری الگو پذیری
۲-۴- پیشینه یادگیری سازمانی:
ویژگیهای سازمان یادگیرنده از نظر پیترسنج
۲-۷- ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده
۲-۸- مقایسه نظام اداری سنتی ونظام اداری یادگیرنده
۲-۹- سازمانهای یادگیرنده ویادگیری سازمانی
۲-۱۰- موانع موجود بر سر ایجاد سازمانهای یادگیرنده
موانع زیربنایی
۱-۱- موانع فرهنگی:
۱-۲-مقاومت مدیران
۱ -۳- عملکرد مداری وفقدان زمان یادگیری
۱-۴- محیط انحصاری وغیر رقابتی
۵- سیاسی بودن محیط درون سازمان
۲-۱۱- مدلهای قابلیت یادگیری سازمانی:
۲-۱۱-۱- مدل کرایتنر وهمکاران
۲-۱۱-۲- مدل هیت
۲-۱۱-۳-مدل توماس
۲-۱۱-۴-مدل یادگیری سازمانی«دنتون»۱
۲-۱۱-۵- مدل مارکوات
بخش دوم: چابکی سازمانی
۲-۱۶٫ بخش دوم: چابکی سازمانی
۲-۱۶-۱٫ تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۱۶-۲٫ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۱۶-۳٫ تعاریف چابکی(سازمانی)
۲-۱۶-۴٫ انواع چابکی و  ویژگی های آنها
۲-۱۶-۵٫ بنگاه یا سازمان چابک
۲-۱۶-۶٫ اصول طراحی سازمان چابک
۲-۱۶-۷٫ دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی:
الف) مدل جکسون و یوهانسون :
ب) مدل بوتانی :
ج) مدل چابکی گلدمن، نایجل و پریس :
د)  مدل سنجش چابکی از نظر ریک داو :
ه) مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ :
و) مدل دستیابی به چابکی :
ز) مدل ارزیابی چابکی از نظر لائو و زئین :
۲-۱۷) پیشینه تحقیق
۲-۱۷-۱) تحقیقات داخل کشور
۲-۱۷-۲) تحقیقات خارج از کشور
مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳  جامعه و نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
۳-۴ روش و  ابزارهای جمع آوری اطلاعات
۳-۴-۱  مطالعات کتابخانهای
۳-۴-۳-روایی ابزار سنجش
۳-۴-۴- پایایی ابزار سنجش
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۵-۱-آمار توصیفی
۳-۵-۲-آمار استنباطی
۳-۷- خلاصه فصل سوم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی
۴-۲-۱-۱ اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ آزمون توصیفی برای متغیر های تحقیق
۴-۳-۲٫ آزمون نرمال بودن متغیرها
۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱٫ مقدمه:
۵-۱٫ بحث
۵-۱٫ نتیجه گیری از فرضیه ها
۵-۲٫ پیشنهادهای پژوهش
۵-۴-۱٫ پیشنهادات برای محققین آتی
۵-۵٫ محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
منابع و مآخذ
پیوست
پرسشنامه یادگیری سازمانی
پرسشنامه چابکی سازمانی

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

نوشته پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن

 

دانلود رایگان پروژه

چکیده:

چابکی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند رقابتی شناخته می شود که توانایی پاسخ گویی در محیط های با عدم قطعیت و تغییرات بالا را داراست. از آن جا که کارکنان و دانش و مهارت آنان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می شود، می‌توان انتظار داشت که در ایجاد سازمان چابک نیز کارکنان دانشگر مهم ترین نقش را ایفا کنند. هدف این تحقیق بررسی نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می‌باشد که حجم نمونه آماری از طریق جدول مورگان تعیین می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و از لحاظ هدف کاربردی است. در تحقیق حاضر بخش عمده‌ای از داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده اند. که برای تعیین اعتبار پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای بدست آمده برای متغیر های فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و چابکی سازمانی به ترتیب ۰٫۷۲۶، ۰٫۸۱۶ و ۰٫۷۶۸ بودند و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفتند. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق، شامل آزمون همبستگی ، رگرسیون می باشد. و برای این منظور از نرم افزارهای SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و چابکی سازمانی تاثیر مثبت دارد و مدیریت دانش بر چابکی موثر می باشد.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫مقدمه
۱-۲٫بیان مسئله
۱-۳٫اهمیت موضوع پژوهش
۱-۴٫اهداف تحقیق
۱-۵٫فرضیه های تحقیق
۱-۶٫روش شناسی تحقیق
۱-۷٫روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۸٫ جامعه آماری و روش نمونه گیری
۱-۹٫قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۰٫روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۱٫تعاریف نظری و عملیاتی واژگان
۱-۱۱-۱٫ تعاریف نظری
۱-۱۱-۲٫ تعاریف عملیاتی
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ بخش اول: فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱٫ تاریخچه فرهنگ سازمانی
۲-۲-۲٫ ویژگی های فرهنگ
۲-۲-۳٫ مفهوم و تعاریف فرهنگ سازمانی
۲-۲-۴٫ سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی
۲-۲-۵٫ سطوح و لایه های فرهنگ سازمانی
۲-۲-۶٫ شیوه های پیدایش فرهنگ سازمانی
۲-۲-۷٫ فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف
۲-۲-۸٫ انواع فرهنگ سازمانی
۲-۲-۹٫ راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱۰٫  مدل های فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱۰-۱٫ مدل پارسونز
۲-۲-۱۰-۲٫  مدل ویلیام اوچی
۲-۲-۱۰-۳٫  مدل مک کندی
۲-۲-۱۰-۴٫  مدل شاین
۲-۲-۱۰-۵٫  مدل کندی
۲-۲-۱۰-۶٫  مدل کوئین و مک گارس
۲-۲-۱۰-۷٫  مدل جفری سانی فیلد
۲-۲-۱۰-۸٫ طبقه بندی گافی و جونز
۲-۲-۱۰-۹٫  طبقه بندی دیل و کندی
۲-۲-۱۰-۱۰٫ مدل کریتنر و کینیکی:
۲-۲-۱۰-۱۱٫  طبقه بندی هافستید:
۲-۲-۱۰-۱۲٫  مدل دنیسون
۲-۲-۱۰-۱۳٫  الگوی کرت لوین:
جدول ۲-۱٫  مدلهای مورد بررسی در فرهنگ سازمانی
۲-۳٫ بخش دوم: مدیریت دانش
۲-۳-۱٫ تاریخچه مدیریت دانش
۲-۳-۲٫ تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
۲-۳-۳٫ انواع دانش
۲-۳-۴٫ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
۲-۳-۵٫ روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها
۲-۳-۶ تئوریهای مدیریت دانش
۲-۳-۶-۱ تئوری سرمایه انسانی
۲-۳-۶-۲ تئوری ویگ
۲-۳-۷ رویکردهای مدیریت دانش
۲-۳-۸٫ معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش
۲-۳-۸-۱ مدل پایه ساختمان دانش
۲-۳-۸-۲٫  مدل فرآیند دانش
۲-۳-۸-۳ مدل مشارکتی در یاددهی‌ و یادگیری
۲-۲-۸-۴ مدل بینش: از اطلاعات به‌ بصیرت و دانایی
۲-۲-۸-۵ مدل دانش ضمنی
۲-۲-۸-۶ مدل حلزونی دانش
۲-۳-۸-۷ مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۳-۸-۸ مدل راه‌حل دانش
۲-۳-۸-۹ چرخه حیات مدیریت دانش
۲-۳-۹٫ کاربردهای مدیریت دانش
۲-۳-۱۰٫ خلق، کسب و توسعه دانش
۲-۴٫ بخش سوم: چابکی سازمانی
۲-۴-۱٫ تاریخچه چابکی سازمانی
۲-۴-۲٫ تعاریف چابکی(سازمانی)
۲-۴-۳٫ انواع چابکی و  ویژگی های آنها
۲-۴-۴٫ بنگاه یا سازمان چابک
۲-۴-۵٫ اصول طراحی سازمان چابک
۲-۴-۶٫ مدل های چابکی سازمان
۲-۴-۶-۱٫ مدل یوسف
۲-۴-۶-۲٫ مدل شریفی و ژانگ
۲-۲-۷٫ ابزارهای لازم برای چابک سازی سازمان
۲-۲-۸٫ رابطه چابکی با کیفیت سرمایه انسانی
۲-۲-۹٫ مزایای افزایش سطح چابکی سازمان
۲-۲-۱۰٫ ویژگی های رهبران در سازمان های چابک
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
بخش پنجم: مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
۳-۲٫ روش تحقیق
۳-۳٫ جامعه  و  نمونه آماری
۳-۳-۱٫ روش نمونه گیری
۳-۴٫ ابزارهای جمع آوری داده ها
۳-۴-۱٫ روایی(اعتبار) تحقیق
۳-۴-۲٫ پایایی تحقیق
۳-۵٫ تکنیک های تجزیه و تحلیل
خلاصه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی
۴-۲-۱-۱ اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و   پیشنهادها
۵-۱٫ نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش
۵-۲٫ نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۳٫ پیشنهاد برای پژوهشگران آینده
۵-۴٫ محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

 

دانلود

نوشته پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مبانی نظری چابکی سازمانی

مبانی نظری چابکی سازمانی

دانلود رایگان پروژه

 

این فایل حاوی ۱۹ صفحه از جدیدترین ادبیات مربوط به متغیر چابکی سازمانی می باشد و مربوط به فصل ۲ یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری است. فرمت فایل word و قابل ویرایش می باشد. علاوه بر ادبیات و مبانی نظری، پیشینه پژوهش نیز آمده است. ضمنا منابع به صورت کامل در انتهای متن آورده شده است.
مقدمه :

موضوع چابکی چیزی نیست که بتوان آن را فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت. به کارگیری چابکی در بخش دولتی نیز می تواند عرصه مناسبی برای رشد و بالندگی این مفهوم باشد. البته برخی اعتقاد دارند که با توجه به عدم وجود رقابت و سرعت در بخش دولتی، و در یک کلمه عدم وجود پویایی در محیط کاری و عملیاتی آن، عملاً بیان چابکی در این بخش بی-معنا و بی ربط است. ولی این اعتقاد وجود دارد که بخش دولتی به دلیل کثرت ارباب  رجوعان خود و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواسته های آنها و در راستای بالندگی و تعالی خود در زمینه های سرعت و کیفیت، و مهم تر از همه هزینه، بیشتر از بخش خصوصی به چابکی نیاز دارد. مطالعات نشان می دهد که مؤسسات دولتی چابک، نرخ موفقیت فزاینده ای (تقریباً بیست درصد) در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود بدست می آورند. دولت هایی که در زمینه سرعت، انعطاف پذیری بیشتر و پاسخگوئی فراوان سرمایه گذاری می کنند، به احتمال قوی به اهداف شان خواهند رسید، زیرا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی با سرعت هر چه تمام، بر دولت ها و تصمیمات آنها تأثیر گذارده، شهروندان و بازرگانان به خدمات سریع تر وتخصصی تری نیاز داشته، و در نتیجه خط مشی ها می بایست سریع تر از گذشته تهیه، تدوین و اجرا گردند، و مسلماً با انجام این امور، مؤسسات موفق به انجام رسالت و کسب اهداف سازمانی خود خواهند شد (سیلاوی، ۱۳۸۹، ۳۶).

فهرست مطالب:
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ بخش اول : چابکی سازمان
۲-۲-۱٫ سیر ظهور و پیدایش مفهوم چابکی
۲-۲-۲٫ تعریف چابکی
۲-۲-۳٫ مضامین کلیدی در مفهوم چابکی
۲-۲-۳-۱٫ مدیریت شایستگی‌های اساسی
۲-۲-۳-۲٫  سازمان مجازی
۲-۲-۳-۳٫ قابلیت تجدید ساختار
۲-۲-۳-۴٫ سازمان دانش محور
۲-۲-۴٫ اصول و شاخصه‌های چابکی
۲-۲-۵٫ الگوها و چارچو بهای مفهومی چابکی
۲-۲-۶٫ مدل مورد استفاده از چابکی در تحقیق
۲-۲-۷٫ اهمیت چابکی در سازمان‌ها
۲-۲-۸٫ نتایج حاصل از چابکی برای سازمان
منابع و مأخذ

 

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

نوشته مبانی نظری چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

پایان نامه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

 

دانلود رایگان پروژه

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بین کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان انجام گردید. شیوه‌ی انجام پژوهش کاربردی- توصیفی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان به تعداد ۵۰ نفر می‌باشد. از آنجا که جامعه محدود بود از روش نمونه گیری سرشماری  استفاده شد بنابراین تعداد ۵۰ پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد ۴۲ پرسشنامه بصورت کامل برگشت داده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ۴۹ سوالی هوش سازمانی آلبرشت و پرسشنامه ۳۶ سوالی چابکی سازمانی (اقتباس از مدل یوسف و همکاران) می باشد. که روایی پرسشنامه‌ها از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۱ برای پرسشنامه هوش سازمانی و ۰٫۸۹ برای پرسشنامه چابکی سازمانی  حاصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از رسم جداول، میانگین، فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی ارتباط مثبت و  معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد بین تمام مولفه‌های هوش سازمانی جز مولفه روحیه با چابکی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه
۱-۲) بیان مساله
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴) اهداف تحقیق
۱-۵) فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه اصلی
ب) فرضیه های فرعی
۱-۶) روش شناسی تحقیق
الف) روش تحقیق
ب) روش گردآوری اطلاعات
ج) جامعه آماری
د) روش تجزیه و تحلیل آماری
۱- ۷) قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی
ب) قلمرو مکانی
ج) قلمرو زمانی
۱-۸) تعریف متغیرها
الف –تعریف مفهومی واژه‌ها
ب- تعریف عملیاتی واژه‌ها
منابع و ماخذ
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱) مقدمه
۲-۲) بخش اول : هوش سازمانی
۲-۲-۱ ) هوش چیست؟
۲-۲-۲) انواع هوش
۲-۲-۳) تاریخچه هوش سازمانی
۲-۲-۴) از هوش فردی تا هوش سازمانی
۲-۲-۵) دیدگاه‌های سه گانه در مورد هوش فردی و سازمانی
۲-۲-۶)سازوکارهای مرتبط کننده‌ی هوش فردی به هوش سازمانی
۲-۲-۷) پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی
۲-۲-۹)بهره هوش سازمانی
۲-۲-۱۰) سازمان هوشمند
۲-۲-۱۱)مدلهای هوش سازمانی
۲-۲-۱۲)  زیرسیستمهای شناختی تعیین کننده هوش
۲-۲-۱۳) هوش جمعی یا حماقت جمعی
۲-۲-۱۴) چهار توانمندساز کلیدی هوش سازمانی از نظر کارل آلبرشت
۲-۳) بخش دوم : چابکی سازمانی
۲-۳-۱) تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۳-۲) ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۳-۳) اهمیت چابکی
۲-۳-۴) ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان
۲-۳-۵) ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-۳-۶) محرک های چابکی
۲-۳-۷)  قابلیت های چابکی سازمانی
۲-۳-۸) صفات کلیدی چابکی
۲-۳-۹) مزایای چابکی سازمانی
۲-۳-۱۰) دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی
۲-۴) بخش سوم : پیشینه پژوهش
الف –مروری بر تحقیقات پیشین هوش سازمانی
ب –مروری بر تحقیقات پیشین چابکی سازمانی
۲-۵) بخش چهارم : مدل مفهومی تحقیق
منابع و ماخذ
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ ) مقدمه
۳-۲) روش تحقیق
۳-۳)جامعه‌ی آماری
۳-۴) روش نمونه گیری
۳-۵)تعیین حجم نمونه
۳-۶) روش و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ
– ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
۳-۷) روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸) روش تجزیه وتحلیل داده‌ها
منابع و ماخذ
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱ ) مقدمه
۴-۲) آمار توصیفی
۴-۳ ) آمار استنباطی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
۵-۲) بحث
۵-۳) نتیجه گیری
۵-۴)پیشنهادات
۵-۵) محدودیتهای تحقیق

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

 

نوشته پایان نامه هوش سازمانی و چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی

 

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف استفاده شده و بنابراین

پایایی و روایی آن تایید شده است. پرسشنامه پیش رو دارای ۱۶ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت

می باشد. منبع اصلی در درون متن پرسشنامه آورده شده است.

 

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

 

این مقاله توسط فورلان و مولینس استادان دانشگاه دنور امریکا تهیه شده است و در سایت Elsevier قابل دسترس می باشد. چکیده: اگر چه ریسک نقشی اساسی در اغلب تصمیم‌ گیری‌های کار… ترجمه ریسک‌های تشخیص داده شده و انتخاب‌ها در تصمیم‌های کارآفرینانه ۱۴۵,۰۰۰ریال عنوان انگلیسی مقاله: PERCEIVED RISKS AND CHOICES IN ENTREPRENEURS… برطرف کند بسیار لازم ضر وری است. دانلود مقالات شده در تمامی رشته ها ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژ وهش های علمی د… قسمت نظرات را ندارد، تنها راه پاسخگویی به آن نیز طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین صورتیکه مایل دریافت پاسخ هستید، خود وارد کنید. الکترونی… [ پرداخت آنلاین ] مدیریت ریسک‌های تشخیص داده شده و انتخاب‌ها در تصمیم‌های کارآفرینانه بنگاه جدید مدیری… خانه / بایگانی برچسب: تشخیص داده … شده: ریسکهای تشخیص داده شده و انتخابها در تصمیمهای کارآفرینانه ENTREPRENEURS’ NEW VENTURE … ” بدین شرح است: ریسک تصمیم‌گیری‌های بازی می‌کند، تحق… شده؛ ب… پایان نامه عمران- بررسی و مقایسه رفتار تیرهای بتن آرمه با جایگزینی ورق فولادی بجای آرماتور کششی خلاصه نامه:  در… سال دفاع: ۱۳۸۰ دانشگاه: علوم فنون محصولات بررسی و مقایسه&nb… مباحث نظریه پردازان نوسازی، وابستگی نظام جهان باره دولت سیاست سوم مرداد ۴, ۱۳۹۴ فلش کارت فایل flashcart.ir اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴… Hall 8 Town 9 10 براساس قیمت ۳۰ تا ۱۰۰ ۱۰۱ ۳۰۰ ۳۰۱ ۵۰۰ ۵۰۱ ۸۰۰ ۸۰۱ ۱۰۰۰ ۱۴۰۰ ۱۸۰۰ ۲۱۰۰ بالا بررسی و مقایسه&… میهن وب نگار سامانه همکاری فروش قبیله ای تی clanit.ir نظری… PHP کتاب مجمع الدعوات کتبیر نسخه اصلی دیکشنری متن آفلاین اندروید+آموزش قدم استفاده بررسی و مقایسه رفتار تیرهای بتن آرمه با … اهمیت اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران۱۲۲ ۳۸۷۴ خرید نقدی: ۴۵,۰۰۰ ریال اجتماعی مدیران چکیده : مفهوم اخلاق و&nb… تاریخچه اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت موضوع فهرست واربیان گردیده . اهمیت اخلاق و مسئولی… توضیحات بیشتر مورد پروژه مطالب اخلا… ۳- مکتب تئوری ذینفعان.. ۲۲ مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار. ۲۵ چگونه توان مسئولیت اجتماعی و مدیران کرد. ۲۸ پنج اصل وی… است  – امروزه اخلاق و مسئول… سیاسی قواعد فقه ر ابطه سی اسی اسی؟ و اخلاق و تبع قو اعد اسی، جمله اخروی‌ اند که ارتب اط اش… ‏ایجاد نماید.         ‏ فهرست: اخلاق و مسئولیت اجتماعی رابطه اخلاق و مسئولیت… ۳۷۹۷ قیمت: ۵۰,۰۰۰        روش وجه: درب منزل یا واریز حساب فروشنده صورت ایمیل هم شتابی ارائه شده با توجه گردآوری شده و سطح بالایی برخوردار… تعیین ظرفیت خمشی نهائی تیرهای تقویت شده با ورقهای فولادی و GFRP با چسب اپوکسی ۱۳۸۱ دانشکده فنی بخشترین ادامه تهاجمی ۴F4 fg7 5.CF3 میتوان شمار آورد.حرکتهایی غیر ۴٫F4 سیاه رسیدن تعادل آسانتر میکند فو… فیلسوف، متکلم‌ هنرمند خاصی؟! آیا سرزمین‌ ویژه‌ای؟! مدرنیته‌ قرن‌ ۱۴ ۱۵ رنسانس‌ بازتولید اومانیزم‌ باستانی‌ ایتالیا آغاز شده‌ یک‌ پدیده‌ عرصه‌ ادبیات… نظری بدهید colddrink colddrink.ir IT online magazine تعیین ظرفیت خمشی نهائی تیرهای تقویت شده با&nb… بانک پزشکان ۹۸% فعال عمران ساختمانهای طرح بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ دستورالعمل بهسازی لرزه تواند مف ید منظور هفت ساختمان سیستم باربرجانبی قاب خمشی ویژه لاصه نامه:… آنچه چنته دارد آرسنال رو کند:” او لندن شد قهرمانی کسب برنده جام یوفا شود. خواسته‌ای جز ندارد. هر باشد بازیکنی که ترکیب رئال حضور دوباره کنار مودریچ کروس؛ درخشش خیره کننده رونالدو موفق زدن ۵ گل ثبت پیروزی نقش مهمی داشتند. ; آنچلوتی انتهای Home دانشگاهی نگاهی تطبیقی به عرف در فقه نگاهی تطبیقی به عرف در فقه اختصاصی فای لوو “نگاهی تطبیقی&n… نگاهی تطبیقی به عرف در فقه حقوق جامعه شناسی عرف جوهره ذاتی عمل انسان روزگاری ست تعامل بینشان بود. تکرار رفتار ج… نوع فایل: ورد ویرایش تعداد صفحات: ۴۴ ۱۸, بازاریابی نگاهى به عرف در فقه اسلامى بایسته ‏ها آسیب عرف در تعیین قلم… میتوانید راههای ارتباطی ما پیامک ارتباط باشید کوتاه فرصت شما قرار گیرد خاطربسپارید دوستان معرفی tell paniz.netcafe19@gmail.com نگاهی تطبیقی به عرف در فقه عرف عرف در فقه آگوست ۹, ۲۰۱۳ نگاهی تطبیقی به عرف… مقدمه: واژه اوتانازیا ریشه زبان یونانی دارد. [EU] معنی خوب Thanatos معنای مرگ یعنی خاتمه دادن زندگی دیگری درخواست صریح شخصی مرگش حتمی پروپوزال؛ رابطه بین مدیریت منابع انسانی تعهد بالا و رفتار تسهیم دانش توضیحات: حاوی همه موارد بیا مساله، بین مدیریت منابع انسانی تعهد بالا و رفتار تسهیم میانجی مشارکت کارکنان بررسی رابطه بین&nbsp… نیرو شایانی برخوردار هزاره بهره‌گیری خرد جمعی، شتاب تحول ضرورت کسب حفظ مزیت رقابتی سازمان‌ها لزوم توسل رفتار تسهیم » فایلود رابطه بین مدیریت منابع… تعهد بالا و رفتار تسهیم پروپوزال آماده مدیریت؛ بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی تعهد بالا و رفتار … پیام * تگهای html کنید: کد امنیتی ارقام فارسی پذیرفته می‌شوند نظر بصورت خصوصی ارسال شود ه… رابطه بین مدیریت منابع&n… رفتار تس… پروپوزال, اخرین جستجو کلیه فعالیتهای تابع قوانین مقررات جمهوری کاربری ۳۱۴ سایر بررسی را… تاریخ چهار شنبه مهر ۱۳۹۳ بازدید ۳۸۵ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش پرسشنامه مدیریت، پرسشنامه یک اس… پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه رفتار شهرون… اعتماد کنید تمامی کالاها خدمات این فروشگاه، حسب دارای مجوزهای مراجع مربوطه می‌باشند فعالیت‌های سایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است…. مواجه شدن مشکل arzan.file@gmail.com تماس فرم «پیغام بگذارید» اطلاع اسرع وقت رفع گردد. پرسشنامه رفتار … نوشته علی اورگان کانوسکی (۱۹۹۶) سوال جهت پادساکف و همکاران طراحی تحقیقات وبلاگ ‘ صو… پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارا… کارآفرینی ایران… جمع آوری اخبار پارسی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش ۴ فروردین ۱۳۹۴ پرسشنامه رفتار شهروندی&… سازمان مراحل تحقیق،گرد آ وری اطلاعات استاطلاعات نیاز انجام طرق مختلف نمود ابزارهای رایج مستق… پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو رایگان مدل پرسشنامه بهره&nbs… لیکرت منبع درون برچسب ها: پرسشنامه پرسشنامه آما… مبانی بهره وری نیروی انسانی پیشینه ۴۸ صفحه ادبیات مربوط متغیر بهره … انسانی آجیو-پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو-پرسشنامه بهره وری نی modir123…. نام :  هرسی گلداسمیت بهاء  ۰ ریال ۲۶ سواله آچیو ۱… پرسشنامه بهره و… چند بعدی هدف: ارزیابی میزان ابعاد (تونایی، درک ش… شخصیت (باس همکاران) شناخت شخصیت، باس، ولنزی الدریج، قالب word، شامل ۲۷ پرسش ۴ مولفه، همراه راهنمای تفسیر نتایج سئوال… پرسشنامه بهره وری نیروی ان… هوش معنوی هدف بررسی افراد. نحوه تکمیل زیر طیف مشخص سوالات پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) ترم آخر · آذر ۲۶, ۱۳۹۳ بازدید: سنجش (تفکر وجودی انتقادی، تولید… پرسشنامه هوش معنوی -۴۲ سوالی.pdf حجم آمرام درایر- نام: عنوان: قیمت: ۵۷۰۰۰ پرسشنامههوش معنوی درایر(SISI-40)… دیوید doc اعتبار روایی پرسشنامه هوش&nbs… تو سیلی زد! امید قلبی گوید خدا هست هنوز.. نویسنده: آسمان – یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳ حسن عبدالله زاده اعتبار+روایی دان… گرفته آزمون دارای دو ۴۵ عبارت بلند ۸۳ هوش معنوی، ۲۲ مقیاس دارد.این ایران دکتر مریم       پایه تعریف (۲۰۰۷) بنا بکار بردن معنویت ارزش‌ها فعا… ناصری (به یک مقاله بیس رایگان)  ناصری ۹۷ ۴ مولفه اگاهی متعالی، تجارب معنوی، شکیبایی بخشش م… متعالی بسط حالت هشیاری. فرد نمره بالاتری بگیرد بیشتری Added to cart نمرگذاری مدیریت دانش فرآیندی طی تولید ثروت سرمایه فکری می‏پردازد(منبع داخل فایل). ساده، سازم… , استقرار پرسشنامه مدیریت دانش رضایتمندی دانل… کنراد نیومن ۳۹۰۰۰ پرسشنامهمدیریت سازنده ساخت:کنراد پژوهشنامه نوآوری پرسشنامه: نشان داده اثربخش سازمان، باعث افزایش می‌شود. در… دانش، تسهیم بکارگیری ذخیره سازی دانش) سازمان, (همتی), پرسشنامه مدیریت دانش, همتی (۱۳۸۹)… تشخیص مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانش، وسیله بوکوتیز ویلیامز  ۱۹۹۹ ایجاد ویل… ◄ پرسشنامه مدیریت مشتری (e- CRM) تاثیر فرآیندهای سازمانی فناوری استراتژی‌های تغییرات پرسشنامه:  طراح شرون لاوسون ( ۲۰۰۳ ) مشخصات ۲۴سوال میباشد ارزشی لیکرت  گ… GOOGLE PLUS کاربر گرامی پژوهشی کتب اختصاصاًابزارسازی پژوهش فعالیت نماید. دهشیری- پایایی- ۴۰ گویه کیفیت مدارس: مدارس پیش دبستانی- ۹مولفه- ۴۲ کیفی حیاط مدرسه دیدگاه آموز… …. پرسشنامه انگیزش سازمانی +پرسشنامه انگیزش سازمانی +پرسشنامه انگیزش سازمان… انگیزش سوال: ۳۰ پروپزال تحقیق/ mosaslv@yahoo.com اطلاعیه فروشگاه خوش آمدید. جستجوی توانید از… ۱۰۸ نمونه ۱۱۱ نفر کارکنان جدول مورگان تشکیل می دهند برای گردآوری آلدرفر الدهام انگیزش تعهد سازمانی پر… علل کاهش انگیزه عوامل موثر راهکارهای چیست؟ pdf بررس… سازمانی، مادی، دهد. محقق ساخته بوده کدام مشتمل تعدادی شاخص هستند طور دقیق پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن اولدهام نگرش زمینه شغل کنونی آنها او… کلیه مشاوران زن مرد (تعداد ۱۰۴۲ نفر) آموزش پرورش شهر تهران بود، گیری مرحله‌ ای تصادفی بین آنان انتخاب شد. ‌ها کمک های… (mps) پرست… ادراک ۲۰ سؤال ۲۸ تأیید محتوی ظاهری اساتید خبره گردید نتیجه حاکی بو… :: موضوعات مرتبط: برچسب‌ها: پرسشنامه فاصله قدرت فاصله قدرت مرتبط پرسشنام… فایلی آدرس وجود تبلیغات محفوظ پیکوفایل | حریم کاربران جدیدترین ویدیوها تلگرام دنبال X پرسشنامه فاصله … استاندارد… هوش قدرت پرسشنامه و… میدانی، ظرائفی رعایت بسزایی غنای داشته پرسشنامه، ابزاری ساختار یافته آ… فرمت WORD ,PDF صفحات ۱۶ ۸۰۰۰ تومان سیستمهای کارمند بافتهای رویکرد اکولوژی جمعیت کارم… کیلوبایت ۲ دهد است… ۲,۰۰۰ شایسته گزینی ۳,۰۰۰ ۲,۴۰۰ قدرت پرسشنامه قدرت پرسشنامه قدرت خانواده قدرت اعمال قدرت … شیوه فرزندپروری رابینسون اضطراب ریاضی کمال گرایی مثبت منفی تری شورت فرهنگ رابینز ۵۶ سوالی امنیت ر… @gmail.com پرسشنامه چابکی سازمانی بخش دولتی بعد چابکی سازمانی مانند سرعت … است.  برچ… سازمانهای چابک چابکی سازمانی چابک… پایایی تایید پیش… ‌واسطه‌ترین مأخذ تأثیرگذار سازمانی، (یعنی کارکنان) دارند. (Organizational Behavior) چابکی ۲۹ ویژگی (بطور خلاصه)    حکمرانی سازمانی پرسشنامه شهری ا… لطفاً اطمینان نمایید. هرگونه e.shakeri67@gmail.com میان بگذارید رسیدگی تشکر پرسشنامه چابکی … رضایت صدور گذرنامه هیجانی شرینگ خودکارآمدی بک عزت نفس روانشناسی ورزش آمادگی جسمانی چیست سازمانیpdf زنجیره تامین ملل متحد ویتنام سازمانینجش امور مالیاتی ارتش هواشناسی اورژانس

 

 

نوشته دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه وجدان کاری ( مک کرای و کاسکا ۱۹۹۲ )

پرسشنامه وجدان کاری ( مک کرای و کاسکا ۱۹۹۲ )

 

دانلود رایگان پروژه

هدف: ارزیابی وجدان کاری از ابعاد مختلف (قابلیت اتکا، موفقیت مداری)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : ۱۶

تعداد مولفه :   ۲  مولفه (قابلیت اتکا، موفقیت مداری)

روایی و پایایی :  دارد

نحوه نمره گذاری :  دارد

منبع :     دارد

نوع فایل :  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۳

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

نوشته پرسشنامه وجدان کاری ( مک کرای و کاسکا ۱۹۹۲ ) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه تفکر استراتژیک

 

دانلود رایگان پروژه

(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

پرسشنامه تفکر استراتژیک از ۴۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تفکر استراتژیک بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «بندرت»، «بعضی مواقع» و «تقریباً همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳ و ۴ در نظر گرفته می شود.این پرسشنامه ۵ مولفه دارد.

تفکر استراتژیک قابلیت «معماری استراتژیک» است و فرایندی برای شناسایی استراتژی های بقا و یا مدل های کسب و کاری است که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند . تفکر استراتژیک استفاده از چارچوب های ذهنی مختلف برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیت های استراتژیک است تا مدیران ارشد اجرایی بتوانند برتر از فرایند ها فرایند ها و بحران های روزانه ظاهر شوند

مؤلفه: دارد.

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

نوشته پرسشنامه تفکر استراتژیک اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

اولین پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

اولین پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

پرسشنامه اقتصاد مقاومتی جهت کلیه دانشجویان و محققان عزیز تهیه گردیده است. نزدیک به چندین ماه بر روی این پرسشنامه کار شده است و به صورت آماده جهت دانلود عزیزان قرار گرفته است.

 

۱- این پرسشنامه دارای منبع می باشد.

۲- این پرسشنامه  روایی و پایایی دارد.

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

نوشته اولین پرسشنامه اقتصاد مقاومتی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.