کارآموزی تعمیرات و نگهداری در ایستگاه برق گچساران

تاریخچه
امروزه چنان صنعت برق در تمامی جهان مورد توجه قرار گرفته است که تمامی صنایع تولیدی و صنعتی خدماتی را تحت الشعاع قرار داده است بطوریکه هیچگونه فعالیتی درارتباط با انسان بدون در نظر گرفتن صنعت برق تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد. بدین معنا که کاربرد وسیع این صنعت باعث شده است دیگر فعالیتها بدون در نظر گرفتن این صنعت معنا و مفهوم یا به عبارتی دیگر کارکرد خود را از دست می دهد . خوشبختانه کشور ما هم در این صنعت از خیلی کشورهای دیگر کارکرد خود را از دست می دهد . خوشبختانه کشور ما هم در این صنعت از خیلی کشورهای دیگر جلوتر می باشد . چونکه امکانات موجود و طبیعی کشورایران و برخورداری از تکنولوژی و نیروهای متخصص این توان را برای برخورداری از یک صنعت پیشرفته فراهم آورده است .
البته این صنعت هم مثل صنایع دیگر در طی زمانهای گوناگون تکامل یافته است تا به شکل امروزی درآمده است . بطوریکه اولین بار تولید برق در ایران را یک تاجر به نام حاج امین الضرب و از کشور بلژیک وارد ایران کرد که اولین نیروگاه هم در خیابان چراغ برق تهران نصب گردید که سوخت آن هیزم بود و حدود ۶۰۰ ولت برق تولید می کرد و برای روشنایی خیابان چراغ و عمارت شمس العماره و منزل مسکونی حاج امین الضرب و در ساعت معینی از شب کار می کرد. با پیدایش موتورهای دیزل این نیروگاه های دیزلی مدت زمان زیادی نتوانستند در صنعت برق مورد استفاده قرار بگیرند و باعث شد که به فکر راه حل جدیدی برای تأمین برق باشند.

آشنایی با ایستگاه دوگنبدان
ایستگاه اصلی برق دوگنبدان به پیمانکاری شرکت براون باوری از سال ۴۸ شروع به ساخت گردید پس از انجام فعالیت ۴ ساله در سال ۱۳۵۲ پس از تکمیل و آزمایشات لازم به بهره برداری رسید . از دو خط ۲۳۰ کیلو ولت بهبهان به دوگنبدان و دو خط ۲۳۰ کیلو ولت از دوگنبدان به چنارشاهیجان (کازرون) و یک دستگاه ترانسفورماتور با ولتاژ ۳۳/۲۳۰ کیلو ولت و ۲۷ مگاولت و آمپر ظریف و دو خط ۳۳ کیلو ولت خروجی تأسیس گردید به دلیل توسعه و گسترش روز افزون شهرستان و نیاز بیشتر به برق پس از توسعه مجدد در سال ۶۲ و ۷۰ مجموعاً ۸ خط خروجی در آن نصب گردید که دو خط از این خطوط برق یاسوج و دو خط برق دهدشت و ۴ خط برق شهر اعم از شرکتی و شهری را تأمین می نماید دارای ۴ دستگاه شارژر ساخت . شرکت شافر و ۶۰ عدد باطری ۲/۲ ولت به صورت سری می باشد . در ضلع جنوبی ایستگاهی که دارای طول و عرض برابر با ۱۶۰ متر می باشد اطاق فرمان سری می باشد . پرسنل این قسمت به صورت شبانه روزی در اطاق فعالیت می کنند که این قسمت در واقع کنترل کننده و ناظر ایستگاه می باشد . چون تمام سیستمهای حفاضتی نصب شده در ایستگاه به نوعی با اطاق فرمان در ارتباط می باشد تا آلارمهایی که در مواقع عیب به اپراتورها نشان می دهد از وجود عیب آگاهی می یابند پرسنل شاغل در این قسمت باید هر ساعت تمامی تغییرات صورت گرفته از قبیل بار ولتاژ و آمپر را بخوانند و در فرمهای مخصوص ثبت کنند . بطور کلی ایستگاه دارای دو کارگر می باشد یکی برقراری ارتباط بین شبکه های برقی در تمام کشور یا به اصطلاح پایدار بودن رینگ خطوط سراسری که با نظر واحد دیسپاچینگ نسب به تأمین برق مناطق مختلف کشور و حتی خارج از کشور با ارتباط از قسمت دیگر صورت می گیرد .

فصل اول ایستگاه اصلی برق دوگنبدان
تاریخچه

آشنایی با ایستگاه دوگنبدان
۱-۱ موارد مورد نیاز جهت ارائه یک طرح مناسب
۲-۱ طرح ریزی فیزییکی در سیستم تولیدی
۳-۱ تصمیم گیری برای ظرفیت کارخانه
۴-۱ دوره ( سیکل یا عمر مفید )
۵-۱ شیوه های استقرار و طراحی
۶-۱ تعیین لزوم نصب پست
۷-۱ مطالعه امکان توسعه و تأمین نیازهای مملکت در آتیه

فصل دوم تعمیرات و نگهداری
مقدمه
۱-۲ عناوین منتسب به مسئولیتهای تعمیرات و نگهداری
۲-۲ اصطلاحات معبول در تعمیرات و نگهداری
۳-۲ تعریف سیستم
۴-۲ ترو تکنولوژی
۵-۲ ضرورت ایجاد و بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات
۶-۲ آثار بکارگیری سیستم های خودکار ( اتوماسیون )
۷-۲ شرایط فعلی تعمیرات و نگهداری در ایران

فصل سوم برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری و کنترل آن
مقدمه
۱-۳ عوامل مؤثر در تعیین اعمال تغییرات پیشگیری
۲-۳ تقسیم بندی کارخانجات از نظر روشهای تولید
۳-۳ سوابق تجهیزات
۴-۳ برنامه زمانبندی تعمیرات و نگهداری
۵-۳ برنامه ریزی زمانبندی تأمین نیروی انسانی
۶-۳ برآورد یا تخمین زمانها و برنامه ریزی کارها
۷-۳ درخواست کار تعمیراتی
۸-۳ اولویتها در انجام کارهای تعمیراتی
۹-۳ کیفیت کنترل
۱۰-۳ نقش برنامه ریزی در تعمیرات و نگهداری
۱۱-۳ تهیه دستورالعمل ایمنی و حفاظتی
۱۲-۳ تعمیرات و نگهداری در ایستگاه
۱۳-۳ محاسن زمانبندی های انجام شده از نظر زمانی بر تعمیرات و نگهداری
۱۴-۳ چگونگی تعیین زمانبندی لازم برای تعمیرات ونگهداری
۱۵-۳ چگونگی فعالیت عملی تعمیرات و نگهداری در ایستگاه

فصل چهارم مجموعه دستور العملهای نگهداری

نوشته کارآموزی تعمیرات و نگهداری در ایستگاه برق گچساران اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.