پروژه روش های پیشرفته اندازه گیری شدت جریان

Word2007

چکیده

 

تکنیک اندازه­گیری جریان در هر فرایندی که طی آن ماده­ای از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می­شود، مورد استفاده می­باشد. از این تکنولوژی می­توان برای تعیین میزان مواد مورد نیاز فرایند و یا کنترل فرایند و نگه داشتن شدت ویژه­ای از یک جریان استفاده کرد.

در طی یک فرایند صنعتی جریانهای مایع و گاز مختلف با قواعد گوناگون در شرایط مختلف و متغیر اندازه­گیری می­شوند. پیش نیاز یک فرایند کنترل مدرن اینست که مقادیر اندازه­گیری شده جریان صحیح باشند. در طی چند سال اخیر، بهبود های بسیاری در برپا کردن چنین سیستم هائی صورت گرفته و محصولات جدید دارای تکنولوژی مدرن به بازار عرضه شده­اند.در این سیمنار پنج روش اندازه­گیری جریان بررسی شده در نهایت می­توان بر اساس کاربردی که از جریانسنج در یک فرایند صنعتی برای رفع مشکلی خاص در نظر داریم، از میان موارد انتخاب شده مورد مناسبی را انتخاب کرد.

در بسیاری از فرایندها بازدهی فرایند بر اساس توانائی اندازه­گیری و کنترل دقیق جریان می­باشد، درواقع اندازه­گیری صحیح شدت جریان سیال در خط لوله­ها یک موضوع بحرانی و مهم در فرایند کنترل و همچنین انتقال سیالات با ارزش اقتصادی بالا است. در کارخانه­های مربوط به داروسازی و فرایندهای پتروشیمی، چندین ماده شیمیائی می­توانند با هم مخلوط شوند که به سبب حفظ کیفیت و نگهداری از آنها باید با خواص مشخصی با هم مخلوط شوند. همچنین در موارد مربوط به انتقال سیالات، اندازه­گیری صحیح ضرورت اقتصادی دارد. برای مثال، نفت و گاز از طریق خط لوله­ای که در آن جریان دارند، بعد از انتقال فروخته می­شوند بنابراین عدم دقت در اندازه­گیری جریان باعث هزینه اقتصادی بالا به دلیل مقدار بالاتر محصول منتقل شده می­شود.

جهت داشتن سیستم اندازه­گیری مناسب، می­بایستی این سیستم سازگار با فرایند یا موادی که برای اندازه­گیری شدت جریان آنها به کار می­رود ساخته شده باشد، در ضمن این سیستم باید قادر به تأمین دقت مورد نیاز بوده و مقادیر اندازه­گیری شده دارای قابلیت تکرار باشند. از جمله خصوصیاتی که اغلب برای یک جریانسنج ایده­آل مطرح می­باشد اینست که non-intrusive و ارزان باشد، مقادیر اندازه­گیری شده توسط آن دقت بالائی داشته و در ضمن تکرارپذیر باشند، خود سیستم نیز به تجهیزات جانبی خاص جهت حفاظت و نگهداری نیاز نداشته باشد.

در طی چند سال اخیر، بهبودهای بسیاری در برپا کردن چنین سیستم­هائی صورت گرفته و محصولات جدید دارای تکنولوژی مدرن به بازار عرضه شده­اند. انواع مختلفی از جریانسنج­ها به صورت صنعتی مورد استفاده قرار می­گیرند، انتخاب نوع اندازه­گیر بر اساس کاربردی که ما از این وسیله در فرایند برای رفع مشکلی خاص در نظر داریم، هزینه مربوط به نصب و کارکرد آن، محدوده شدت جریانهائی که می­تواند اندازه بگیرد و دقت مورد نظر می­باشد.

در برخی از فرایندها فقط داشتن حدود تقریبی از میزان شدت جریان کافی می­باشد. در حالیکه در برخی دیگر، اکثراً در مورد شدت جریان جرمی، به منظور داشتن کنترل دقیق روی خوراک راکتورها یا میزان جریان انتقالی از یک مکان به مکان دیگر به داشتن میزان شدت جریان با دقت بالا نیاز داریم.

جریان در مجراهای بسته از طریق یکی از چندین روش رایج، سرعت موضعی، حجمی، و شدت جرمی اندازه­گیری می­شود. اگرچه شدت جرمی معمولاً مقدار مطلوب­تری است ولی از آنجا که اندازه­گیری آن در بیشتر کاربردها مشکل می­باشد، معمولاً قسمت عمده جریانسنجها در فرایندها شدت جریان حجمی یا سرعت متوسط سیال را اندازه می­گیرند و فقط تعداد کمی از آنها توانائی اندازه­گیری مستقیم شدت جریان جرمی را دارند.

 برای تبدیل شدت جریان حجمی به شدت جریان جرمی باید دانسیته سیال را تحت شرایط عملیاتی بدانیم. اگر یک اندازه­گیری جرمی با استفاده از ترکیب شدت جریان حجمی و دانسیته انجام شود، میزان عدم دقت در مقدار ارائه شده افزایش پیدا می­کند.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

فصل اول: مقدمه­ای بر اندازه­گیری شدت جریان  …………………………………………………………………………   ۱

فصل دوم: Hot Wire Anemometry (HWA)   …………………………………………………………………………………..  ۶

۲- ۱) مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………….   ۷

۲- ۲) اساس عملکرد HWA   ……………………………………………………………………………………………………   ۷

۲- ۳) تکنیکهای انمومتر حرارتی   ………………………………………………………………………………………………  ۱۱

۲- ۳- ۱)   Hot Wire Anemometer   ………………………………………………………………………………… ۱۱

۲- ۳- ۲)  Hot Film   ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲- ۴)  انواع سنسور   ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲- ۵)  آرایش سنسور CTA   ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲- ۶)  انتخاب probe   …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲- ۷)  Constant Temperature Hot Wire Anemometry ………………………………………………………….. 18

۲- ۸)  معادله عمومی Hot Wire   ……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲- ۹)  دمای حالت پایدار   ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲- ۱۰)  ثابت زمانی   ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲- ۱۱)  مزایا و معایب   …………………………………………………………………………………………………………….  ۲۷

منابع و مراجع   ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۲۸

فصل سوم: جریانسنج مغناطیسی   ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۳- ۱)  مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۳- ۲)  اساس عملکرد   ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۳- ۳)  دو گونه اصلی   ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳- ۴)  برانگیختن میدان کویل   …………………………………………………………………………………………………… ۳۶

             ۳- ۵)  لوله­های جریان، آسترها، probes   …………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳- ۶)  الکترودها   …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۷)  کاربردهای جریانسنج های الکترومغناطیسی   ……………………………………………………………………….. ۴۰

۳- ۸)  اسیدها و بازها   ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳- ۹)  دوغابهای ساینده   …………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳- ۱۰)  ویسکوزیته   ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳- ۱۱)  دما   …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳- ۱۲)  مزایا و معایب  جریانسنج مغناطیسی ………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳- ۱۳)  راهنمائیهای استفاده از جریانسنج­های مغناطیسی   ……………………………………………………………….. ۴۵

منابع و مراجع   ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

فصل چهارم: جریانسنج اولتراسونیک   ……………………………………………………………………………………………. ۴۸

۴- ۱)  مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴- ۲)  اولتراساند   …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴- ۳)  اثر داپلر   ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴- ۳- ۱)  ثبت کننده ثابت و منبع صوت متحرک   …………………………………………………………………. ۵۱

۴- ۳- ۲)  مورد مخصوص برای ν << c   ………………………………………………………………………………. ۵۲

۴- ۴)  تولید و ثبت اولتراساند   ……………………………………………………………………………………………………۵۳

۴- ۵)  جریانسنج­های اولتراسونیک از نظر تاریخی   ……………………………………………………………………….. ۵۴

۴- ۶)  تئوری عملکرد اولتراسونیک   …………………………………………………………………………………………… ۵۶

۴ – ۶- ۱)  جریانسنج اولتراسونیک نوع داپلر   …………………………………………………………………………. ۵۷

۴ – ۶- ۲)  جریانسج اولتراسونیک time of flight   …………………………………………………………………..۵۸

۴- ۷)  زمان مورد نیاز برای پیشروی طول موج در میدان جریان   ………………………………………………………. ۶۰

۴- ۷- ۱)  مسیر عمودی صوت   …………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴ – ۷- ۲)  مسیر صوت زاویه دار   ………………………………………………………………………………………….۶۲

۴- ۸)  محاسبه سرعت با استفاده از جریانسنج های اولتراسونیک   ……………………………………………………… ۶۳

۴- ۹)  تضعیف صوت   ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴- ۱۰)  قطر پرتو صوت   …………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴- ۱۱)  روشهای نصب ترانسفورماتورها   …………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴- ۱۲)  مزایا و معایب   …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴- ۱۳)  بهبود عملکرد جریانسنج های اولتراسونیک   ……………………………………………………………………..۷۲

منابع و مراجع   …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

فصل پنجم: Particle Image Velocimetry   ……………………………………………………………………………………… ۷۷

۵- ۱)  مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۵- ۲) اساس عملکرد   ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۵- ۳)  مسائل و محدودیتهای تکنیک   ………………………………………………………………………………………… ۸۱

۵- ۴)  اندازه­گیری سرعت محوری و مماسی   ……………………………………………………………………………… ۸۲

۵- ۵)  تجهیزات موجود در تکنیک   …………………………………………………………………………………………… ۸۳

۵- ۵- ۱)  منبع نور مورد استفاده   ………………………………………………………………………………………… ۸۳

۵- ۵- ۲)  ثبت تصاویر   ……………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۵- ۵- ۳)  ذرات پراکنده شده در جریان   ………………………………………………………………………………. ۸۵

۵- ۶)  الگوریتم PIV   ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۵- ۶- ۱)  تعریف سطوح بررسی   ……………………………………………………………………………………….. ۸۹

۵- ۶- ۲)  آنالیز تصاویر   ……………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵- ۷)  مزایا و معایب   ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۵- ۸)  بدست آوردن سه مؤلفه سرعت   ………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۹)  اندازه­گیری جریان دو فازی   …………………………………………………………………………………………….  ۹۵

منابع و مراجع   ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

فصل ششم: جریانسنج رادیواکتیو   ………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۶- ۱)  مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۶- ۲)  اساس عملکرد   ………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۶- ۲- ۱)  Transit Time or Pulse Velocity Method   ………………………………………………….. ۱۰۰

۶ – ۲- ۱- ۱)  اساس روش   …………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۶- ۲- ۱- ۲)  تزریق پالس به جریان   ………………………………………………………………… ۱۰۲

                          ۶- ۲- ۱- ۳) عوامل مؤثر بر دقت و خطای اندازه­گیری از طریق

                          Pulse Velocity   ………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۶- ۲- ۲)  Dilution Method   …………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۶-۲-۲- ۱)  روش تزریق با سرعت ثابت   …………………………………………………………..۱۰۳

۶-۲-۲-۲)  روش شمارش کلی   ………………………………………………………………………۱۰۷

۶- ۳)  رادیوتریسرهای مناسب   ……………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۶- ۴)  مزایای تکنولوژی   …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

فصل هفتم: نتیجه­گیری- انتخاب سنسور مناسب……………………………………………………………….. ۱۱۲

۷- ۱)  نتیجه­گیری جهت انتخاب سنسور مناسب جریان   …………………………………………………………….. ۱۱۳

مرجع   ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته پروژه روش های پیشرفته اندازه گیری شدت جریان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.