دانلود طرح کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید

دانلود طرح کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید

 

دانلود رایگان پروژه

فرمت : WORD |     صفحات:    ۲۷

کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید 

 

روش تولید محصول
شیرتازه گاوی درقسمت دریافت توزین وپذیرش میگردد. البته تست بروموکروزول جهت مشخص شدن میزان اسیذتیه انجام می گیرد. بدین صورت که یک یادوقطره ازمحلول بروموکروزل درون ظرف شیرچکانده می شود وچنانچه رنگ بنفش ایجاد شد شیر دارای اسیدتیه مناسب است وپذیرش می گردد ودرصورتیکه رن مایل به زرد ایجاد شد اسیدتیه شیر بالاست وپذیرش نمی شود. البته گاهی اوقات تست الکل هم انجام می شود وسپس شیر پذیرش می گردد. سپس شیر پس ازعبور از فیلتر سرد شده ودرمخازن ذخیره می شود. وبه تدریج باتوجه به میزان چربی که در هنگام دریافت مشخص شده تا دمای ۴۰ درجه سانتی گراد گرم شده وسپس یه سپراتور جهت جداسازی خامه هدایت می شود. پس ازبالانس شدن چربی درحد ۵/۲ درصد شیر به بدنه دوم دستگاه پاستوریزاتور هدایت شده وتا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد گرم میشود وبعد ازآن شیر به دستگاه هموژنایزرفته تا چربی آن همگن شود. سپس شیر به بدنه سوم پاستوریزاتورهدایت شده وتا دمای ۷۶ درجه سانتی گراد به مدت ۱۶ ثانیه پاستوریزه شده وسپس در بدنه چهارم دستگاه پاستوریزه باآب ۴ درجه ساتنی گراد مجاور شده وسرد می گردد ودرمخزن خاصی ذخیره می شود. حال این شیر در صورتیکه به دستگاه بسته بندی پری یک هدایت شود شیر پاستوریزه تولید می شود ودر غیراینصورت برای تولید سایر محصولات لبنی به خطوط دیگر منتقل می گرددو در صورتی که تولید تولید ماست دردستور کارباشد، شیرپاستوریزه به پروسس تانک ماست منتقل شده ودردمای ۳۸ درجه سانتی گراد استارتر ماست به آن اضافه شده وسپس در ظروف مورد نظر تخلیه می شود. ظروف به اینکوباتور ماست هدایت شده ومدت سه ساعت در دمای ۳۸ درجه اسانتی گراد نگهداری وسپس سرد می گردد وماده عرضه به بازار مصرف میشود. ودرصورتیکه تولید پنیر اولیه پیتزا دردستور کارباشد شیرپاستوریزه بادمای ۳۸ درجه ساتنی گراد به وانهای مایه زنی هدایت میگردد. البته شیری که برای این خط مصرف میگردد چربی آن به طور کامل گرفته می شود. در وانها مایه پنیر ب هشیر اضافه شده تا عمل انعقاد انجام شود. پس ازگذشت ۴۵ دقیقه دلمه حاصله برش خورده وآبگیری می
شود. ودلمه آبگیری شده سپس درون مخزنی خاصی حرات می بیند تا عمل آبگیری کامل شود وپس ازآن دلمه درون پلاستیک بسته بندی شده وبه سرد خانه زیر ضفر منتقل می شود. این پنیر اولیه به مدت حداقل ۲۰روز درسرد خانه نگهداری وسپس جهت تولید پنیر پیتزا به دستگاه پخت منتقل می شود دراین قسمت به ان کره ، فسفات ، کلسیم و سیترات سدیم اضافه شده وهم می خورد تا حالت لاستیکی پیداکند. سپس پخت تخلیه شده وقالب گیری می شود. سپس برش خورده وبه صورت قالبهای ۲۰۰ گرمی بسته بندی می گردد واماده عرضه به بازار مصرف می شود.

 

مطالعات اقتصادی طرح
هدف به تولید رساندن یک واحد صنعتی تولید فرآورده های لبنی می باشد که با انجام آن نتایج زیر حاصل می گردد
– بکارگیری سرمایه ودانش فنی بخش خصوصی درراه تولید
– تامین بخشی ازنیاز جامعه به مواد لبنی پاستوریزه درراستای برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی
– تشویق وترغیب دامداران به تولید شیرخام بیشتر وتوسعه دادماریها واشتغالزایی در منطقه
– کمک به جذب شیرتولیدی وحاهدای دامداری منطقه وتبدیل آن به فرآورده های متنوع
– ایجاد اشتغال مستقیم حداقل برای ۲۱ نفر بصورت غیر مستقیم
– کمک به استقلال صنعتی کشور وافزایش درامد ناخالص ملی
ب ) تعریف مواد اولیه
ماده اولیه اصلی شیرخام وتازه گاوی است که در منطقه به میزان کافی تولید می گردد. البته باتوجه به حساسیت شیر وفساد پذیری آن سیاست دولت ودستگاه های اجرایی ذی ربط به آن است که فاصله زمانی بین زمان دو شش شیر نا زمان فرآیند به حداقل ممکن برسد. در واقع شیرتولیدی هر منطقه بااحتساب ضوابط زیست محیطی ….درهمان منطقه فرایند شود. شهرستان شیروان وبخشهای تابعه از قطبهای دامپروری استان خراسان شمالی محسوب می شوند واحداث واحدهای لبنی درآن ازتوجیه کافی برخوردار می باشد. ظرفیت تولید شیر شهرستان روزانه ۱۱۵ تن می باشد..

 

 

 

فهرست مطالب:

خلاصه مشخصات کلی طرح
میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذار به شرح زیر می باشد :
مطالعات اقتصادی طرح
روش تولید محصول
برنامه اجرایی و زمان بندی شده طرح
برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح
کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین منابع مالی آن
تسطیح و محوطه سازی و دیوار کشی
ساختمان ها
تاسیسات
هزینه تاسیسات
وسائط نقلیه
اثاثیه و لوازم اداری
حقوق و دستمزد
هزینه های انرژی
هزینه سوخت و انرژی
پیش بینی فروش
محاسبات اقتصادی طرح
نقطه سر به سر
جدول پیش بینی سود و زیان (ارقام میلیون ریال)……………

 

myus

 

دانلود طرح کارآفرینی

دانلود رایگان طرح کارآفرینی

دانلود پروژه کارآفرینی

نوشته دانلود طرح کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.