پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

شرح: 

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۲ توسط دیانا بامریند طراحی شد. ۳۰ پرسش این پرسشنامه سه شیوه فرزندپروری را می سنجد؛ ۱۰ پرسش، شیوه مقتدرانه، ۱۰ پرسش، شیوه مستبدانه و ۱۰ پرسش، شیوه سهل گیرانه را مورد سنجش قرار می دهد. الگوی پاسخدهی به پرسش ها بر مبنای مقیاس ۵ درجه ای لیکرت می باشد. این پرسشنامه در پژوهش های متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن در حد مطلوبی گزارش شده است. پرسشنامه سنجش نگرش های فرزند پروری والدین نام دیگر پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامیرند می باشد، بنابراین با یکدیگر تفاوتی ندارند. در این مجموعه هر دو ترجمه موجود از این پرسشنامه به اشتراک گذاشته شده است.

 

توضیحات کامل در مورد روش نمره گذاری و تفسیر، پایایی (اعتبار) و روایی پرسشنامه و همچنین ویژگیهای روانشناسی این ارزیابی در متن آورده شده است.

 

 

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

 

نوشته پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.