پروژه فرآیند تولید لوله های فایبرگلاس برای صنعت ۱۷۵ ص

 Word2007777

۱- فصل اول تاریخچه و کاربرد لوله های GRP

 ۱)مقدمه

لوله های فایبرگلاس ، از الیاف شیشه آغشته به رزین تولید می شوند. این ترکیب ممکن اس مواد اضافی دیگری از جمله ماسه های پرکننده (سیلیس) یا Platelet fillers, thixotropic agents pigments یا dyes را شامل شود.

با انتخاب مناسبی از الیاف شیشه ، رزین ، پرکننده و طراحی می توان به دامنه وسیعی از عملکرد دست یافت. در طی سالها آزمایش با مواد متنوع و مخلف نامهای مختلفی برای لوله های فایبرگلاس معرفی شده است. از جمله لوله ساخته شده از رزین تقویت شده ضد حرارت thermosetting  (در اثر تغییر حرارت خصوصیات فیزیکی آن تغییر نمی کند) (RTRP) ، لوله های ساخته شده از پلاستیک تقویت شده (RPMP) و لوله پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) (Glass Fiber) و لوله پلاستیکی تقویت شده به کمک الیاف شیشه (FRP) و می باشد. لوله های فایبرگلاس نیز بر اساس روش تولید، پیوسته یا گریز از مرکزدسته بندی می شوند. بهمین ترتیب انواع رزینهایی که در لوله بکار می رود شامل : رزین های اپوکسی. پولی استر یا وینیل استر می باشد.

صرفنظر از امکان تولید با ترکیبات مختلف ، عموما این لوله هرا لوله فایبرگلاس می نامند. این اسم تمام انواع ترکیبات لوله را پوشش می دهد.

۲-۱) تاریخچه

لوله فایبرگلاس از سال ۱۹۴۸ مطرح شد . اولین کاربرد لوله فایبرگلاس، که هنوز یکی از وسیع ترین سطوح کاربرد را دارد در صنایع نفت می باشد . انتخاب لوله فایبرگلاس بعنوان یک ماده با صرفه ، مقاوم در برابر خوردگی روش بهتری در مقایسه با لوله های فولادی پوشش دار یا فولادهای ضد زنگ و انواع دیگر فلزات می باشد. خطوط تولید بسرعت برای کاربردهای فشار بالا و دیواره نازکتر و افزایش امکان اتصالات توسعه یافت . دراواخر دهه ۱۹۵۰ لوله با قطرهای بزرگتر وارد بازار شد و لوله فایبرگلاس در صنایع شیمیایی کاربرد پیدا کرد چون این لوله مقاومت خوبی در برابر خوردگی های داخلی داشت.

از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ لوله فایبرگلاس در مصارف آب شهری و فاضلاب مورد قبول واقع شد. بازده لوله فایبرگلاس مربوط به شناخت عمر مفید، استحکام و مقاومت در برابر خوردگی میباشد. بنابراین باعث حذف پوششهای داخلی و خارجی و یا حفاظت کاتدی شد. لوله فایبرگلاس دارای انعطاف پذیری وسیعی در طراحی می باشد و درناحیه وسیعی از قطرهای استاندارد بکار می رود.

امکان ساخت لوله های فایبرگلاس با قطر از ۱ اینچ تا ۱۴۴ اینچ (۲۵ میلیمترتا ۳۶۰۰ میلیمتر) وجود دارد. مقاومت در برابر فشار از فشار جاذبه تا چندین هزار (kPa)psi نیز وجود دارد. امروزه دربسیاری از کشورها از لوله فایبرگلاس استفاده میشود.

۳-۱)کاربردها

لوله فایبرگلاس در بسیاری از صنایع و برای ده ها هزار کاربرد بکار می روند، از جمله:

* صنایع شیمیایی

*لوله کشی مجاری و تخلیه

*فرآیند وابسته  به حرارت مرکزی زمین

*صنعت فاضلاب

*آبیاری

*مناطق نفت خیز(میدان نفت)

*آب آشامیدنی
*
سردکردن نیروگاه برقی و آب سرد

*انتقال آب دریا

*لوله کشی آب

*دریچه سدها

فصل ۱: تاریخچه و کاربرد لوله های GRP
۱-۱          مقدمه،
۲-۱ تاریخچه،
۳-۱ کاربردها،
۴-۱ استانداردها ، مشخصات و منابع مستند،
فصل ۲: مواد، خصوصیات و مشخصات

۱-۲مقدمه،

۲-۲مشخصات،

۳-۲ترکیب مواد

فصل ۱: تاریخچه و کاربرد لوله های GRP

۱-۲          مقدمه،

۲-۱ تاریخچه،

۳-۱ کاربردها،

۴-۱ استانداردها ، مشخصات و منابع مستند،

فصل ۲: مواد، خصوصیات و مشخصات

۱-۲مقدمه،

۲-۲مشخصات،

۳-۲ترکیب مواد،

۴-۲فایبرگلاس های تقویت شده،

۵-۲رزین ها،

۶-۲بقیه ترکیبات،

۷-۲ خواص فیزیکی،

۸-۲ خواص مکانیکی،

فصل۳: تولید

۱-۳مقدمه،

۲-۳الیاف پیچی،

۳-۳ قالب ریزی بروش گریز از مرکز،

فصل۴: مشخصات هیدرولیکی

۱-۴مشخصات هیدرولیکی،

۲-۴انتخاب قطر مقدماتی لوله،

۳-۴ قطرهای معمولی لوله،

۴-۴ محاسبات مربوط به افت فشار،

۵-۴افت ارتفاع در اتصالات،

۶-۴ روال محاسبه مصرف انرژی،

۷-۴فشار گذرا، ضربه قوچ،

فصل۵: طراحی لوله های دفنی

۱-۵مقدمه،

۲-۵اصطلاحات و واژه های طراحی،

۳-۵ شرایط طراحی،

۴-۵ خواص لوله،

۵-۵ پارمترهای نصب،

۶-۵ دستورالعمل طراحی،

۷-۵ نیازها و محاسبات طراحی،

۸-۵ بارهای محوری،

۹-۵ نکات ویژه طراحی،

فصل۶: راهنمای نصب لوله های فایبرگلاس در زیرزمین

۱-۶ مقدمه،

۲-۶اسناد و استانداردهای مربوطه،

۳-۶اصطلاحات و واژه ها،

۴-۶خاک محلی،

۵-۶مواد اطراف لوله،

۶-۶حفاری ترانشه،

۷-۶نصب لوله،

۸-۶بازرسی محوطه،

۹-۶توصیه های لازم برای اسناد پیمان،

فصل ۷: مهارکننده های لوله های دفنی

۱-۷نیروی برای ناموزون (Thrust)،

۲-۷استحکام درمقابل نیروی برا،

۳-۷بولک های بتنی،

۴-۷اتصالات با انحراف کم،

۵-۷اتصالات مهارکننده،

فصل ۸: طراحی و نصب لوله های روی کار

۱-۸مقدمه،

۲-۸روش های آزمون خواص فیزیکی،

۳-۸نرخ فشار داخلی،

۴-۸انبساط وانقباض حرارتی،

۵-۸طراح انبساط حرارتی،

۶-۸تکیه گاه ، میل مهار و راهنما،

۷-۸خمش،

۸-۸ رسانایی حرارتی،

۹-۸نرخ حرارت،

۱۰-۸ صفات و خواص،

فصل ۹: سیستم ها و روش های اتصال ، اتصالات و موارد خاص

۱-مقدمه،

۲-۹درجه بندی سیستم های اتصال لوله فایبرگلاس،

۳-۹نیازمندی های واشر،

۴-۹ تعریف سیستم های اتصال،

۵-۹مونتاژ اتصالات فلنجی، پیچی و جوشی،

۶-۹اتصالات و موارد ویژه،

فصل ۱۰: حمل و نقل ، جابجایی، انبار کردن و ترمیم

۱۰-۱مقدمه،

۲-۱۰حمل ونقل،

۳-۱۰ جابجایی،

۴-۱۰انبارکردن ،

۵-۱۰ ترمیم لوله،

نوشته پروژه فرآیند تولید لوله های فایبرگلاس برای صنعت ۱۷۵ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.