پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به اعتیاد

تعداد سوال: ۳۵

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

روایی و پایایی:
روایی صوری و محتوایی این آزمون در پژوهش کریمی (۱۳۹۱) توسط سه تن از اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است. برای بدست اوردن پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن ۷۹/۰ گزارش شد که حاکی از پایایی قابل قبول آن می باشد.
*************************************
منبع:

کریمی، نیما، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین نگرش به اعتیادو میزان احتمال ابتلا به اعتیاد در بین جوانان شهرستان قصر شیرین، پایان نامه کارشناسی، استاد راهنما؛ دکتر ستوده، دانشگاه پیام نور واحد جوانرود.
با اقتباس از:
۱٫ Nazari MA. The role of advertising in Attitude change of students toward addiction of Region 16 in Tehran [dissertation]. Tehran: Faculty of psychology: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2000.
۲٫ Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric theory, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 1994; p 246.

*************************************

 

 

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.