چکیده سیالات تولید شده از سر چاه مخلوط پیچیده ای از ترکیبات هیدروژن و کربن می باشد، که چگالی های مختلفی دارند، همچنین فشار بخارهای متفاوت و سایر ویژگی های فیزیکی متفاوت. وقتی جریان سیال از مخزن با دمای بالا و با فشار بالا جریان می یابد با افت فشار و دما روبرو می شود گازها از مایع ها جدا می شوند و سیال جریانی دچار تغییراتی می شود. سرعت […]

ادامه مطلب

  مفهوم و کاربرد بیوتکنولوژی در مهندسی شیمی گستردگی و تنوع کاربردهای بیوتکنولوژی، تعریف و توصیف آن‌را کمی مشکل و متنوع ساخته است. برخی بیوتکنولوژی را مترادف میکروبیولوژی صنعتی و استفاده از میکروارگانیسم‌ها می‌دانند وبرخی آن‌ را معادل مهندسی ژنتیک تعریف می‌کنند. در این‌جا به تعاریف متفاوت کوتاهی که از بیوتکنولوژی ارائه شده است اشاره‌ای می‌کنیم. روشن است که این تعاریف دارای وجوه اشتراک زیادی نیز هستند. ۱- بیوتکنولوژی مجموعه‌ای […]

ادامه مطلب

×مقدمه پمپ دستگاهی است که میتواند فشار مایعات را با استفاده از انرژی مکانیکی بالا ببرد  پمپ ها و طرز بکار بردن آنها آنقدر متنوع و زیاد است که در این جزوه امکان تشریح تمامی آنها نخواهد بود و ما بطور کلی اصول مشترک بین انواع پمپ ها را ذکر و تشریح می کنیم .هر کدام از انواع پمپ ها دارای یک خصوصیات و موارد استعمال مخصوص بخود میباشند که […]

ادامه مطلب

فرآیند تولید پلی تیلن مقدمه فرآیند تولید پلی اتیلن سبک توسط تکنولوژی Clean Tubular Reactor(CTR) شرکت Stamicarbon از کشور هلند انجام می شود. شرایط انجام واکنش در دمای حدود ۲۷۰ درجه سانتیگراد و فشار حدود ۲۵۰۰ بار در راکتور از نوع لوله ای (Plug) صورت می گیرد. جهت رسیدن به شرایط مناسب دمایی و فشاری مناسب جهت انجام واکنش ( پلیمریزاسیون رادیکالی در فاز گاز) ابتدا اتیلن ورودی بعنوان خوراک […]

ادامه مطلب

مقدمه : در مدت زمانی که برای مطالعه این عبارت صرف می کنید ، سه تن جان خود را به دلیل عد م دسترسی به آب قابل شرب ، از دست خواهند داد . طبق ارقامی که اخیراً توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شده است ، روزانه بطور متوسط ۵۰ هزار نفر در اثر بیماریهای ناشی از اب آلوده به هلاکت می رسند ؛ یعنی یک نفر در هر دو […]

ادامه مطلب

پیشگفتار : حفظ محیط زیست جزء وظایف اصلی انسان بشمار می آید . با پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و متعاقب آن با تکامل پیوسته تکنولوژی آلودگی محیط زیست نیز افزایش پیدا کرده است . اتومبیلها به عنوان یکی از منابع عمده آلودگی محسوب میگردند . با افزایش تعداد اتومبیلها در جهان و بخصوص در شهرهای بزرگ نظیر تهران ،‌دفع طبیعی آلودگی امکان پذیر نبوده و الزاماً میبایست در جهت […]

ادامه مطلب

مبدل حرارتی مبدل ها تجهیزاتی هستند که جریان گرمایی را بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف فراهم می کنند. مبدل های گرما در محدوده وسیعی از کاربردها استفاده میشوند. این کاربردها شامل تولید برق،صنایع فرایندی شیمیایی،غذایی،الکترونیک،مهندسی،محیط زیست،بازیابی گرمای استفاده نشده،صنایع ساخت و تولید تهویه مطبوع،تبرید و کاربردهای فضایی می باشند.     مبدل ها را می توان طبق معیار زیر طبقه بندی کرد: ۱)     مبدل های گرمایی از […]

ادامه مطلب

چکیده در این پروژه ، هیدروسیکلون ها ، کاربرد و انواع و روش های مختلف جدسازی آب و نفت با هیدروسیکلون ها  مورد برررسی قرار گرفته است . به طور کلی یکی از تجهزات غیر مکانیکی دیگر که برای جداسازی مایع ـ مایع و همچنین جامد ـ مایع کاربرد دارد. هیدروسیکلون می باشد که اساس کار آن بر نیروی سانتریفوژ برای جداسازی مایع پخش شده است. در سیکلون از گرادیان […]

ادامه مطلب

محاسبات افت فشار افت فشار در لوله ها جهت محاسبه افت فشار در لوله ها در دمای ۱۰ درجهسانتیگراد از منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ استفاده می گردد. به عنوان نمونه اگراز ۱ متر لوله با قطر mm63 و ضخامت mm5/10 استفاده شود و دبی جریان آب از لوله ۵/۴لیتر در ثانیه باشد میزان افت فشار طبق منحنی برابر ۲۰۰ میلیمتر ستون آب (۲۰ میلیبار و یا kPa 949/1) […]

ادامه مطلب

طراحی و رآکتور و مبدل آن با نرم افزار HYSYS رآکتور بکار رفته در این پروسس کاتالیزوری می باشد و باید سطح مورد نیاز کاتالیزور و وزن آن را محاسبه و با استفاده از آن قطر رآکتور را بدست آورد . محاسبه سطح کاتالیزور باید بر مبنای دبی متانول انجام شود . محصول خروجی از واکنش کاتالیستی وارد مبدل حرارتی که در قسمت پائین رآکتور قرار دارد می شود . […]

ادامه مطلب

حامیان