کارآموزی عملیات تعمیرات ونگهداری خط لوله شرکت نفت و گارز گچساران ۱۰۹ صفحه

مقدمه

همگان هزاره سوم را دوران مشارکت کارگروهی می دانند . در یک کلام این دوران، وحدت بشمار می رود . این اتحاد و یگانگی یک سیاست و یا به عبارت بهتر چشم اندازی به سوی هدایت عقل بشری به سمت جهان یکپارچه است . جهانی با طبیعت بین المللی که در آن افراد با هم زندگی و کار می کنند و ذهن خود را به سوی اهدافی همه جانبه معطوف کرده و به این اهداف جامع و همسو دست می یابند . این چیزی نیست جز جهانی سعادتمند و آرمانی . دنیایی بهره مند از محیط زیست و طبیعتی سالم .
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران که واحد تعمیرات خطوط لوله بخشی از آن می باشد، به لحاظ موقعیت ممتاز جغرافیایی و گستردگی آن در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، خوزستان از ویژگی خاصی برخوردار است . این شرکت با توان تولیدی بیش از ۷۵۰ هزار بشکه نفت در روز از حدود ۳۲۰ حلقه چاههای تحت مسئولیت این شرکت در مخازن نفتی گچساران، بی بی حکیمه، رگ سفید، پازنان، گلخاری، بینک، چلینگر، نرگسی، گرنگان، کیلورکریم، سولابدر، سیاهمکان، خویز، رودک، زاغه، چهاربیشه و کوه کاکی حفاری شده اند .
واحد تعمیرات خطوط لوله با ایجاد طرحها و پروژه های عظیم نقش بسزائی را در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ایفا نموده است که این طرحها و پروژه ها دارای اجزاء پیچیده ای هستند که اداره آنها بدون اعمال مدیریت علمی امکان پذیر نمی باشد . دو رکن اساسی مدیریت علمی، که بر مدیر قائل است، برنامه ریزی و کنترل می باشد و توجه به این دو عامل یک ضرورت به حساب می آید که موجب صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه انجام پروژه ها می شود. متأسفانه در برخی از سازمانها، مدیران به دلیل ضعف در دانش روز(سیستمی) توجهی به برنامه ریزی و کنترل ندارند که این ضعف بزرگترین جایگاه ذهنی بشر یعنی هدفمندی را مورد هدف قرار می دهد .
بنابراین در هر ارگان و یا واحدی که مسئولیت برنامه ریزی و کنترل پروژه بر عهده آنها است با در نظر گرفتن مطالب فوق می تواند آینده ای درخشان را برای خود رقم زده و در جهت توسعه گام بردارند و آینده مملکت خود را درخشان سازند .

فصل اول
آشـنایی کـلی ازواحـد تولـیدات خـطوط لـوله

تاریخچه سازمان

اولین بار در دنیا شخصی به نام ادوین دریک Edwin drake در سال ۱۸۵۹ میلادی در شهر نیستوسویل از ایالت پنسیلوانیای آمریکا توانست با وسایل خیلی ابتدائی شروع به حفر زمین نماید و پس از عبور از لایه سخت به نفت دست یابد و از آن تاریخ به بعد عملیات حفاری ادامه یافت تا در خاورمیانه در ایران برای اولین بار در ناحیه مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۸ میلادی توانستند مخزن زیر زمینی عظیمی کشف نمایند و چاه شماره یک در عمق ۳۶ متری به نفت رسید و در حدود پنجاه سال منطقه مسجد سلیمان بصدور نفت پرداخت . پس از آن حفاری در نقاط مختلف ایران ادامه یافت .
در پی این تحولات و مساعد بودن اوضاع سیاسی منطقه شرکتهای چند ملیتی و سرمایه داران بین المللی به این منطقه روی آوردند و به طرق مختلف سعی داشتند که هر چه سریعتر نفت مخازن را به یغما ببرند و در خیلی مناطق با نصب تلمبه سرچاه به این مقصود دست یافتند . در پی آن در سال ۱۳۰۶ در منطقه گچساران فعالیتهای نفتی توسط کمپانی نفت ایران و انگلیس A.O.C شروع شد، به طوری که چاه یکم در گچ بوکک نتیجه ای نداشت و چاه دوم در گچساران سابق هم بی نتیجه ماند ولی چاه سوم در سال ۱۳۰۹ به نفت رسید و امیدواری شروع نفت در گچساران را به همراه داشت . این چاه که با فشار ۱۸۰۰ پوند بر مترمکعب از خود نفت تراوش می کرد عرصه را برای عملیاتهای کشف نفت در گچساران مهیا نمود به طوری که در سال ۱۳۱۵ اولین کارخانه (واحد بهره برداری) یک گچساران در سقلاتون احداث شد .

 

 

فهرست

مقدمه ۱

فصل اول:آشنایی کلی ازواحدتعمیرات خطوط لوله ۳

تاریخچه سازمان ۴ نمودار سازمانی وتشکیلات ۶
توضیح مختصر بر نمودار سازمانی و تشکیلات ۶
نوع خدمات واحد ۷
شرح مختصری از فرآیندخدماتی در واحد تعمیرات ۷
واحد خطوط تعمیرات لوله و بخشهای آن ۹
شرح مختصری بر فرمها ۱۱
فرم درخواست کار
فرم درخواست خدمات دستور کاری
فرم شماتیک مهندسی محل پروژه و خطوط کاری لوله ها
فرم دستورالعمل بازرسی فنی
فرم تهیه شرح کار
توضیحی مختصر بر فرم تهیه و طراحی شرح کار ۱۳
فرم درخواست کالا
فرم تردد پیمانکاران
فرم برآورد مقادیر واحدها
اعلام نرخ پروژه دستورکاری
فرم جدول مقادیر واحدها
مبلغ پیشنهادی پیمانکاری
فرم صورت جلسه نرخ پیشنهادی
فرم سند پیمان
فرم تعهد نامه پیمانکار
فرم شروع به کار
فرم تردد نفرات و ماشین آلات پیمانکار برنده در محل کار
فرم بارنامه
فرم گزارش روزانه
فرم صورت وضعیت
فرم تصفیه کالا با انبار
فرم سند پرداخت مالی
فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط بارشته مهندسی صنایع ۲۲

موقعیت مهندسی صنایع در واحد صنعتی ۲۳
کنترل موجودی و نقطه سفارش کالا در انبار ۲۳
تعمیرات ونگهداری ۲۴
کنترل پروژه و تضمین کیفیت ۲۵
ایمنی صنعتی و ارگونومی ۲۶
ارزیابی کار و زمان طرح ریزی واحدهای صنعتی ۲۷
شرح وظایف رشته مهندسی صنایع درواحد صنعتی تعمیرات خطوط لوله ۲۸
لیست کالاهای موجودی موردنیازدرانبارواحد ۲۹
شرح بعضی از عملیاتهای خط لوله ۳۱
عملیات پرتونگاری ۳۱
عملیات توپک رانی ۳۲
انواع توپک (pig) 33
مرحله نهایی خاک ریزی و پر کردن کانال ۳۴
برنامه های جاری در دست اقدام خطوط تعمیرات لوله ۳۴ برنامه های آینده خطوط تعمیرات لوله ۳۵
تکنیکهایی که توسط رشته مهندسی صنایع در واحد صنعتی
تعمیرات خطوطلوله بکار می رود ۳۶
فصل سوم:آموخته ها ونتایج وپیشنهادات ۳۸

مقدمه ۳۹
موانع عملی شدن پیشنهادها ۳۹
تجزیه و تحلیل عملیات ها ۴۰
بررسی هدف عملیات ۴۰
ارائه پیشنهادات ۴۰

پیوستها ۱۱۰- ۵۶

نوشته کارآموزی عملیات تعمیرات ونگهداری خط لوله شرکت نفت و گارز گچساران ۱۰۹ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران ۱۳۷۰-۱۳۸۴

چکیده

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

        ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

    ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

تعداد صفحات : ۲۲۰ صفحه

عنوان

فصل اول :کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج)  : هدف پژوهش

د)  : پرسش اصلی پژوه

ه)  : فرضیه های تحقیق

و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیره

ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ه

ح)  : حدود و قلمرو پژوه

ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقی

ی)  : سازماندهی پژوه

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه

الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه

الف – ۱: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-۲- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-۱-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی

ب-۲-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی

ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -۱ : ضرورت اطلاعات :

الف -۲ : ارزش اطلاعات :

الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -۴ :سازماندهی اطلاعات:

الف -۵ : مشخصات عصر  اطلاعات

الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب  : فن آوری اطلاعات

ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-۱-۱- :کامپیوتر

ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی

ب-۱-۳- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول

الف :  تاریخچه

الف-۱-  : موج اول: عصر کشاورزی

الف -۲-  : موج دوم:  عصر صنعت

الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-۳- : اینترنت

ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت

ب-۳-۲- : خدمات اینترنت

ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه

ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتارچهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-۲- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-۳-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

  الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -۲- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران

ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

ب-۵- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-۱- : گروه تشکیلات

الف-۲- : گروه بودجه

الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم :  انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -۱- : همکاری با دولت

الف-۲- : همکاری‌های خارجی

ب    : ارکان انجمن

ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار

ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار

ب -۱-۳- : کمیته اینترنت

ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی

ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )

ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک

الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک

الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک

الف-۶- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک

ب-۱- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان

ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-۱- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیکگفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

 الف-۱- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

 الف-۲- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

 الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

 الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم:تحقق دولتالکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها

ب-۳-: افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف:مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

 الف-۱- : مدل B2B

 الف-۲-: مدل‌های B2C وC2B

   الف-۳-: مدل C2C

  الف-۴- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی

  ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

  ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

  ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

  ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی

 ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-۱- : منافع

ج-۲- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

 

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-۱- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-۲- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-۳- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج  :مرکز شتاب

ج-۱- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-۲- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

ج-۳- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

 -۴- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د    :   نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

منابع و مآخذ:

کتب فارسی:

۱-اندرو نیسنت ، نظریه های  دولت،ترجمه  دکتر حسین بشریه ، نشر نی ، ۱۳۷۶ .
۲-ادیل برتو،ال سگورا،راهنمای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی ،مدیریت موسسه های صنعتی ،ترجمه : مدیریت بهر ه وری بنیاد مستضعفان و جانبازان ، تهران :انتشاارت بنیاد مستضعفان و جانبازان، ۱۳۷۴٫
۳-استوور-ویلیام جیمز ،تکنولوژی اطلاعات  در جهان سوم،ترجمه، رضا نجف بیگی و اصغر صرافی زاده ،تهران ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،۱۳۷۵٫
۴-آشوری ،داریوش ، ماو مدرنیت ، تهران ، موسسه فرهنگی صراط ، ۱۳۷۶،
۵-اورس،تیلمان ، ماهیت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند تهران ،  انتشارات آگاه -۱۳۶۲٫
۶-بشیریه ، حسین ،. جامعه شناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهران ، نشر نی-۱۳۷۴٫
۷-بشیریه ،حسین ، دولت عقل ،تهران :موسسه نشر علوم نوین ،۱۳۷۴٫
۸-بدیع،-برتران ،توسعه سیاسی ،ترجمه احمد نقیب زاده ، تهران ،نشر قومس ، ۱۳۷۶٫
۹-بدیع برتران ،وبیرون بوم ،پیر ،جامعه شناسی دولت ،ترجمه احمد نقیب زاده ،تهران:انتشارات باز-
۱۰-بهان ، کیت و دیانا هولم، رانزته-۱۳۷۵، آشنایی با تکنولوژی اطلاعات ، ترجمه ‘ مجید آذرخش و جعفر مهرداد ،انتشارات سمت ، ۱۳۷۹ .
۱۱-بهشتیان مهدی و حسین ابوالحسنی،سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران: انتشارات پردیس،۱۳۷۹ .
۱۲-تودارو ،مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فر جانری ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه -۱۳۶۶ .
۱۳-چمپی ،جیمز و نیتین نوریا ، با شتاب به پیش ،ترجمه : محمود طلوع مکانیک ، تهران :انتشارات رسا -۱۳۷۷٫
۱۴-چیلکوت،رونالد ، نظریات توسعه و توسعه  نیافتگی ،ترجمه احمد ساعی ،تهران، نشر علوم نوین ، ۱۳۷۵٫
۱۵-حاجی یوسفی ، امیر محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادی در ایران ، تهران ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۸ .
۱۶-دفت، ریچارد آل، تئوری و طراحی ساختار  ،ترجمه ،علی پارسائیان و محمد اعرابی ، تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی ، ج ۲ ، ۱۳۷۷ .
۱۷- دراکر، پیتر اف، چالش های مدیریت در سده ۲۱ ، ترجمه ،محمود طلوع ، تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا ،۱۳۷۸ .
۱۸-روکس ،بروف،رایان ، نظریات توسعه نیافتگی ، ترجمه محمد هاشمی گیلانی ، تهران ، نشر سفیر ، ۱۳۶۹ .
۱۹-ساعـــــــی ، احمد ، مسائل سیاسی ،اقتصادی جهان سوم ، تهران: انتشارات سمت ،۱۳۷۷٫
۲۰-سریع القلم ،محمود.، توسعه جهان سوم نظام بین الملل ،چاپ سوم ،تهران :نشر سفیر، ۱۳۷۵٫
۲۱-سیف زاد ،سید حسین ، نوسازی ودگر گونی سیاسی ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، ۱۳۷۳ .
۲۲-علیجانی ،علی اکبر ، مشارکت سیاسی ،تهران:  نشر سفیر ، ۱۳۷۷ .
۲۳-غلامزاده-احمد و داود میعادی-سماپل:زبان مشترک و بستر اطلاعاتی ، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)-ج۳، ۱۳۷۷٫
۲۴-قاضی ، ابوالفضل ، گفتار ها ی در حقوق عمومی ،تهران : نشر دادگستر ، ۱۳۷۵٫
۲۵-قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ،اجتمای ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( ۸۸-۱۳۸۴)-ایران ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،معاونت امور اداری ،مالی ومنابع انسانی مدارک علمی ،۱۳۸۴٫
۲۶-قوام ،عبدلعلی ، نقد نظریهای نوسازی وتوسعه سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۴ .
۲۷-کشتکار ملکی ، حبیب ا… ، کاربرد  کامپیوتر  در مدیریت و حسابداری، تهران ،  انتشارات سمت ، ۱۳۷۹ .
۲۸-کل،جی ای ، تئوریها و فرایند مدیریت ، ترجمه : سهراب خلیلی شورینی ، انتشارات مرکز آموزش  مدیریت دولتی ، تهران ، ۱۳۷۶ .
۲۹-مور،برینگتون ،ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ،ترجمه حسین بشیریه –تهران : شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۹٫
۳۰-نیرا چاندوک، جامعه مدنی و  دولت ، ترجمه فریدون  فاطمی ، وحید بزرگی ، تهران:نشر مرکز ، ۱۳۷۷ .

۳۱-نراقی ، یوسف، توسعه وتوسعه نیافتگی،تهران: ،شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۰ .

۳۲-نقیب زاده ،احمد، مشارکت  سیاسی،احزاب وانتخابات ،مجموعه مقلات همایش دفتر مطالعات وتحقیقات وزارت کشور ، تهران ،نشر سفیر، ۱۳۷۸ .

۳۳-هیکز، ریچارد ، باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات ، ترجمه :محمد ابویی اردکان ، نمایه پژوهش ، سال چهارم ، شماره ۱۵ ،پائیز ۱۳۷۹

مقالات:

۱-پژوها ،میر فائق‹‹ انفجاراطلاعات درجها ن توزیع نا متعادل ان دربین کشورهای فقیر ›› -تدبیر ،شماره ۱۳-سال دوم-تیر ماه ۱۳۷۰ .
۲-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت اول، یکشنبه,۱۲ اسفند۱۳۸۳
۳- تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت دوم، یکشنبه,۱۵ اسفند ۱۳۸۳-
۴-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت سوم ، یکشنبه,۱۹ اسفند ۱۳۸۳

۵-چک لیست های جامعه اطلاعاتی ایران در حوزه جوانان یکشنبه,۲۵ بهمن ۱۳۸۳٫

۶-حاجی یوسفی ، امیر محمد ،  استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان ، ۱۳۷۷٫

۷-حاجی یوسفی،امیر محمد ، رانت ،دولت رانتیر ورانتیرسیم ، اطلاعات سیاسی واقتصادی ، سال دوازدهم ، شماره ۵و۶، بهمن واسفند ، ۱۳۷۶ .

۸-حجاریان،سعید ، ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامون ،فصلنامه راهبرد ، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۲٫

۹-خاکی، غلامرضا،سیستم های اطلاعاتی برای مدیران بیمارستان ، تدبیر شماره ۶۳ ، تیر ماه  ۱۳۷۵،

۱۰-قاضی زاده فرد، سید ضیاء الدین ، اطلاعات : مفاهیم ، چرخه ، ارزش ، ویژگی ها ، طبقه بندی و انواع آن .دانش مدیریت ،سال دهم ،شماره ۸-۳۷ ، تابستان و پائیز ،۱۳۷۶٫

۱۱-لمکو ،جاناتان وکلارک، کارل ،قدرت دولت و توسعه اقتصادی واجتماعی ،اطلاعات سیاسی ،سال دوم شماره ۱۱، شهریور ماه -۱۳۷۶-

۱۲-لو چیانی ، جیاکومو ،درآمد ثابت نفتی ، بحران مالی دولت وگرایش به دموکراسی ،فصلنامه خاور میانه ، سال دوم ، شماره دوم ، تایستان ، ۱۳۷۴،

۱۳-محمد نژاد T فرشید-‹‹تکنولوژی اطلاعات  و مهندسی مجدد  منابع انسانی ›› تدبیر –شماره ۹۴ ،مرداد ۱۳۷۸ .
۱۴-مدیران وتکنولوژی اطلاعات ( میزگرد) ›› -تدبیر ،شماره ۵۷ ،سال ششم ، آبان ماه ۱۳۷۴

۱۵-یزدان ، علی ، سیستم های اطلاعاتی ،تدبیر ، شماره ۹۷ ، آبان ۱۳۷۸  .

موسسه های دولتی
شرکت مهندسی سیستم یاس ، شناخت دولت الکترونیکی ، ریاست جمهوری   ،.۱۳۸۰

پایان نامه
غضنفری، مهدی ،راهبردهاو راهکار های پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علم و صنعت ایران ،۱۳۸۱ .

سایت های ایترنتی فارسی

۱-www.ayandehnegar.org/s.php
از سایت آینده نگری تاریخ نشر ۱۹۹۵
۲)http://itmanagement.persianblog.com/1385_3_6_itmanagement_archive.html#5150524
-۳ – http//www.e.government.govt.nz/e-gov-strategy-apr-
تاریخ نشر   –  ۱۲ مه ۲۰۰۶ – http://www.iranfact.org/seminar/fa/gozaresh.htm  ۴-
۵- http://www.iran-                                                                         newspaper.com/1384/840422/html/social.htm#
http://www.iritn.com/latestnews/irtnnews.js/-    ۶-
۲۶/۱/۱۳۸۲ وب سایت www.techds.org/fulltextphp?paperid=1/-  ۷

http://www.techds.org/index.php8-

http://www.yahyaee.ertebatat.org/archives/000106.html –  ۹
فهیمی ، سال ۸۲ ،www.ayandeh.org –  ۱۰
www.baztab.com/new/28000.php-  ۱۱
-از سرویس فرهنگ ،-www.favanews.com/default.aspx/news-17090.htm- 12

www.itiran.com/ayin/show-user.asp.-13
خبر گذاری دانشجویان ایران –جهاد دانشگاهی          www.ISNA.ir -14
www.jeyhost.com/content/view138-15
ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات –www.tcmagazine.com/articles.htm 16

ساَِِِِِِِیت های  اینترنتی انگلیسی

http://www.deloitte.com. –۱
۲-http://e gov. .state. Nv. Us/execordsil vers. Htm
۳ -http://www.open.gov.uk/govonline/golintro.htm, Improving Access to Governmen
o    ۴-http://www.Pco.bcp.gc.ca/clersp-me/adm-forum-2000-e.htm
۵-http://policy works .gov / intergov/  /  rports frame ,htmI.
۶-http://www.unpan.org /e-government/benchmarking20%e-gov20%2001.
کتب انگلیسی

۱-Alter,steven,Infoationsystems,Addison Wesley Inc,USA,3 ed ,p48
۲)Atallab Sami, E –Government,Consideration for Arab States ,UNDF ,April2001
۳-Bt Government  Report ,<<e.government :Ready or Not .july2000,
۴-Central  IT Unit, e-government,A Strategic framework for public Services in the information Age , Crown,2000
۵-senn,james a.information Technology in Business,Prentice hall , USA, 2 ND ED  ,۱۹۹۸,PP 5-6
۶-Daniels ,n.carolina, Information Techlology:The Mangegement Challeng,Addison Wesley Inc,USA,1994,p 12
۷-David,G.B & M,Olson,Managet Information system.2 ed ,Mc .Graw Hill,1985,p6
۸-De Briun  Frans ,e Government ,European priority ,European commission
۹-E-Government Roundtable Center for Technology in Gover ment , e-government :creating tools of the trade ,, University at Albany ,april 2001
۱۰-Erkki Liikanen , eGovernment –providing better public services and wider   participation  for citizen ,IDEA, Democracy forum 2001:democracy and the information revolution , stokholm ,29june 2001
•    ۱۱-. G h asemzadeh, F., Safari, H., “Transition to Egovernment: A plan for Iran”, Management Knowledge, No. 55, pp. 252-278, 2001

۱۲٫ Heeks Richard, “Understanding Govenance for development”, (Working Paper University of Manchester, 200,DGINFSO, February 20001.
۱۳-Long,larry,Management Information systems, prenticeHallInc,USA,1989,p10
۱۴-Lucas JR .Henry C,Information systems:Concepts for Management ,MC Graw Hill,Singapore,1990,p28.
۱۵-Mahdary,H.(1970),patterns and problems of Economic Deve lomprnt in Rentier states :The case of Iran ,(oxford university prees),1970,p.p45
۱۶-. Noah Curt hoys & James Crabtree, iSociety, “Renewing Electronic
Government for Improved Service Delivery”, ۲۰۰۳
۱۷-Okot-Uma w,o rogers,Electronic Governance :Re-               inveenting Good
Governce ,,common Wealth Secretariat london
۱۸-Pamela&Others, Management :challenges In the21st century ,International  Thomson Publising ,USA,1989,p609 .
۱۹-Perforance and Innovation Unit , e-gov , Electronic Government Services for the 1h Century ,, Cabinnet office ,UK , September 2000

۲۰-chens.j.&Hwang C.L..,Fuzzy Multiple Attribute Decision –Making,, Springer-Verlag, 1992

۲۱-ThirdGlobal Forum Fostering democracy and Development Through e-
government .,,finding and Recommendation,,15-17 March 2001
۲۲-Turban,Efraim & Others,Information Techlology for       Management ,john Wiley           &sons Inc ,USA,2nd ed ,1999,
۲۳-United Nations Division for Public Economics and Public Administration & American Society for Public Administraion “Benchmarking eGovernment: A Global Perspective”, New York, 2002

۲۴-US General  Accounting  office Electronic Government,statement of  david
Mcclare,22may
۲۵–Von HoffmanConstantine (1999),The Making of e-government ,,CIO
enterprise(agazine,Nov 15.
۲۶-Zimmermann H.J,<<fuzzy set Theory and Its Applictions, >> KluWer Academic Publish er ,third edition ,1996.

نوشته بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران ۱۳۷۰-۱۳۸۴ اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کارآموزی تعمیرات و نگهداری در ایستگاه برق گچساران

تاریخچه
امروزه چنان صنعت برق در تمامی جهان مورد توجه قرار گرفته است که تمامی صنایع تولیدی و صنعتی خدماتی را تحت الشعاع قرار داده است بطوریکه هیچگونه فعالیتی درارتباط با انسان بدون در نظر گرفتن صنعت برق تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد. بدین معنا که کاربرد وسیع این صنعت باعث شده است دیگر فعالیتها بدون در نظر گرفتن این صنعت معنا و مفهوم یا به عبارتی دیگر کارکرد خود را از دست می دهد . خوشبختانه کشور ما هم در این صنعت از خیلی کشورهای دیگر کارکرد خود را از دست می دهد . خوشبختانه کشور ما هم در این صنعت از خیلی کشورهای دیگر جلوتر می باشد . چونکه امکانات موجود و طبیعی کشورایران و برخورداری از تکنولوژی و نیروهای متخصص این توان را برای برخورداری از یک صنعت پیشرفته فراهم آورده است .
البته این صنعت هم مثل صنایع دیگر در طی زمانهای گوناگون تکامل یافته است تا به شکل امروزی درآمده است . بطوریکه اولین بار تولید برق در ایران را یک تاجر به نام حاج امین الضرب و از کشور بلژیک وارد ایران کرد که اولین نیروگاه هم در خیابان چراغ برق تهران نصب گردید که سوخت آن هیزم بود و حدود ۶۰۰ ولت برق تولید می کرد و برای روشنایی خیابان چراغ و عمارت شمس العماره و منزل مسکونی حاج امین الضرب و در ساعت معینی از شب کار می کرد. با پیدایش موتورهای دیزل این نیروگاه های دیزلی مدت زمان زیادی نتوانستند در صنعت برق مورد استفاده قرار بگیرند و باعث شد که به فکر راه حل جدیدی برای تأمین برق باشند.

آشنایی با ایستگاه دوگنبدان
ایستگاه اصلی برق دوگنبدان به پیمانکاری شرکت براون باوری از سال ۴۸ شروع به ساخت گردید پس از انجام فعالیت ۴ ساله در سال ۱۳۵۲ پس از تکمیل و آزمایشات لازم به بهره برداری رسید . از دو خط ۲۳۰ کیلو ولت بهبهان به دوگنبدان و دو خط ۲۳۰ کیلو ولت از دوگنبدان به چنارشاهیجان (کازرون) و یک دستگاه ترانسفورماتور با ولتاژ ۳۳/۲۳۰ کیلو ولت و ۲۷ مگاولت و آمپر ظریف و دو خط ۳۳ کیلو ولت خروجی تأسیس گردید به دلیل توسعه و گسترش روز افزون شهرستان و نیاز بیشتر به برق پس از توسعه مجدد در سال ۶۲ و ۷۰ مجموعاً ۸ خط خروجی در آن نصب گردید که دو خط از این خطوط برق یاسوج و دو خط برق دهدشت و ۴ خط برق شهر اعم از شرکتی و شهری را تأمین می نماید دارای ۴ دستگاه شارژر ساخت . شرکت شافر و ۶۰ عدد باطری ۲/۲ ولت به صورت سری می باشد . در ضلع جنوبی ایستگاهی که دارای طول و عرض برابر با ۱۶۰ متر می باشد اطاق فرمان سری می باشد . پرسنل این قسمت به صورت شبانه روزی در اطاق فعالیت می کنند که این قسمت در واقع کنترل کننده و ناظر ایستگاه می باشد . چون تمام سیستمهای حفاضتی نصب شده در ایستگاه به نوعی با اطاق فرمان در ارتباط می باشد تا آلارمهایی که در مواقع عیب به اپراتورها نشان می دهد از وجود عیب آگاهی می یابند پرسنل شاغل در این قسمت باید هر ساعت تمامی تغییرات صورت گرفته از قبیل بار ولتاژ و آمپر را بخوانند و در فرمهای مخصوص ثبت کنند . بطور کلی ایستگاه دارای دو کارگر می باشد یکی برقراری ارتباط بین شبکه های برقی در تمام کشور یا به اصطلاح پایدار بودن رینگ خطوط سراسری که با نظر واحد دیسپاچینگ نسب به تأمین برق مناطق مختلف کشور و حتی خارج از کشور با ارتباط از قسمت دیگر صورت می گیرد .

فصل اول ایستگاه اصلی برق دوگنبدان
تاریخچه

آشنایی با ایستگاه دوگنبدان
۱-۱ موارد مورد نیاز جهت ارائه یک طرح مناسب
۲-۱ طرح ریزی فیزییکی در سیستم تولیدی
۳-۱ تصمیم گیری برای ظرفیت کارخانه
۴-۱ دوره ( سیکل یا عمر مفید )
۵-۱ شیوه های استقرار و طراحی
۶-۱ تعیین لزوم نصب پست
۷-۱ مطالعه امکان توسعه و تأمین نیازهای مملکت در آتیه

فصل دوم تعمیرات و نگهداری
مقدمه
۱-۲ عناوین منتسب به مسئولیتهای تعمیرات و نگهداری
۲-۲ اصطلاحات معبول در تعمیرات و نگهداری
۳-۲ تعریف سیستم
۴-۲ ترو تکنولوژی
۵-۲ ضرورت ایجاد و بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات
۶-۲ آثار بکارگیری سیستم های خودکار ( اتوماسیون )
۷-۲ شرایط فعلی تعمیرات و نگهداری در ایران

فصل سوم برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری و کنترل آن
مقدمه
۱-۳ عوامل مؤثر در تعیین اعمال تغییرات پیشگیری
۲-۳ تقسیم بندی کارخانجات از نظر روشهای تولید
۳-۳ سوابق تجهیزات
۴-۳ برنامه زمانبندی تعمیرات و نگهداری
۵-۳ برنامه ریزی زمانبندی تأمین نیروی انسانی
۶-۳ برآورد یا تخمین زمانها و برنامه ریزی کارها
۷-۳ درخواست کار تعمیراتی
۸-۳ اولویتها در انجام کارهای تعمیراتی
۹-۳ کیفیت کنترل
۱۰-۳ نقش برنامه ریزی در تعمیرات و نگهداری
۱۱-۳ تهیه دستورالعمل ایمنی و حفاظتی
۱۲-۳ تعمیرات و نگهداری در ایستگاه
۱۳-۳ محاسن زمانبندی های انجام شده از نظر زمانی بر تعمیرات و نگهداری
۱۴-۳ چگونگی تعیین زمانبندی لازم برای تعمیرات ونگهداری
۱۵-۳ چگونگی فعالیت عملی تعمیرات و نگهداری در ایستگاه

فصل چهارم مجموعه دستور العملهای نگهداری

نوشته کارآموزی تعمیرات و نگهداری در ایستگاه برق گچساران اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

اطلاعات عمومی زمین شناسی مناطق نفت خیز ۱۶۴ صفحه

مقدمه

اطلاعات عمومی زمین شناسی مناطق نفت خیز

۱-  سازند بختیاری

این سازند شامل سنگ جوش conglomrate می باشد معمولاً با آب حفاری می شود و بعلت دارا بودن ذرات ریز ماسه ای بهتر است با سیستم باز حفاری گردد در غیر اینصورت ته نشست در تانکهای گل حتمی و استفاده از Desander و Desilter اجباری خواهد بود .

۲- سازند آغاجاری

این سازند شامل مارلهای قرمز تا قهوه ای رنگ و گاهی متناوباً مارلهای خاکستری رنگ و ماسه سنگ بوده و بندرت لایه های آهکی نیز در آن یافت می شود .

این سازند معمولاً مسائل زیادی را بهمراه ندارد فقط در بعضی از میدانها مانند کوپال و رامین آبهای شور تحت فشار موجودند که با افزایش وزن گل کنترل می گردند و در بعضی دیگر از میدانها در این سازند گل گم شدگی دیده شده است مانند بینک و از دیگر مسائل این سازند شسته شدگی بدنه چاه است و آن نیز بدین دلیل است که چون مارلها ترکیبات رسی هستند آب فیلتر شده مایع حفاری را جذب و سپس باد کرده از طبقه جدا میگردند .

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

projeha.net
بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

۳- سازند میشان 

این سازند در قسمت های بالائی خود شامل مارلهای خاکستری حاوی مواد کربنات و ذرات silt از جنس سیلیس می باشد و متناوباً طبقات آهکی نیز در آنها یافت می شود این طبقات آهکی در قسمت تحتانی بیشتر می شود و در ایالت فارس این آهکها بصورت متراکم بخش کوری را تشکیل می دهند که در میدان سر خون گاز خیز می باشد .

۴- سازند گچساران

این سازند عموماً شامل انیدرید caso4 مارلهای خاکستری و قرمز رنگ و نمک Nacl و طبعات نازک آهکی می باشد . مسائل و مشکلات حفاری در این سازند متنوع و غیر قابل پیش بینی می باشد و بطور احتمالی بشرح ذیل اند .

الف – حفاری در مارلها

حفاری ضخامتهای زیاد مارل موجب می گردد که مواد رسی در گل حفاری پراکنده شده و گرانروی گل حفاری را از حد متعارف خارج می سازد .

در صورتیکه Water Loss کنترل نشود و از صفر تجاوز کند مقداری آب بوسیله شبکه بلورین کانی های رسی جذب شده و موجب باد کردن رسها که بصورت تنگ شدگی چاه و بالاخره بصورت واریزه به درون چاه خواهد ریخت البته این واکنش بوسیله حرارت دینامیک چاه نیز تسریع و تشدید می گردد .

ب : حفاری در نمک ها

حفاری در نمکها اگر با ضخامت کم نمک در نظر گرفته شود بسیار مفید و گل راغ متعادل می سازد ولی ضخامتهای زیاد نمک موجب می شود که ذرات نمک از غربالهخای لرزان گذشته و مقدار مواد جامد گل را افزونی بخشد .

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

مقدمه ………………………………..  ۱

اطلاعات عمومی زمین شناسی مناطق نفت خیز ……  ۱

فواید کلی گل حفاری …………………….  ۹

حفاری با هوا و گاز طبیعی ……………….  ۱۲

گل طبیعی چه نوع گلی است ………………..  ۱۲

دانستنیهای لازم برای گل شناسی ها …………  ۱۳

دیاگرام وظایف گل حفاری …………………  ۱۴

فشار هیدرواستاتیک ……………………..  ۱۶

خواص فیزیکی گلهای حفاری ………………..  ۲۰

تعریف گرانروی …………………………  ۲۱

خصوصیات جریان (Flow) و استحکام ژله ای …….  ۲۸

خواص شیمیایی گلهای حفاری ……………….  ۳۲

بحث مختصری در مورد PH…………………  ۴۰

آب …………………………………..  ۴۲

کف صابون ……………………………..  ۶۲

خاکهای رسی ……………………………  ۶۳

انواع خاکهای رسی ………………………  ۶۳

عملکرد خاکهای رسی ……………………..  ۷۱

طرز محاسبه مقدار مواد لازم برای افزایش وزن و حجم گل  ۷۳

خاک رس نمکی با آتاپولگایت ………………  ۷۵

بررسی گلهای حفاری در جنوب غربی ایران …….  ۷۹

وزن گل چیست …………………………..  ۸۲

گل مورد استفاده در ایران ……………….  ۸۲

علت اصلی استفاده از پودر سنگ آهک در آسماری .  ۸۵

طرز ساختن گل برای حفاری در طبقه آسماری …..  ۸۶

مایع تکمیلی حفاری ……………………..  ۸۷

وسایل جدا کننده مواد جامد اضافی در گلهای سبک     ۸۷

دستگاه های جدا کننده مواد جامد اضافی در گلهای سنگین  ۸۸

جدا کننده ذرات رسی از گل ……………….  ۸۹

طرز کار دستگاه گریز از مرکز …………….  ۹۰

عوامل شکستگی طبقات …………………….  ۹۰

مشکلات و راه حل آنها ……………………  ۹۱

مهاجرت گل در طبقه آسماری ……………….  ۹۶

پیدایش آب با فشار زیاد …………………  ۹۷

کنترل عصاره گل ………………………..  ۹۹

خصوصیات عمومی آبهای سطح الارض در جنوب ایران .  ۱۰۰

آبهای آسماری ………………………….  ۱۰۰

انواع گلهای حفاری ……………………..  ۱۰۲

اجزاء سازنده گل های حفاری ………………  ۱۰۲

گلهای روغنی …………………………..  ۱۰۹

انواع گلهای روغنی ……………………..  ۱۱۱

موارد استفاده گلهای روغنی ………………  ۱۱۱

اکتیویته گل های روغنی ………………….  ۱۱۶

طرز تهیه و تدارک گل روغنی ………………  ۱۱۷

طرز تهیه و چگونگی به هم زدن گل به طور متناوب     ۱۱۸

روش محاسبه نمک در گلهای روغنی …………..  ۱۱۹

اضافه کردن نفت به گل حفاری ……………..  ۱۲۵

محاسبات مورد نیاز در مورد چگونگی تهیه و تدارک گلهای روغنی     ۱۲۵

طرز تهیه نسبت روغن به آب در گلهای روغنی ….  ۱۲۶

اثر اضافه کردن آب یا روغن به گلهای روغنی روی وزن     ۱۲۸

آلودگیهای گلهای حفاری ………………….  ۱۳۵

تبدیل واحد ها …………………………  ۱۴۵

زنگ زدگی فلزات ………………………..  ۱۴۷

نتیجه کلی …………………………….  ۱۶۰

طبقه بندی عمل زنگ زدگی فلزات ……………  ۱۶۱

تذکر مهم ……………………………..  ۱۶۳

خلاصه …………………………………  ۱۶۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته اطلاعات عمومی زمین شناسی مناطق نفت خیز ۱۶۴ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

حشره کش های زیستی ۴۹ صفحه

فصل اول

 

مقدمه

شناخت کلی آفت کش ها

نگاهی به آثار زیانبار آفت کش های شیمیایی بر محیط زیست

بحث

 

 

دفع طبیعی انتخاب طبیعت

سالها است که بشر برای دفع آفات ازآذوقه و زندگی اش از انواع مواد شیمیایی آفت کش و علف کش استفاده می کند. این مواد شیمیایی، صدمات شدید و جبران ناپذیری به طبیعت، سلامت محیط زیست، توازن و پایداری اکوسیستم ها و سلامت گونه های زیستی وارد آورده است. خاک ها و آبها و هوای آلوده به انواع آلاینده ها، تخم  های شکننده و ضعیف پرندگان که در اثر این مواد، پوسته آنها نازک شده و استحکام خود را از دست داده اند، شیر آلوده انواع جانوران و حتی انسان، که وجود این آلاینده ها در آن به اثبات رسیده است و نابودی انواعی از موجودات زنده از جمله دستاوردهای آفت کش های شیمیایی است که زمانی رحمت تصور می شدند و اکنون اسباب زحمتند. انسان برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و به خطر افتادن سلامت خود ناچار به جایگزینی این آفت کش ها با وسایل دفاعی دیگری از قبیل آفت کش های زیستی بود.
«کنترل زیستی» یا «بیوکنترل» به معنی مقابله با آفات، بیماری
 زاها و گونه های مهاجم به وسیله موجودات زنده است. انواع آفات گیاهی و حشرات بیماری زا همه ساله خسارات فراوانی به انسان وارد می کنند. گونه های زیستی غیربومی و بیگانه ای که توسط انسان وارد یک اکوسیستم شده اند نیز در بسیاری موارد به صورت مهاجمینی درآمده اند که زندگی گونه های بومی منطقه را مورد تهدید قرار داده و باعث به هم خوردگی پایداری و تعادل اکوسیستم و ایجاد اختلال در آن شده اند.

«کنترل زیستی» با استفاده از دشمنان طبیعی این گونه های مهاجم، حشرات بیماری زا و علف های هرز، آنها را محدود می کنند و از صدمات ناشی از کاربری آفت کش های شیمیایی جلوگیری می کنند. در این روش، محققان، گونه های آسیب رسان را در طبیعت مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند تا دشمنان طبیعی آنها را بیابند. سپس این دشمنان طبیعی از نظر رفتاری مورد بررسی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که فقط گونه آسیب رسان را مورد حمله قرار می دهند و برای سایر گیاهان و جانوران خطری ندارند. در صورتی که این دشمنان طبیعی یا کنترل کننده های زیستی اثر مخربی بر سایر گونه ها نداشته باشند و تعادل زیست محیطی را بر هم نزنند جهت کنترل آفات و علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرند.

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

projeha.net
بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی


گروهی از این کنترل کننده
  های زیستی، که انگل  مانندها یا شبه انگل ها نامیده می شوند، به صورت انگل آفات و گونه های مهاجم عمل می کنند و باعث مرگ آنها و کاهش جمعیتشان می گردند. از جمله این گروه می توان به انواعی از زنبورهای وحشی اشاره کرد که تخم هایشان را در داخل بدن نوزادان شته ها می گذارند. تخم ها در داخل بدن این نوزادان نمو می یابند و هنگامی که بالغ می شوند موجب مرگ آنها و در نتیجه کاهش جمعیت شته ها می گردند. در نیوزلند شته های گلخانه ای که از گیاهان تزیینی تغذیه می کنند و به خصوص به نشا های آووکادو و مرکبات خسارات زیادی وارد می آورند توسط گونه ای زنبور کوچک وحشی به همین ترتیب کنترل شده اند. کنترل زیستی نوعی علف هرز توسط مگس مازو مثال دیگری از این دسته است. همچنین نوعی علف هرز،اضافی است . در داخل چوب ساقه های درختان جنگلی و برخی گیاهان دیگر می روید و رشد جوانه ها را متوقف می کند و تولید مثل درختان جنگلی را کاهش می دهد و گیاهان بومی کمیاب و نادر را نیز تحت فشار قرار می دهد. لاروهای نوعی مگس مازو که در داخل این علف هرز به تغذیه می پردازند می توانند به طور طبیعی باعث از بین رفتن این آفت شوند. همچنین ثابت شده  است که این حشره خطری برای سایر گیاهان ندارد و آسیبی به آنها نمی زند.


گروه دیگری از کنترل
 کننده های زیستی، صیادان هستند که با شکار آفات به طور طبیعی جمعیت آنها را کنترل می کنند. یک موجود صیاد در طول دوره زندگی اش تعداد زیادی از موجود طعمه خود را مصرف می کند و به این ترتیب مانع افزایش جمعیت آن می شود. کفشدوزها معروفترین نمونه از این گروه هستند، که جمعیت شته ها را کنترل می کنند.
نمونه
 ای دیگر از صیادان، نوعی زنبور وحشی است که از سوسک های آردی تغذیه می کند. سوسک های آردی از جمله آفات شایع میوه ها هستند. سیب ها، گلابی ها و انواعی از دیگر میوه ها توسط این آفت دچار خسارت می شوند. سوسک های آردی بیشتر به وسیله حشره کش ها کنترل می شدند ولی سرانجام نسبت به حشره کش ها مقاومت  پیدا کردند و آفت کش های شیمیایی از دفع و کنترل این آفت، ناتوان شدند. در این زمان آفت کش زیستی، یعنی همان زنبور وحشی که صیاد طبیعی این آفت بود، به داد بشر رسید و با شکار سوسک های آردی مانع از افزایش بی رویه آنها و خسارات حاصل از آنها گردید. این آفت کش  زیستی علاوه بر آن که هیچ خطری برای محیط زیست و برای سایر گونه های زیستی ندارد این مزیت را داراست که آفت هرگز نمی تواند نسبت به آن مقاومت پیدا کند و بر آن غلبه یابد.

بسیاری از موجودات زنده ای که قسمت هایی از علف های هرز را مورد تغذیه قرار می دهند نیز با صدمه وارد کردن به این آفات گیاهی مانع از افزایش بی رویه آنها شده، از کنترل کننده های زیست محسوب می گردند.

نوشته حشره کش های زیستی ۴۹ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

استفاده از لوله های غیر فلزی در صنایع شیمیایی ۱۳۵ صفحه

استفاده از لوله های غیر فلزی در صنایع شیمیایی ۱۳۵ صفحه

 

استفاده از لوله های غیر فلزی در صنایع شیمیایی

مقدمه :

مسئله خوردگی در ابتدای کشف لوله مهم نبوده . ابتدایی ترین خطوط لوله برای انتقال آب از یک نوع لوله طبیعی مانند نی استفاده می شده است . در ۵۰۰ سال قبل از میلاد یونانی ها از لوله های طبیعی برای انتقال آب استفاده کرده اند و سپس مصریها در چهارقرن  قبل از میلاد توسط کانال آب را از رودخانه نیل به خارج منتقل نمودند .

اولین مواد سازنده لوله ها در BC   ۴۰۰ توسط چینی ها برای انتقال گاز برای روشنایی استفاده شد از جنس BAMBOO  بود چینیها بعد از اینکه متوجه شدند که لوله ها نشت دارند  آ نها را با موم پوشش دادند .

اولین کارخانه ای که لوله را به صورت تجاری تولید نمود ۲۰۰ سال قبل در اروپا بود در آن موقع CAST+IRON  برای انتقال آب فاضلاب شهری استفاده می شد اولین لوله فولادی برای حمل آب در سال ۱۸۰۰ در آمریکا به کار برده شد برای سالهای متمادی CAST+IRON  و STEEL  تنها مواد ساخت لوله حمل سیالات بودند .

در زمان انقلاب صنعتی که صنایع شیمیایی نیز دچار تغییرات شدند برای مشکل خوردگی چندین آلیاژ فلزی مصرف شدند پس از شروع ارائه آلیاژ فلزی لوله های پلیمری نیز وارد بازار شده اند .

امروز اصلی ترین مسئله طراحان خطوط لوله انتخاب صحیح لوله با مواد ضد خوردگی جهت حمل سیالات گوناگون می باشد خواص فیزیکی و مکانیکی و همچنین نوع خوردگی در محل و سیال پارامترهای تعیین این انتخاب کننده هستند .

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

projeha.net
بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

مطالب مهم در طراحی لوله ها :

انتخاب مناسب مواد سازنده یک سیستم لوله کشی نیاز به شناخت پروسس دارد ملاحظات نه تنها شامل انتخاب جنس لوله در مقابل خوردگی است بلکه بررسی مکانیکی و فیزیکی سیستم و گواهی ایمنی نیز لازم است ، محل لوله از نظر INDOOR  یا OUTDOOR   بودن دیگر پارامتر مهم طراحی است نور ماورای بنفش یک عامل در انتخاب مواد سنیتیکی است شرایط اتمسفری عامل دیگر است خوردگی خارجی EXTERNAL     CORROSION  نیز مانند  INTERNAL  CORROSION   مهم است .

الف ) انتخاب صحیح مواد سازنده لوله ها :

۱-چه موادی لوله بایستی حمل کند ؟ آیا مواد خطرناک هستند ؟  مانند مواد قابل اشتعال و سمی و قابل انفجار؟

۲-دما و فشار عملیات چقدر است ؟  آیا دما متناوبا“تغییر می کند ؟

۳-آیا جای قرار گرفتن لوله ها ثابت است ؟

۱-    موقعیت نصب چگونه است ؟  از نظر خوردگی اتمسفری درون زمین یا بیرون و تغییر دمای محیط .

بعد از این بررسی یک سری لوله از جنس های متفاوت داریم  که بایست انتخاب صحیح در میان آنها انجام گیرد .

دونوع لوله در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد :

۱-     سیستم لوله های ترموست ( GRP )  

۲-     سیستم لوله های فلزی (STEEL PIPE) 

۱-                سیستم لوله های ترموست :

موارد زیر از برتری های گروه سیستم لوله های ترموست به شمار می رود :

۱-                نسبت به خوردگی بیرون مقاوم هستند .

۲-                نسبت به خوردگی  گالوانیگی مقاوم هستند.

۳-                نسبت به اسید های اکسید ناشونده و کلریدها مقاوم هستند.

۴-                درخلاء مطلق کاربرد دارند . 

۵-                ارزان هستند .

لوله های ترموست در دماها و فشارهای بالا کاربرد دارند و سیستم نگاه دارنده خاص لازم ندارند این لوله های از لوله های پلاستیکی گرانتر هستند.

۲)  سیستم لوله های فلزی :

محاسن :

۱-                با دمای بالا تری نسبت به سایر لوله ها کاربرد دارند

۲-                با خلاء مطلق کار می کنند .

۳-                برای گرم کردن سیال می توان از حرارت مستقیم استفاده کرد .

۴-                سیستم support   ساده ای دارند

۵-                ضریب انبساط کمتری نسبت به سایر لوله ها دارند .

۶-                محافظت در مقابل VV لازم ندارند .

۷-                بر راحتی بر روی زمین ثابت می شود .

 

 

معایب :

۱-                سیستم این لوله ها حتما“ باید در مقابل خوردگی گالوانیکی محافظت شود.

۲-                خوردگی خارجی امکان پذیر است .

۳-                آلیاژ های فلزی از ترموست ها گران تر هستند .

با توجه به خصوصیات لوله ترموست و برتری خصوصیات این لوله نسبت به لوله های فلزی به بحث آشنایی با این لوله ها می پر دازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:تاریخچه وکاربرد

۱٫۱مقدمه

لوله فایبر گلاس از پس مانده های الیاف شیشه ای ساخته شده است که در رزین ترموست (گرماسخت ) عمل آمده ، کار گذاشته شده یا توسط آن احاطه شده است . این ساختار مرکب همچنین ممکن است شامل مجموعه های دانه ای یا خمیر های  پلاکتی ، عوامل ژله ای و رنگ دانه ها یا رنگ ها نیز باشد . با انتخاب ترکیب مناسبی از رزین ، الیاف های شیشه ای ، خمیر ها و طرح ، تولید کننده می تواند محصولی را تولید کند که محدوده وسیعی از خصوصیات و ویژگی های عملکردی را ارائه دهد . پس از گذشت سالها ، گوناگونی و چند کارگی مواد بکار رفته برای تولید لوله فایبر گلاس منجر به تنوع اسم های گوناگون برای لوله ها فایبر گلاس شده است از میان این انواع مختلف می توان به لوله های رزین تقویت شده ترموست ( RTRP )، لوله های ساروجی پلاستیکی تقویت شده ( RPMP) ، اپوکسی تقویت شده فایبر گلاس ( FRE ) ، پلاستیک شیشه ای تقویت شده ( GRP) و پلاستیک فایبر گلاس تقویت شده ( FRP)، اشاره کرد . همچنین ، لوله های فایبر گلاس توسط فرآیندهای تولیدی ویژه طبقه بندی شده اند پیچیدن مفتول نازک یا خم شدگی گریز از مرکز . غالبا“  رزین  بخصوص بکار رفته در تولید لوله های فایبر گلاس – اپوکسی ،پلی ستر ، یا وینیل ، استر  – برای طبقه بندی یا  درجه بندی لوله های فایبر گلاس بکار میرود .

صرفه نظر از بسیاری از ترکیبات ممکن ، رایجترین و کار آمد ترین انتخاب ، « لوله های فایبر گلاس »می باشد .این نام ، کلیه محصولات قابل دسترسی مختلف را در بر گرفته و عاملی را به عنوان یک طبقه بی نظیر و کلی از مواد مهندسی را ممکن می سازد .

۱٫     ۲ تاریخچه

لوله های فایبر گلاس در سال ۱۹۴۸ عرضه شده اند ابتدایی ترین کاربرد ها برای لوله کشی فایبر گلاس و همچنین یکی از وسیعترین نواحی بکار رفته برای این محصول ، در صنعت نفت می باشد . لوله های فایبر گلاس به عنوان یک جنس مقاوم در برابر پوسیدگی و مقرون به صرفه به جای آهن آلات حفاظت شده ،‌آهن ضد زنگ ،‌و دیگر فلزات کم نظیر تر انتخاب شده بود . خطوط تولید تاکاربرد های روز افزون فشار بالا و لوله کشی های تونلی همراه اتصالات مسیر های پر پیچ و خم گسترش و توسعه یافت . در اواخر دهه ۱۹۵۰ ، لوله هایی با قطر های بزرگتر قابل دسترسی گشت و لوله های فایبر گلاس به خاطر ویژگی های مقاومت در برابر پوسیدگی نهایی اش به طور گسترده ای در صنایع فرآیند های شیمیایی به کار می رفت . از دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۹۰ محصولات لوله های فایبر گلاس در آب های شهری و بازار های فاضلابی مورد قبول واقع شده است . عملکرد لوله های فایبر گلاس به صورت ترکیب مزایای دوام ، قدرت ، و مقاومت در برابر پوسیدگی تشخیص داده می شود ، بنابر این نیاز به آستر های داخلی ،‌پوشش های خارجی و یا حفاظت های کاتدی ، را برطرف می کند . سیستم های لوله های فایبر گلاس ، تنظیم پذیری بسیاری را با یک محدوده وسیع قطر های لوله های استاندارد و کارآیی های دسترسی را همچنین یک توان بالقوه برای تولیدات سفارشی جهت برطرف ساختن نیاز های خاص ،‌از خود نشان می دهد . لوله های فایبر گلاس در قطر هایی بین ۱اینچ تا in144 اینچ ( mm3600 تاmm 25 ) یافت می شوند . کشور های محدودی در جهان وجود دارند که در آنها از لوله های فایبر گلاس استفاده نشده باشد.

 

۳۰۱ کاربرد ها

لوله های فایبر گلاس در بسیاری از صنایع و به منظور هزاران کاربرد به کار می رود از جمله :

.فرآیند های شیمیایی

.نمک زدایی

. لوله کشی های تونلی و پیچ دار

. لوله کشی زیر زمینی  و تهویه ای

. زمین گرمایی

. برون ریز های صنعتی

. آبیاری

. حوضه های نفتی

. آب های قابل شرب

. سیستم های  خنک کننده  نیروگاه ها و آب های تحت پردازش قرار نگرفته

. فاضلاب های بهداشتی

. درون ریز گاه و برون ریز گاه آبهای دریایی

. لوله کشی دو غابی ( بنایی )

فاضلاب های اضطراری

. توزیع آب      

. انتقال آب

نوشته استفاده از لوله های غیر فلزی در صنایع شیمیایی ۱۳۵ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

اثر نانو سیالات بر افزایش دبی مایعات در خطوط لوله ۵۹ صفحه

اثر نانو سیالات بر افزایش دبی مایعات در خطوط لوله ۵۹ صفحه

مقدمه : معرفی نانو سیالات و اثر آنها در افزایش دبی مایعات

نانوسیالات به علت افزایش قابل توجه دبی مایعات در خطوط لوله ، توجه بسیاری از دانشمندان را درسال‌های اخیر به خود جلب کرده است، به عنوان مثال مقدار کمی (حدود یک درصد حجمی) ازنانوذرات مس یا نانولوله‌های کربنی در اتیلن گلیکول یا روغن به ترتیب افزایش ۴۰ و ۱۵۰درصدی در دبی این سیالات ایجاد می‌کند؛ در حالی که برای رسیدن به چنین افزایشی در سوسپانسیون‌های معمولی، به غلظت‌های بالاتر از ده درصد از ذرات احتیاج است. خواص استثنایی نانوسیالات شامل افزایش دبی مایعات  بیشتر نسبت به سوسپانسیون‌های معمولی،رابطه غیرخطی بین دبی وغلظت مواد و بستگی شدید هدایت به دما است. این خواص استثنایی، به همراه پایداری، روش تهیه نسبتاً آسان و ویسکوزیته یا گرانروی قابل قبول باعث شده تا این سیالات به عنوان یکی از مناسب‌ترین و قوی‌ترین انتخاب‌ها درزمینه سیالات افزایش دهنده ی دبی مایعات خطوط لوله  مطرح شوند. بیشترین تحقیقات روی افزایش دبی توسط نانوسیالات،در زمینه سیالات حاوی نانوذرات اکسید فلزی انجام شده است یکی از این پژوهش هاافزایش ۳۰ درصدی دبی را با اضافه کردن ۳/۴ درصد حجمی آلومینا به آب نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. البته در یک پژوهش مشابه دیگر، محققان به افزایش ۱۵ درصدی دبی را برای همین نوع نانوسیال با همین درصد حجمی دست یافتند که مشخص شد تفاوت این نتایج ناشی از تفاوت در اندازه نانوذرات به‌کار رفته در این دو تحقیق بوده است. قطر متوسط ذرات آلومینای بکاررفته در آزمایش اول ۱۳نانومتر و در آزمایش دوم ۳۳نانومتر بوده است.           

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

projeha.net
بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

                         

تعریف نانوسیال

نانو سیال ماده ای است که دراثرتنش برشی هرچند ناچیز، به طور دائم ‌تغییر شکل‌ می‌دهد .  تنش برشی متوسط عبارت است ازحاصل تقسیم نیروی برشی بر سطح ، که این نیروی برشی مولفه مماسی نیرو برسطح می باشد. تنش برشی دریک نقطه ، حد نیروی برشی وارد برسطح وقتی که این سطح بقدرکافی کوچک وبه یک نقطه تبدیل شود.                              

این صفحات بقدری بزرگند که می توان ازشرایط لبه های آنها صرف نظر کرد.  صفحه پائینی ثابت است وصفحه بالای بامساحت A توسط نیروی F کشیده می شود .  به این ترتیب تنشی برشی F /A برماده مورد نظروارد می شود. زمانی که نیروی F  ( بدون توجه به مقدارآن ) باعث شود صفحه فوقانی باسرعت یکنواخت مخالف صفر، حرکت کند می توان گفت که ماده موجود میان دوصفحه یک نانو سیال است .                                                  ذرات نانوسیالی که درمجاورت صفحات قراردارند سرعتی برابر باسرعت لایه های مرزی خواهند داشت وبه بیان دیگر دراین مرز هیچگونه لغزشی وجود ندارد.  این واقعیتی است که به طورتجربی باآزمایشهای متعددثابت شده است . سیال موجود درسطح abcd به موقعیت جدید ab’c’d می رسد. هرذره ازسیال به موازات صفحه حرکت می کند ولذاسرعت U به طوریکنواخت ازصفحه پائینی که سرعت آن صفراست تاصفحه بالائی که داری سرعت  U می باشد ، تغییر می‌کند . آزمایش نشان می دهد که باثابت بودن سایرکمیات ، F  با A و U نسبت مستقیم وباضخامت نانو سیال (t) نسبت معکوس دارد . به شکل رابطه ای می‌توان نوشت :                                                                                      

نوشته اثر نانو سیالات بر افزایش دبی مایعات در خطوط لوله ۵۹ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه صنعت تولید چسب ۷۲ صفحه

مقدمه:

تعاریف : چسب ماده ای است که میتواند بین دو سطح اتصال چسبی بوجود آورد. یک اتصال چسبی دو سطح جامد به هم اتصال یافته است که لایه نازکی از یک چسب را شامل می شود . چسبندگی دو جسم  به یکدیگر توسط یک جسم پدیده ای است که در آن سطوح اتصال یابنده ممکن است از طریق جذب فیزیکی (برای مثال نیروهای بین سطحی) و یا جذب شیمیایی (مثل نیروهای و اندوالسی ، القائی ، پیوند های هیدروژنی به یکدیگر اتصال یابند.

چسبندگی را میتوان بصورت میزان جذب بین یک سطح جامد و یک فاز دوم هم تعریف نمود . فاز دوم از قطرات خیلی ریز یک مایع ، و یا فیلی پیوسته از یک مایع (یا جامد ) تشکیل یافته است.

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

projeha.net
بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

تاریخچه استفاده از چسب ها

یکی از قدیمی ترین روش های اتصال اجسام به یکدیگر استفاده از چسب بوده است و آثار گذشته نشان می دهد که حدود سه هزار سال قبل از چسب استفاده می شده است . چسب های قدیمی حالتی شبیه به قیر داشته اند و برای مثال از آنها به صورت ساروج در ساخت برج بابل استفاده شده است تا قرن بیستم تکنولوژی چسب ها پیشرفت بسیار کمی داشته است . در جنگ جهانی دوم قدم های بزرگی برای اتصال فلزات به یکدیگر و به سایر مواد بعلت نیاز شدید به انها برداشته شد  برای این منظور از مخلوط رزین فنلی باپلی کلروپرن و یا تیتریل را بر چسب های مفیدی ساخته شد.

در سال ۱۹۵۰ به منظور چسباندن فلزات به یکدیگر تلاشی فراوان شد و نمونه هایی از چسب های اپکسی که قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مواد مختلف دارند . تهیه گردید.

تکنولوژی چسب ها در سه دهه اخیر رشد زیادی نموده است . برای مثال . آمار نشان می دهد که در سال ۱۹۶۶ در حدود هفت میلیون پوند چسب در دنیا مصرف شده است که نسبت به مصرف سال ۱۹۶۵ پانزده درصد افزایش داشته است. چسب های ساختمانی از رشد تولید و مصرف بیشتری برخوردارندو فرمولهای جدیدی از این نوع چسب ها همواره برای کاربردهای جدید ارائه می گردد. تولید کنندگان این چسب ها هم برای تولید انواع آنها در رقابت می باشند.

امروزه  در دنیا بیش از صدها سازنده و فرمول دهنده چسب وجود دارند و این تعداد روز به روز افزایش می یابد برای مثال صنعت چسب در آمریکا بصورت یک حرفه تخصصی در آمده است که در آن هزاران نفر به کار و فعالیت مشغولند.

 

 

طبقه بندی چسب ها:

طبقه بندی بر اساس نام جزء اصلی در فرمول چسب:

این روش تنها برای چسب هائی که در فرمول آنها یک جزء اصلی وجود دارد ، مفید می باشد. بر مبنای این روش انواع چسب ها را در قالب طبیعی و مصنوعی می توان نام برد.

الف- چسب های دارای جزء اصلی طبیعی ماده طبیعی موجود در چسب ممکن است از نوع سلولزی ویا پروتئینی باشد . چسب های نوع سلولزی مانندچسب نشاسته ، دکسترین و یا هر صمغ گیاهی چسب های پروتئینی  ممکن است حیوانی و یا گیاهی باشند . نوع حیوانی مثل آلبومین خون ، استخوان ، کازئین و غیره و نوع گیاهی مثل آرد دانه لوبیا ، آرد بادام و غیره می باشد.

از چسب های دارای پایه مواد طبیعی به غیر از سلولزی و پروتئینی میتوان از کائوچوی طبیعی ، سیلکیات سدیم و شلاک نام برد.

ب- چسب های دارای جزء اصلی مصنوعی ماده مصنوعی جزء اصلی چسب ممکن است یکی از مواد ترمو پلاستیکی (مانند پلی و نیل الکل ، نایلون ، پلی اکریلیک) و یا یکی از رزین های ترموستی (مانند رزین فنلی، آمینی، اپوکسی) باشد.

۲- دسته بندی چسب ها بر اساس نوع مصرف آنها

در این تقسیم بندی چسب ها بنا به موارد مصرف آنها به ساختمانی و غیر ساختمانی تقسیم می شوند.

معمولاً چسب هایی را ساختمانی گویند که در چسباندن اجزاء سازنده جسمی که باید تحت تنش بالا قرار گیرد به کار میر وند . کار این چسب ها نگه داشتن سطوح به یکدیگر و ایجاد مقاومت در برابر تنش (کششی ، تراکمی ، برشی ) وارده بر سطوح جسم می باشد.

چسب های غیر ساختمانی موادی هستند که اتصالات چسبی ضعیفی را موجب می شوند و عمل تثبیت یا (پخت) را انجام نمی دهند . بطوری که سطوح چسبیده شده به راحتی از هم جدا می گردند.

کاربرد این نوع چسب ها در بر چسب زدن ، بسته بندی ، چسباندن کاغذ دیواری و کف پوش و غیره می باشد.

همچنین موادی که جهت آب بندی ، درزگیری و بتونه کاری در برابر نفوذ گازها ( یا بخارات ) بکار میروند از این نوع چسبها هستند .

۳- تقسیم بندی بر اساس نوع مواد اتصال یابنده

در این روش چسب ها به چسب چوب ، کاغذ ، فلز ، سرامیک ، پلاستیک و … تقسیم می شوند.

۴- طبقه بندی بر مبنای میزان مصرف چسب

در اینجا چسب ها به انواع صنعتی و خانگی تقسیم میگردند . چسب های صنعتی در مقیاس وسیعی مصرف میشوند در حالی که چسبهای خانگی که در بسته های کوچک عرضه میشوند باوجود اینکه مصارف گوناگونی دارند در حجم کمتری مصرف میگردند.

نوشته پروژه صنعت تولید چسب ۷۲ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

نانوسیالات و کاربردهای آن در مهندسی شیمی ۷۴ ص

Word2007

مقدمه:

نانو، دلالت بر یک واحد بسیار کوچک در علم اندازه گیری دارد. یک نانومتر معادل ۹-۱۰ متر یا به عبارتی یک میلیاردم متر است. اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای جداسازی فرآیندهای شیمیایی معرفی شده و یا می شوند. کاربردهای فناوری نانو در این خصوص عبارتند از : نانو فیلترها، نانو سیالات ، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، نانو سنسورها، توانایی های این فناوری در جداسازی فرآیندهای شیمیایی در نظر گرفته شده است.

 جداسازی یکی از فرآیندهای اساسی در مهندسی شیمی می‌باشد. امروزه روشهای جدیدی به منظور انجام فرآیندهای جداسازی توسعه یافته‌اند که از جهات مختلف بر روشهای سنتی برتری دارند.

  در این آزمایشگاه فرآیندهای جداسازی با استفاده از این روشها انجام می‌شوند. یکی از این روشها استفاده از تکنولوژی غشاء می‌باشد.

روش‌های تولید نانو سیالات

با توجه به اینکه موضوع مورد بحث، انتقال حرارت در نانو سیالات است، به طور خلاصه به روش تولید نانو سیالات پرداخته می‌شود. به طور عمده ۲ روش برای تولید نانو سیالات متصور است

۱)  روش دو مرحله‌ای (Two-step process)

مرحله نخست این روش شامل تولید نانو ذرات به صورت یک پودر خشک بوده که اغلب توسط کندانس نمودن با یک گاز بی اثر انجام می‌شود. در مرحله بعد نانو ذرات تولید شده در سیال پخش می‌گردند.

نکته اساسی در این روش تجمع نانو ذرات بر اثر چسبندگی آنها به همدیگر است که از معایب این روش به شمار می‌آید. شکل (۱) این مطلب را به طور واضح نشان می‌دهد.

۲) روش تک مرحله‌ای (Single-step process)

در این روش از یک مرحله که تبخیر مستقیم است استفاده می‌گردد. مزیت استفاده از این روش آن است که تجمع ذرات بر اثر چسبندگی آنها به یکدیگر به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و به حداقل می‌رسد. شکل ۲ گویای این موضوع می‌باشد.

همچنین یک نکته اساسی در روش‌های تولید نانو سیالات ایجاد پایداری برای ذرات معلق جامد، با بهره‌گیری از خواص سطحی ذرات معلق و نیز پیشگیری از ایجاد خوشه‌ای ذرات است. در این راستا سه روش عمده وجود دارد:

۱- تغییر میزان pH

۲- استفاده از سورفکتانت‌ها (surface activators)

۳- استفاده از ارتعاشات مافوق صوت (ultrasonic vibration

نتایج آزمایش‌هایی که در رابطه با نحوه انتقال حرارت بر روی چندین نمونه نانوسیال انجام شد، نشان می‌دهد که عملکرد نانوسیالات در انتقال حرارت عموماً بیشتر از آن چیزی است که به‌صورت نظری پیش‌بینی شده است. این واقعیت یک کشف اساسی در مسئله انتقال حرارت می‌باشد.

از نانوسیالات می‌توان به‌منظور توسعه سیستم‌های کنترل حرارت در بسیاری کاربردها از جمله وسایل نقلیه سنگین استفاده نمود. کنترل حرارت یکی از عوامل کلیدی در فناوری‌‌های مربوط به محصولاتی مانند پیل‌ سوختی و وسایل نقلیه دوگانه سوز – الکتریکی می‌باشد که بیشتر آنها تحت دماهای عمدتاً کمتر از دمای موتورهای احتراقی داخلی متداول، عمل می‌کنند.

بنابراین نیاز مبرمی به توسعه سیالات انتقال‌دهنده حرارت با هدایت گرمایی خیلی بالا و نیز انتقال این فناوری به صنایع خودرو وجود دارد.

اخیراً پژوهش‌هایی در مورد نانوسیالات فلزی حاوی نانوذراتِ مسِ با قطرِ کمتر از ۱۰ نانومتر که در اتیلن گلیکول پخش شده بودند انجام شده است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در جزء حجمی بسیار اندکی از نانوذرات، رسانایی گرمایی می‌تواند بیشتر از قابلیت رسانایی صرف خود سیال و یا نانوسیالات اکسیدی (مانند اکسید مس و اکسید آلومنیوم با قطر متوسط ذرات ۳۵ نانومتر) باشد. همان‌طور که در نمودار ۱ نشان داده شده است. به علت اینکه تاکنون هیچکدام از

نظریه‌های معمول اثرات ناشی از قطر ذرات و یا هدایت آنها بر روی میزان هدایت نانوسیالات را پیش‌بینی نکرده‌اند، این نتایج غیر منتظره است.

اخیراً نانوسیالاتی حاوی نانولوله کربنی ساخته شده‌اند و نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی این نانوسیالات نشان داده است که وجود نانولوله‌ها در یک سیال، هدایت گرمایی آن را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

جالب‌تر آنکه افزایش هدایت گرمایی مربوط به نانولوله یک گام از پیش‌بینی ‌های انجام شده به وسیله نظریه‌‌های موجود فراتر است. از این گذشته نمودار هدایت گرمایی اندازه‌گیری شده بر حسب حجم‌های جزئی، به‌صورت غیرخطی می‌باشد حال آنکه تئوری‌های رایج به وضوح وجود یک نسبت خطی را میان این دو پارامتر نشان داده بودند (نمودار ۲).

از ویژگی‌های کلیدی نانوسیالات که تاکنون کشف شده‌‌اند می‌توان هدایت‌های گرمایی بسیار بالاتر از آنچه که سوسپانسیون‌های مرسوم از خود نشان داده بودند، وجود نسبت غیر خطی میان هدایت گرمایی و غلظت نانولوله‌های کربنی در نانوسیالات و نیز وابستگی شدید هدایت گرمایی به دما و افزایش چشمگیر در شار حرارتی بحرانی را نام برد. هر کدام از این ویژگی‌ها در جای خود برای سیستم‌های حرارتی بسیار مطلوب می‌باشند و در کنار هم، نانوسیالات را بهترین کاندیدا برای تولید سردکننده‌های مبتنی بر مایع می‌نمایند. این یافته‌ها همچنین وجود محدودیت‌های اساسی در مدل‌های انتقال گرمایی متداول برای سوسپانسیون‌های جامد/ مایع را به وضوح نشان می‌دهد.

از جمله عوامل انتقال حرارت در نانوسیالات، عبارتند از: حرکت نانوذرات، سطح مولکولی لایه‌ای مایع در سطح مشترک مایع با ذرات، انتقال حرارت پرتابه‌ای در نانوذرات و تأثیر خوشه‌ای شدن نانوذرات از جمله عوامل انتقال حرارت در نانوسیالات می‌باشند.

نوشته نانوسیالات و کاربردهای آن در مهندسی شیمی ۷۴ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مطالعه ی تعیین ضریب انتقال حرارت در نانوسیالات ۵۶ ص

Word2007

آشنائی با خواص و کاربردهای نانو سیالات در افزایش انتقال حرارت: مقدمه:

گروهی جدید از سیالات که قادر به  افزایش انتقال حرارت می‌باشند، نانوسیال نامیده می‌شوند. نانوسیالات به‌وسیله پخش و منتشر کردن ذرات در اندازه‌های نانومتری در سیالات متداول منتقل کننده گرما، به‌منظور افزایش هدایت گرمایی و بهبود عملکرد انتقال حرارت، ساخته می‌شوند .

نتایج آزمایش‌هایی که در رابطه با نحوه انتقال حرارت بر روی چندین نمونه نانوسیال انجام شد، نشان می‌دهد که عملکرد نانوسیالات در انتقال حرارت عموماً بیشتر از آن چیزی است که به‌صورت نظری پیش‌بینی شده است. این واقعیت یک کشف اساسی در مسئله انتقال حرارت می‌باشد .

تأثیر فناوری نانو بر ذرات و موادی که با این تکنولوژی تولید میشوند به حدی است که میتوان این گونه مواد را نسبت به مواد مشابه در سایز ماکرو مولکولی را مجزا دانست و خواص جدیدی برای آنها تعریف نمود. از جمله خواص تحت تأثیر از فناوری نانو میتوان به خواص شیمی فیزیکی ذرات نانومتری و سیالت حاوی آنها اشاره نمود که نسبت به مواد ماکرو مولکولی تفاوت‌های فراوانی دارند. مکانیزم هدایت در سیالات در مقیاس ماکرو مولکولی بسیار پایین است چرا که ضریب انتقال حرارت هدایتی سیالات (K) نسبت به جامدات بسیار پایین است. از طرف دیگر ذرات و جامدات ریز کریستالی ضریب هدایتی در حدود ۳۱ برابر هدایت سیالات را دارند به این ترتیب می توان ضریب هدایت سیالات را با استفاده از ذرات سوسپانس شده در آنها تا حدود زیادی افزایش داد. این ذرات اکسیدهای فلزی از جنس (Al2O3,Cu,CuO) میتوانند باشند یا میتوان به جای آنها از نانو لوله‌های کربنی معلق در سیال استفاده نمود. استفاده از نانو ذرات در سیالات باعث افزایش ضریب انتقال حرارت شده و به تبع آن افزایش انتقال حرارت و کاهش هزینه‌های تولید و عملیاتی (C.P.C و O.P) میشود افزایش انتقلا حرارت باعث افزایش بازده میشود. بنابراین توان مورد نیاز پمپ و سطح انتقال حرارت کاهش مییابد که این به نوبه خود باعث کاهش هزینه های ثابت (F.C.I) میشود. همچنین افزایش بازده باعث کنترل هرچه بهتر حرارت انتقلا یافته میشود که اثرات سوء انرژی بر محیط را کاهش میدهد.

نمودار ۱- درصد افزایش هدایت گرمایی ذرات مس، اکسید مس و آلومینیم در اتیلن گلیکول (EG). همچنین نمایش افزایش هدایت گرمایی نانولوله‌های کربنی چندجداره در روغن و تطبیق آن با نظریه ماکسول را نشان میدهد.

از نانوسیالات می‌توان به‌منظور توسعه سیستم‌های کنترل حرارت در بسیاری کاربردها از جمله وسایل نقلیه سنگین استفاده نمود. کنترل حرارت یکی از عوامل کلیدی در فناوری‌‌های مربوط به محصولاتی مانند پیل‌ سوختی و وسایل نقلیه دوگانه سوز – الکتریکی می‌باشد که بیشتر آنها تحت دماهای عمدتاً کمتر از دمای موتورهای احتراقی داخلی متداول، عمل می‌کنند .

بنابراین نیاز مبرمی به توسعه سیالات انتقال‌دهنده حرارت با هدایت گرمایی خیلی بالا و نیز انتقال این فناوری به صنایع خودرو وجود دارد .

اخیراً پژوهش‌هایی در مورد نانوسیالات فلزی حاوی نانوذراتِ مسِ با قطرِ کمتر از ۱۰ نانومتر که در اتیلن گلیکول پخش شده بودند انجام شده است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در جزء حجمی بسیار اندکی از نانوذرات، رسانایی گرمایی می‌تواند بیشتر از قابلیت رسانایی صرف خود سیال و یا نانوسیالات اکسیدی (مانند اکسید مس و اکسید آلومنیوم با قطر متوسط ذرات ۳۵ نانومتر) باشد. همان‌طور که در نمودار ۱ نشان داده شده است. به علت اینکه تاکنون هیچکدام از نظریه‌های معمول اثرات ناشی از قطر ذرات و یا هدایت آنها بر روی میزان هدایت نانوسیالات را پیش‌بینی نکرده‌اند، این نتایج غیر منتظره است .

اخیراً نانوسیالاتی حاوی نانولوله کربنی ساخته شده‌اند و نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی این نانوسیالات نشان داده است که وجود نانولوله‌ها در یک سیال، هدایت گرمایی آن را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد .

جالب‌تر آنکه افزایش هدایت گرمایی مربوط به نانولوله یک گام از پیش‌بینی ‌های انجام شده به وسیله نظریه‌‌های موجود فراتر است. از این گذشته نمودار هدایت گرمایی اندازه‌گیری شده بر حسب حجم‌های جزئی، به‌صورت غیرخطی می‌باشد حال آنکه تئوری‌های رایج به وضوح وجود یک نسبت خطی را میان این دو پارامتر نشان داده بودند (نمودار ۲ ).

از ویژگی‌های کلیدی نانوسیالات که تاکنون کشف شده‌‌اند می‌توان هدایت‌های گرمایی بسیار بالاتر از آنچه که سوسپانسیون‌های مرسوم از خود نشان داده بودند، وجود نسبت غیر خطی میان هدایت گرمایی و غلظت نانولوله‌های کربنی در نانوسیالات و نیز وابستگی شدید هدایت گرمایی به دما و افزایش چشمگیر در شار حرارتی بحرانی را نام برد. هر کدام از این ویژگی‌ها در جای خود برای سیستم‌های حرارتی بسیار مطلوب می‌باشند و در کنار هم، نانوسیالات را بهترین کاندیدا برای تولید سردکننده‌های مبتنی بر مایع می‌نمایند. این یافته‌ها همچنین وجود محدودیت‌های اساسی در مدل‌های انتقال گرمایی متداول برای سوسپانسیون‌های جامد/ مایع را به وضوح نشان می‌دهد .

از جمله عوامل انتقال حرارت در نانوسیالات، عبارتند از: حرکت نانوذرات، سطح مولکولی لایه‌ای مایع در سطح مشترک مایع با ذرات، انتقال حرارت پرتابه‌ای در نانوذرات و تأثیر خوشه‌ای شدن نانوذرات از جمله عوامل انتقال حرارت در نانوسیالات می‌باشند .

یک پروژه جدید با هدف کشف پارامترهای کلیدی، که در تئوری‌های موجود و مفاهیم بنیادی مکانیزم‌های افزایش انتقال حرارت نانوسیالات از قلم افتاده‌اند، و نیز کشف مبنای تئوری برای افزایش غیر عادی هدایت گرمایی نانوسیالات در جولای سال ۲۰۰۰ با حمایت وزارت انرژی آمریکا و مرکز انرژی علوم پایه به تصویب رسید .

ساختار نانوذرات در نانوسیالات در حال بررسی و آزمایش بوسیله منبع فوتونی پیشرفته آزمایشگاه ملی آرگون می‌باشد . بر طبق نتایج گزارش شده از دانشگاه A&M تگزاس، این دانشگاه در حال مطالعه بر روی ارتباط بین جنبش نانوذرات و افزایش انتقال حرارت در آنها می‌باشد. با استفاده از نتایج جمع‌آوری شده، توسعه یک مدل جدید انتقال انرژی در نانوسیالات که وابسته به اندازه نانوذره، ساختار و تأثیر پویایی بر روی خصوصیات حرارتی نانوسیالات می‌باشد، امکان پذیر شده است .

این نحوه ارتباط رشته‌های مختلف علمی و پروژه‌های مشترک منجر به کشف مرزهای جدیدی در تحقیقات ترموفیزیک برای طراحی و مهندسی در زمینه تولید خنک‌کننده‌ها خواهد گردید. تحقیق در مورد نانوسیالات می‌تواند به یک پیشرفت غیر منتظره در زمینه سیستم‌های ترکیبی مایع/جامد، برای کاربردهای بی‌شمار مهندسی از جمله خنک‌کننده‌های اتومبیل‌ها و کامیون‌های سنگین بیانجامد .

از عمده‌ترین تأثیرات این تحقیقات می‌توان به بیشتر شدن کارایی انرژی، کوچک‌تر و سبک‌تر شدن سیستم‌های حرارتی، کمتر شدن هزینه‌های عملیاتی و پاک‌سازی محیط زیست اشاره نمود .

نوشته مطالعه ی تعیین ضریب انتقال حرارت در نانوسیالات ۵۶ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.