بررسی بازیابی و احیاء کاتالیست به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

فرمت فایل : word

تعداد صفحات : ۵۵ صفحه

مقدمه :
در این تحقیق احیاء کاتالیست به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن بررسی می شود. در ابتدای این تحقیق، معادلاتی که جهت پیش بینی ضریب نفوذ در سیالات فوق بحرانی با استفاده از پتانسیل بین مولکولی و تئوریهای مختلف ارائه شده، بررسی می شود. در سیستمهای بررسی شده بهترین تقریب برای تعیین ضریب نفوذ با توجه به داده های آزمایشگاهی از معادلات هیداک – مینهس و وایک – چنگ حاصل شده است. سپس یک واحد استخراج فوق بحرانی ناپیوسته با استفاده از حلال فوق بحرانی دی اکسید کربن ( Tc=30/950 Oc, pc=73/7bar)) در محدوده دما و فشار(۱۳ r T 1 و ۲۶/۱ Pr 95/0)طراحی و راه اندازی شده است. در پایان ، احیاء کاتالیستهای مستعمل به کمک سیال فوق بحرانی نسبت به احیاء حرارتی کاهش وزن بیشتری بر اثر استخراج کک کاتالیست حاصل می شود.
کاتالیست یک قاعده خیلی اساسی در تولید و انتقال سوختها و مواد شیمیایی می باشد . کاتالیست ها در خدمت نوع بشریت بوده اند ، حتی قبل از اینکه به عنوان یک پدیده خاص درسال ۱۸۳۵ توسط برزولیوس تشخیص داده شود . همانطور که میدانیم مبحث کاتالیست یک موضوع مهم می باشد که علاقه خیلی از دانشمندان و مهندسین به آن جذب شده است کاتالیستها عملاً در صنعت تصفیه نفت بکار می رود . تقریباً همه مواد نفتی در فرایندها ، توسط واکنشهای کاتالیستی تهیه می شوند . به عنوان مثال فرایندهای کراکینگ کاتالیستی ، الکیلاسیون ، ایزومراسیون ، هیدرو کراکینگ ، تبدیل کاتالیستی ، پلیمرزاسیون ، هیدروژناسیون و تصفیه هیدروژنی و در ساختن بنزین ، سوختهای جت و نفتهای کوره استفاده می شود .
کاتالیتها برای اولین بار در سال ۱۹۰۹ ، هنگامیکه استوالد به خاطر کارش جایزه نوبل را گرفت ،‌ به رسمیت شناخته شد، سه سال بعد آن افتخار به سباتیر بخشیده شد .
در بررسی بحران اخیر انرژی ودر دهه تحریم نفت عرب در سال ۱۹۷۳ و متعاقب آن فعالیتهای اُپک ، اهمیت کاتالیستها آشکار می شود و به سرعت شناخته می گردد ، یعنی کاتالیست تکیه گاهی برای مقدار زیادی انرژی تلقی می شود . این موادبوسیله ایالات متحده وملل صنعتی دیگر تولیدمی شوند .
این بخش شامل خلاصه ای از تاریخ کاتالیست و مختصری نیز در مورد تئوریهای اساسی می باشد .
همچنین اطلاعاتی نیز در باره جذب و انواع آن ، سنتیک و مفاهیم نقاط فعال، یونهای فلزی ، مشخصات مهم کاتالیست از قبیل فعالیت ، انتخاب کنندگی ، پایداری و مسمومیت و شرحی در مورد اندازه گیری جذب سطحی شیمیایی بر روی سطوح کاتالیست ارائه شده است.
به طور کلی این بخش یک دید کلی نسبت به موضوع کاتالیست خواهد داد .

 

فهرست مطالب

مقدمه

کاربرد سیالات فوق بحرانی در صنایع نفت و پتروشیمی

تاریخچه کاتالیست

پیشرفتهای مهم در علم کاتالیست

سموم کاتالیست

کثیف شدن کاتالیست

احیاء مجدد کاتالیست

بررسی احیا کاتالیست با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی و مقایسه با احیا حرارتی

کاتالیستهای کراکینگ

برج احیا

ارزیابی کاتالیست

احیاءمجدد کاتالیست

احیاء کننده کاتالیست(Regenerator Section)

احیاء مجدد کاتالیست

بازیابی کربن فعال اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی

روند بازیابی کربن فعال اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی

کاربرد سیالات فوق بحرانی در صنایع شیمیایی

 

نوشته بررسی بازیابی و احیاء کاتالیست به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.