طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
*******************************************
نام محصول : کارت شارژ موبایل
کاربرد: پیش پرداخت هزینه استفاده از خدمات تلفن همراه اعتباری
ظرفیت پیشنهادی : ۲۵ میلیون قطعه

نوشته طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
……………………………………………………………………
عنوان طرح تولید انجین موتور سیکلت
ظرفیت طرح ۶۰۰۰۰ دستگاه در سال
مواد اولیه اصلی قطعات نیم ساخته موتور و انجین موتورسیکلت
محل تامین مواد اولیه داخل و خارج کشور
موارد استفاده و کاربرد محصول تولید موتور سیکلت
انجین موتورسیکلت، همانطوری که از عنوان آن نیز مشخص است، مجموعه ای از مجموعه های موتورسیکلت است. این مجموعه به عنوان موتور و عامل حرکت موتورسیکلت محسوب می گردد. موارد کاربرد این کالا را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد .
• خودروسازان ( موتورسیکلت سازان )
در صنعت خودروسازی (از جمله موتور سیکلت سازی ) گروه سازندگان را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد.
و….
انجین یا همان موتور یک خودرو را می توان به نوعی قلب آن خودرو تلقی کرد که کیفیت عملکردی آن به طور مستقیم درجه مرغوبیت و بازارپسندی موتورسیکلت را تشکیل می دهد. از طرف دیگر در یک خودرو هیچ قطعه یا مجموعه ای نمی تواند جایگزین قطعه یا مجموعه دیگر آن خودرو گردد و لذا به صورت اجتناب ناپذیر هر قطعه یا مجموعه در جایگاه خود ک اربرد و استفاده دارند .

نوشته طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید انواع سمعک ( آنالوگ و دیجیتال )

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع

نوشته طرح توجیهی تولید انواع سمعک ( آنالوگ و دیجیتال ) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید جعبه میوه

خلاصه طرح :
ظرفیت تولید : ۳۵۰۰۰۰ عدد در سال
مواد اولیه مصرفی : چوب
اشتغال زایی : ۱۸ نفر
سرمایه گذاری کل در سال ۸۶ : ۲۳۵۰ میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت : ۲۱۰۰ میلیون ریال
برگشت سرمایه : ۳۶ ماه
نرخ بازدهی سرمایه : ۳۳%
زمین مورد نیاز : ۳۰۰۰ متر مربع
مواردی که در طرح ارائه شده :
– مقدمه
– برآورد سرمایه گذاری ثابت ( زمین و ساختمان ها و محوطه سازی و … )
– برآورد تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز
– برآورد وسایل نقلیه مورد نیاز
– برآورد تجهیزات اداری و کارگاهی
– برآورد هزینه مواد اولیه
– برآورد هزینه های حقوق و دستمزد
– هزینه سوخت و انرژی
– برآورد هزینه استهلاک و نگهداری
– محاسبه نقطه سر به سر
– محاسبه سود ناویژه
– محاسبه سود ویژه
– محاسبه سود عملیاتی
– نرخ برگشت سرمایه و …
– تعداد صفحات طرح : ۱۶ صفحه

نوشته طرح توجیهی تولید جعبه میوه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه کارافرینی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

شرح مختصر :

گردش نقدینگی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در جهان سالانه بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار می باشد و در این میان بخش عمده ای از آن سهم اسرائیل است. اسرائیل علیرغم وسعت کم و نداشتن منابع سنگ های قیمتی با ارزش از نظر تجارت جهانی نقش عمده ای را ایفا می نماید و این امر صرفاً با فعالیت این کشور بر روی فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی محقق گشته است. فرآوری صحیح و به روش های مکانیزه و جدید بر روی اینگونه سنگ های باعث ارزش افزوده بسیاری می گردد و علاوه بر آن می تواند نقش اساسی در ایجاد اشتغال نیز ایفا نماید. نرخ سرمایه گذاری سرانه اشتغال در این بخش بسیار کمتر از بخش های دیگر صنعتی و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آنها می باشد و از سوی دیگر در فضای برای ایجاد اشتغال ۴ تا ۵ متر مربع برای هر نفر می باشد.
فهرست :
مقدمه
تاریخچه سنگ‌های قیمتی در ایران
موضوع فعالیت طرح
سرمایه گذاری طرح
هزینه های سالیانه طرح
تسهیلات سرمایه ثابت

نوشته پروژه کارافرینی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید ضد یخ

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید ضد یخ پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .
سایر عناوین موجود :
فصل اول – کلیات
مقدمه
نام کامل طرح و محل اجرای آن
محل اجرا
مشخصات متقاضیان
دلایل انتخاب طرح
وضعیت و میزان اشتغالزایی
تاریخچه و سابقه مختصر طرح
نام و کد محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد ملی
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانی محصول
توضیح موارد مصرف و کاربرد
برخی خواص مایعات خنک کننده مناسب موتور عبارتند از
مزایای استفاده از ضد یخ عبارتنداز
موارد کاربرد ضد یخ در ادامه ذکرشده است :
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
مجوز های قانونی
مراحل صدور جواز تاسیس
شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافتجواز تاسیس
مدارک مورد نیاز
اصلاحیه جواز تاسیس
تعریف
صدور پروانه بهره برداری
مراحل صدور توسعه طرح
فصل دوم – روش انجام کار
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور
تشریح فرایند منتخب
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی طرح
برنامه تولید فصلی و مقطعی مواد
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
فصل سوم – امور مالی طرح
سرمایه گذاری ثابت طرح
خرید دفتر کار
هزینه زمین
هزینه محوطه سازی
هزینه ساختمان سازی
هزینه حق انشعاب ها
هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی
هزینه وسایل اداری
هزینه وسایل نقلیه
هزینه ماشین آلات و تجهیزات
هزینه های قبل از بهره برداری و پیش بینی نشده
هزینه سرمایه گذاری ثابت
فصل چهارم – جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصله از اجرای طرح

نوشته طرح توجیهی تولید ضد یخ اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی
با ظرفیت پذیرش ٢۶٠٠ هنرجو در سال

خلاصه طرح :
موضوع طرح : باشگاه ورزشی ( ورزشهای رزمی ) با ظرفیت پذیرش ٢۶٠٠ هنرجو در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور
٣١٣ میلیون ریال / سرمایه گذاری کل: ٣
٣٣ میلیون ریال / سهم آورده متقاضی: ٣
سهم تسهیلات: ٢٨٠ میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه: ٢۴ ماه
اشتغالزایی : ٧ نفر

نوشته طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی احداث آموزشگاه حسابداری

موضوع طرح : خدمات آموزشی در زمینه حسابداری دستی و رایانه ای

فهرست :
مقدمه ۱
تهیه پروانه تاسیس ۲
اسند و مدارک ۳
اهداف اموزشگاه ۴
توصیف کـسب و کار ۵
گزارش مختصر و بازدید از واحد های مشابه ۶
روشهای تامین منابع مالی ۷
محل اموزشگاه ۸
روشهای تبلیغاتی ۹
فهرست تجهیزات ۱۰
نقشه استقرار تجهیزات ۱۱
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز ۱۲
فهرست مواد مصرفی ۱۳
شهریه ۱۴
درامد ۱۵
صورتحصاب هزینه ها ۱۶
هزینه های دستمزد ۱۷
صورتحصاب سود و زیان ۱۸
نمودار ها ۱۹
برنامه زمانبندی اجرای پروژه ۲۰
محاصبات و جدول صورت وضعیت ۲۱

نوشته طرح توجیهی احداث آموزشگاه حسابداری اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید کیسه خون

مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه کیسه خون

مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کـسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
********************************************
این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
********************************************
خلاصه طرح :
(Blood Bag) نام محصول کیسه خون
ظرفیت پیشنهادی طرح : ۳ میلیون عدد
مواد اولیه (هزارریال) : ۱,۴۱۰,۰۰۰
اشتغال زایی : ۵۰ نفر
زمین مورد نیاز : ۱۴۰۰۰ مترمربع
اختلال در حمل و نقل مواد غذایی و مواد زاید در بدن و نیز حفاظت بدن درمقابل میکروارگانیزم های مهاجم باعث به خطر ا فتادن روند عادی و توازن در بدن می گردد . انجام این خدمات حیاتی در بدن انسان، بر عهده دو دستگاه قلبی عروقی (گردش خون) و دستگاه لنفاتیک می باشد و خون بستر اولیه این نقل و انتقالات بشمار می آید . خون تنها بافتی است که در درون بدن در گردش است. از جمله وظایف حیات ی خون، رساندن مواد لازم به سلولها و دورکردن مواد زاید از آنهاست .
پلی یورتانها
به دسته ای از مواد شیمیایی اطلاق می شود که از واکنش پلی ال ها و ایزوسیانات ها به عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده ساخته می شوند پلی یورتانها را اولین بار اتو بایر د ر سال ۱۹۳۷ در آلمان کشف کرد و بعد از آن این مواد با داشتن خواص ویژه پیشرفت بسیار زیادی را در انواع صنایع جهان داشتند. اولین پلی یورتان، از واکنش دی ایزوسیانات آلیفاتیک با دی آمین به دست آمد . پلی یورتانها به شکلهای مختلف از جمله فومهای نرم، فومهای سخت؛ الاستومرها، ترموپلاستیک الاستومرها، رزین، رنگ، پوشش و… در دنیا کاربرد دارند.

نوشته طرح توجیهی تولید کیسه خون اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید قند کبریتی

موضوع طرح : تولید قند کبریتی

ظرفیت اسمی تولیدات : ۱۱۰۰ تن در سال

تعداد شاغلین : ۱۳ نفر

شما با مطالعه ی این طرح می توانید اقدام به تهیه ی طرحی توجیهی اقتصادی برای خود و دیگران در زمینه ی موضوع بیان شده نمایید.
این جزوه یک راهنما است و شما می توانید عینا آن را برای تصویب به بانک و ارگان ها ارائه دهید. شما باید قیمت تجهیزات مورد نیاز و … را در محل زندگی خود برآورد و طرح را به نسبت طرح خود تعدیل نمایید. لذا این جزوه فقط نمونه ای به عنوان راهنما می باشد.
امروزه برای ثبت یک شرکت، تعاونی، دریافت وام، حمایت دولت، دریافت برخی گواهی نامه ها و استانداردها برای کـسب و کار، ارائه ی طرح فنی توجیحی اقتصادی مناسب الزامی است. در این بین افرادی که به این کار تخصص دارند درآمد خوبی کـسب می کنند. شما می توانید با استفاده از این مجموعه علاوه بر اینکه طرح توجیهی خودتان را طراحی می کنید با طراحی طرح دیگران به کـسب سود و درآمد بپردازید.

نوشته طرح توجیهی تولید قند کبریتی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.